--- Denne side:  Side-236-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 

konkrete resultat av det då både rådmann og annan person i kommunen slutta like etterpå. I ny kommune vart det ikkje fylgd opp i starten av 2006. Kort tid etter vart det kunngjort i Haugesunds Avis at det var kome bekymringsmelding til barnevernet. Då rekna skulefagleg ansvarleg med at saka vart tatt opp i full breidde og utgreidd.


Me gjer merksam på at Per Ivar Ertresvåg har permisjon frå stillinga si som stabsrådgjevar dette skuleåret og har ikkje vore med i ufforminga av dette brevet. I hans stilling fungerer underteikna. Det er og underteikna som har fylgt tilsynet med familien heile tida, både i Ølen kommune og i (Nye) Vindafjord kommune.


For ordens skule gjer me og merksam på at rådmannen for tida er sjukemeld, og det har difor ikkje vore høve til å drøfte denne tilbakemeldinga med han.


Med helsing


Arne J Borgemyr

Stabsrådgjevar


Vedlegg: Vedlegg 1: Brev frå Rune og Trude Hansen til skulefagleg ansvaraleg

Vedlegg 2: Momentliste vedk. tilsyn heimeundervisning


Side 3 of 3---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---