--- Denne side:  Side-231-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 

UTSKRIFT FRA JOURNAL


PersonaID: 843 – Hansen. Gudmund - 100591 2013524.10. 2007 IKH Telefonsamtale med Per Schnabel


Ringjer for å melde bekymring for Hansen barna. Han kan koma og skrive under på meldinga denne gongen, seier han, då han no er heilt klar på at det er ei bekymringsmelding til b.v.

Han fortel at Idun er komen på besøk for å treffe familien. Ho har vore på skuletur til Russland for 14 dagar sidan. og ville reisa heimom for ho reiste nordover igjen. Far hadde blitt rasande då ho kom heim, og han hadde reist frå heimen i sinne. Idun vart redd far, og ville stikka av for å liggja ute. Sist ho var heime hadde ho og sove under vegen i nærheten av heimen. Ho hadde no kledd seg godt og hadde sovepose. Arne Ødegård hadde snakka med ho. Mormor hadde fortalt til A.Ø. at familien Hansen hadde hatt magevondt. Då hadde far sagt til dei at det var barnevernet som hadde vore hjå dei og lagt gift i maten deira.

Per seier at han ikkje har vore på besøk hjå familien på lenge. Han ser at det ikkje har noko hensikt lenger. ­Trudde lenge at han skulle greia å hjelpa familien, men det er ingen ting som endrar far i heimen. Mor og borna er manipulert. Far tydar bibelen på sin måte - som det passar han.

Per seier vidare at Gudniund gjerne kan bu hjå dei, familien er innstilt på det. U.t. seier han kan snakka med sakshandsamar om det(ingeborg jobbar litt her sjølv om ho er starta i Tysvær).


Underteikna vurderer at opplysningane i meldinga som gjeld Idun ikkje kan gierast noko med, ettersom ho er over atten. Når det gjeld opplysningar om dei andre, er det ikkje noko i denne meldinga som gjer grunnlag for hastevedtak, og vert difor lagt inn i saka som er under arbeid i høve 4-12 sak.


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---