--- Denne side:  Side-241-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 

VINDAFJORD KOMMUNE

BarneverntenestaAdministrativt vedtak

SAKSGANG


Behandling

Dato

Vedtaksnr

Sakshandsamar

Administrativt vedtak Barnevernet

01.06. 2007

140/07

INY


Arkivref: Saksansv.: Dato:

06/37 - 68 Iren Konstance Hebnes 01.06.2007Vedtak:


Med heimel i Lov om barnevernstjenester § 4-4 vert det vedteke følgjande:

1. Økonomisk hjelp etter § 4-4 tredje ledd med inntil kr.3470 for perioden 16.05.2007 til 20.06.2007.


Innkjop av klede, penger til livsopphaid.


Hansen, Gudmund, født: 10.05.1991, PersonID: 843


Føresette:

Trude og Rune Hansen


Bakgrunn for saka:


Gudmund Hansen bur i Vikebygd saman med mor, far og 6 sysken. Han reiste til Haugesund for å ver saman med syskna sine. Syskna Balder og Idun har et år tidlegare flytta frå heimen i Vikebygd, mot far sin vilje. Konsekvensen blir at dei ikkje får møte syskna sine og mor si. Gudmund reiser likevel til Haugesund mot foreldars vilje for å møte syskna sine og for å søke på skuleplass på Steinerskulen.


Då opplæringstenesta v. Kari Brenna høyrer Gudmund si historie tek ho kontakt med barnevertntenensta og seier ho er bekymra for Gudmund si livssituasjon. Ho er kjend med at Gudmund bur saman med syskna sine i Haugesund.

Då ho allereie kjenner til Balder og Idun sin situasjon ynskjer ho at Gudmund som er under 18 år skal ha kontakt med barneverntenesta. Dette formidler ho til Gudmund. Dei vert einige i at barneverntenesta skal møte han til ein samtale. Dette godtek Gudmund og møter sakshandsamar på Steinerskulen.


Sakshandsamar snakker med Gudmund som først er skeptisk til kontakten. Sakshansamar kjenner noko til livssituasjonen til Gudmund gjennom undersøking i saka i Vindafjord der heile


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---