--- Denne side:  Side-229-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 
bearbeidelse og for at vi i mellomtiden kunne fordøye på eventuelle forandringer eller utvidelser. En stund efterpå ankommer med posten hva som skulle være det renskrevne kontrakt-forslaget, datert 26.09. 2007 ifra Ingeborg Nyland i Barnevern-tjenesten. Men brevet inneholder isteden noe helt annet! En ferdig-skrevet kontrakt, - og ganske annerledes enn hva vi kom frem til i møtet! Ikke et ren-skrevet kontrakt-forslag, men et skit-skrevet slags dokument. Med beskjed om at: ”Om ikkje kontrakten er underteikna og sendt til skulen innan 10.10.07, vil det oppfattast som at foreldra vel å ikkje godkjenne at Gudmund går på Steinerskulen.” / Hva skal en vel si til slikt noe? Litt efterpå, den 05.10. 2007, ankommer et nytt brev ifra Ingeborg Nyland datert 30.09. 2007, i form av et underlig slags møte-referat – herværende – med innbakt direkte og utvetydig trussel om at hvis ikke hennes kontrakt underskrives og returneres innen nevnte tidsfrist, 10.10. 2007, så vil Barnevern-tjenesten overta omsorgen for vår sønn Gudmund på 16 år! / Slikt noe er altså hennes form for samarbeide og saklighet!))

Gudmund har allereie skrevet under på ein kontrakt med skulen og skal derfor ikkje skrive under på denne kontrakten.

Far seier han syns det er uansvarleg å underteikne kontrakt. ((RLH-k 11: Jeg gav tvert om uttrykk for det motsatte i møtet! Ingeborg Nyland har frekkhetens nådegaver, så det suser!))


Det vert bestemt at bv.t. ved underteikna skal skrive ned ein kontrakt alle partar skal skrive under på. Om denne kontrakten ikkje er skreven under på innen ein viss tidsfrist ser vi på det som eit brudd mellom partane og eit teiken på at foreldra ikkje vil samarbeide med skule og barneverntenesta. ((RLH-k 12: Det var på ingen som helst måte det som ble bestemt eller avgjort i møtet!))


Viser til allereie skreven kontrakt som er utsendt til underskrift. ((RLH-k 13: Den kontrakten Ingeborg Nyland her sikter til er altså hva som egentlig skulle være et kontrakt-forslag, i henhold til hva det var enighet om i møtet, - bortsett fra at innholdet vi kom frem til enighet om som et foreløbig kontrakt-forslag er byttet ut med noe nytt og fullstendig annerledes enn vi kom frem til enighet om! Og i denne sin i efterhånd fremkomne kontrakt skriver hun blandt annet: ”Dette er ein kontrakt som forplikter til samarbeid mellom skulen, foreldra og barneverntenesta.” / Ingeborg Nyland har tydeligvis sin særegne oppfattelse av hva et samarbeide – og saklighet og redelighet - dreier seg om. Hun dikterer, og truer grovt, samtidig som de andre blir kommandert til å si ja og deres innspill fjernes eller forvrenges, og de fremstilles grovt løgnaktig som verste sort! / Og utspekulert som hun er holder hun de grovkornede løgnene og truslene adskilt fra det dokumentet som selve kontrakten er, samt også iøvrig fortier hvordan kontrakten er fremkommet.))


Om ikkje kontrakten vert skriven under på av foreldra, vil barneverntenesta gå retten sin veg for å sikre Gudmund sin rett til å velje skule. ((RLH-k 14: Mener Ingeborg Nyland dette, - eller er det bare et falskt løfte?)) Gudmund har sagt seg enig i dette. Det vil i så fall bli oppnemnt ein eigen advokat for Gudmund som skal ivareta hans interesser. ((RLH-k 15: Gudmund sine interesser? Og til og for Gudmund sitt beste? Det er Ingeborg Nyland og vel de to andre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som har satt griller i hodet på Gudmund om at han ikke skal bry seg om hva hans foreldre ønsker og vil, og heller ikke om lov og rett, samt har fristet og lokket med penger og litt av hvert, samt over lang tid demonstrert sin makt ved å trakassere og true hele hans familie!)) Barneverntenesta vil då føre saka inn for fylkesnemnda om å overta omsorgen for Gudmund. ((RLH-k 16: Før eller efter behandling i rettsvesenet? / Det er vel iøvrig underlig at Ingeborg Nyland fortier det faktum at det var jeg, Gudmunds far, som i våre møter i forkant foreslo for Ingeborg Nyland det at jeg og min kone fraskriver oss foreldre-ansvaret, tilsynsplikten og omsorgen for Gudmund, hvis
---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---