--- Denne side:  Side-237-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 

Til:

Stabsrådgiver Arne J. Borgemyr,

Vindafjord kommune-administrasjon.

Dir. telefon 53 65 65 37 / Mobil 413 20 375.

Adresse: N-5580 Ølen.Fra:

Rune L. og Trude Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd.

Tlf.: 53 76 76 87.


Dato: Søndag 26.08. 2007, Vikebygd.


Svarbrev angående videreføring av kommunalt tilsyn med hjemmeundervisning


Henviser til deres brev til oss datert 03.08. 2007. Deres referanse: 07/9488.


Et møte med representant for kommune-administrasjonen angående dette er også efter vår vurdering nu ønskelig og nødvendig. For å finne ut av hvordan det lovpålagte kommunale tilsyn med hjemme-undervisningen kan og bør videreføres.


Et meget viktig og velbegrunnet poeng for meg og min kone forut for at vi flyttet hithen til denne kommune i år 2002, var om denne kommune-administrasjon ikke ville protestere på en tilsyns-avtale hvor forutsetningen er at begge parter – vår familie på den ene siden og kommune-administrasjonen på den andre siden - har tillit til den som i praksis skal utføre tilsynet.


En slik tillit fikk vi den gangen. Vi håper derfor at en slik tillit for begge parters vedkommende også nu og videre vil være tilstedeværende.


Det er flere grunner til at en slik forutsetning har vært og er viktig for oss. Både vi og mange andre her til lands som har hjemme-undervisning har nemlig tidligere lovstridig blitt meget grovt trakassert og forfulgt, særlig også ifra kommune-administrasjoners representanter. Deres mere eller mindre skjulte begrunnelse har som oftest vært at de er imot hjemme-undervisning for barn, eller at de har villet være medbestemmende med hensyn til innholdet eller formen for hjemme-undervisningen. For eksempel også ved å stille uberettigede krav om kompetanse. Deres hensikt og mål i slike tilfeller har tilsynelatende som oftest vært å innføre barna i den offentlige skolen. I noe lignende som de selv – og de fleste andre nu her til lands - anvender og er kjente med og har tillit til. Med andre ord i den gjengs rådende Arbeiderparti-ideologiens politikk, i de siste hundre års tid her til lands, hvorifra de selv har sin oppvekst, oppdragelse og utdannelse.


For vårt vedkommende er de offentlige skoler eller annet enn vår hjemme-undervisning under ingen som helst omstendighet mulig eller noe alternativ. For klart og tydelig også her å ha det sagt. De offentlige skoler og deres måte å gjøre det på er sett ifra vårt ståsted og våre
---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---