--- Denne side:  Side-232-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 

UTSKRIFT FRA JOURNAL


PersonID: 843 - Hansen. Gudmund - 100591 1613526.10.2007 IKH Telefonsamtale med Bente Djupos


Bente Djupos, søskenbarn til mor, ringjer for å melde inn bekymring for Hansen borna. Ho har gjennom familien fått opplyst at far har teke kvelartak på mor, som fyrst hadde reist bort frå heimen, men at ho no var komen heim igjen. Moir hadde oppsøkt ei ho kjente, som ville ta bilete av den blå halsen og reisa med mor og borna til krisesenteret. Det ville ikkje mor.

B. D. hadde i dag blitt fortalt at mor var gravid igjen, i tredje mnd. På spørsmål om kva borna opplever av dette, svarar B.D. at det er uverdig å bu slik som familien bur. Det var "skittent og fælt og det gjekk ikkje an å ta av seg på føtene for å gå inn der", då ho var på besøk i vår. Mor er heilt nedsyka, og høyrer ikkje på familien. Var 15 år då ho vart kjent med mannen sin og 16 år då ho fekk første barnet, seier meldar. Mormor torer ikkje melde frå meir, då svigersonen ringer og trugar ho. Seier at ho ikkje får sjå barnebarna meir, og at Ttrude ikkje ikkje vil få sjå borna meir om dei vert skilt. Ho meiner far Hansen er "fjernstyrt".


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---