--- Denne side:  Side-243-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 

Ikkje offentleg


VINDAFJORD KOMMUNE

Barneverntenesta

Administrativt vedtak


SAKSGANG

Behandling

Dato

Vedtaksnr

Sakshandsamar

Administrativt vedtak Barnevern

05.09.2007

107/07

INY
Arkivref: Saksansv.: Dato:

06/37 - 54 Iren Konstance Hebnes 05.09.2007
Vedtak:


Med heimel i Lov om barnevernstjenester § 4-4 vert det vedteke følgjande:


1. Utdanning/arbeid med kr. 1190 - per månad for perioden 15.08.2007 til

15.07.2008. Totalt vert dette kr. 14 280,-.

2. Barneverntenesta betaler for bøker og skuleutstyr skulen meiner Gudmund

treng.

3. Barneverntenesta betaler for skuleutfluktar/ turar skulen arrangerer

(oblgatoriske) Gudmund saman med skulen skal då dokumentere behov for

utstyr/ bøker og turar.Betaling av skolepenger og skuleutstyr og evt. skuleturar

Hansen, Gudmund, født: 10.05.1991, PersonID: 843

5568 VIKEBYGD


Føresette:


Trude og Rune Hansen.


Bakgrunn for saka:


Barneverntenesta har hatt ein langvarig undersøkelse i familien. På bakgrunn av at barneverntenesta ikkje fekk komme inn i familien å gjer nødvendige undesøking og samtale med barna vart det bestemta at informasjonen bv.t hadde fått utanfrå og brevkorrespondanse med far og anna innsamla materiale skulle sendast til sakyndig for vurdering av korleis barna hadde det.---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---