--- Denne side:  Side-242-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 

familien er i undersøkelse. Sakshandsamar fortel kven ho er og korleis barneverntenesta jobber. Gudmund fortel at han ynskjer å gå på skule men at foreldra hans motsett seg dette.


No er han i Haugesund med syskna sine og hospiterer i klassen til Balder og Idun. Ha ynskjer mot foreldras vilje å søke skuleplass. Sakshansamar fortel han at han har rett til sjølv å velje skule når han er over 15 år.

Gudmund formidlar at han ikkje tør reise heim enda for han veit ikkje korleis foreldra vil reagere når han kjem .


Sakshandsamar ser at Gudmund er dårlig kledd. Han fortel at han har lånt nokre klede av søstera si, han er barføtt i utslitte sko og ser skitten og usteldt ut. Han har ikkje klesskift heimeifrå. Det er 16 mai så sakshandsamar spør kor han sak feire 17- mai ? han skal feire i Haugesund med syskna. Han får då tilbod om klede til 17- mai -feiring, undertøyskift mv. dette takkar han ja til. Han får og penger til mat til dagen etter. Sakshandsamar hjelp Gudmund å kjøpe klede. Gudmund seier at det har han aldri opplevd før.


Me vert eineige om å møtast etter kvart for å snakke saman om situasjonen hans etter kvart. Sakhansamar tek kontakt med skulen og får til eit møte med Gudmund, Balder og Idun.


Ved seinare kontakt treng Gudmund penger til livsopphald då syskna ikkje kan forsørge han. Barneverntenesta får i denne tida kontakt med foreldra der dei ynskjer å møte skule og barneverntenesta. Skulen vil først ha berre mor med men far forlanger å ver med han og.


Far er imot at Gudmund skal ver i Haugesund men mora støtter han. Ho vil at Gudmund skal komme å ver heime den veka skulen er på tur. Gudmund får livsopphaldpenger kr. 500 veka dei tre vekene han er i Haugesund. Mor kritiserer barneverntenesta for at dei gjev Gudmund penger til livsopphald noko som fører til at han oppheld seg lenger i Haugesund. Sakshansamar svarer då at mor på møte med skule og barneverntenesta støtta Gudmund i å få ver i byen til skulen slutta i Juni.


Vurdering:


Barneverntenesta vurderer at Gudmund skulle få klede, då han var utan skifteklede og det var uvisst kva tid han kom heim for å hente tøy, eller at han flytta heim igjen.


Barneverntenesta vurderte og at Gudmund skulle få penger til livsopphaid då han budde hjå sysken som sjølv levde av stipend og lån. Dei var ikkje i stand til å forsørje han.


Barneverntenesta vurderte og var var tydeleg med Gudmund på at om ikkje situasjonen endra seg raskt og han kunne flytte heim igjen, måtte barneverntenesta vurdere omsorgsovertaking på bakgrunn av at han ikkje hadde omsorgspersonar rundt seg. Barneverntenesta vurderte det ikkje som "god nok" busituasjon hjå syskna, i lengden.


Gudmund formidla at han ville forsøke å overtala foreldra til å få gå på skule i Haugesund og bu i Vikebygd eller på hybel i byen.


Evaluering av tiltak:


Fortiøpande .


Vikedal, 01.12.2007


Iren K. Hebnes Ingeborg Nyland

Iren Konstance Hebnes Ingeborg Nyland

Sosial-og barnevernsleiar. Sakshandsamar

---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---