--- Denne side:  Side-240-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 

MOMENTLISTE VEDK. TILSYN

HEIMEUNDERVISNINGTilsynslærer skal på kommunen sine vegne ivareta tilsynsansvaret. Jfr. Grunnskolelova 27.3.


1) Tilsynslærar skal sjå til at heimeundervisninga har ein viss grad av struktur.


2) Tilsynslærar skal sjå til at det er ein viss grad av plan i undervisninga.


3) Tilsynslærar skal sjå til at undervisninga omfattar dei mest sentrale emner for

klassetrinnet i kjernefaga.


4) Tilsynslærar skal sjå til at vilkåra for heimeundervisning er tilstades.


5) Tilsynslærar har ikkje rettleiingsansvar. Dette er ikkje til hinder for at

tilsynslærar på fritt grunnlag kan rettleie foreldra i deira arbeid.


6) Tilbakemelding skal skje skriftleg til skulesjefen i etterkant av kvart

tilsynsbesøk. Tilbakemeldinga skal vera ei kort -oppsummering av

ovannemnde punkt.Sveio kommune, 23.10.95.


Side 1 of 1

---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---