--- Denne side:  Side-244-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 

Barneverntenesta kom i kontakt med Gudmund , nr 3 i rekka av 9 barn, då han reiste frå heimen sin i Vikebygd og mot foreldra sin vilje blei buande i Haugesund med to eldre sysken og hospiterte nokre veker pa Steinerskulen der syskna gjekk.


Gudmund går etter eige ynskje på Steinerskulen. Foreldra til Gudmund seier at dei ikkje ynskjer å betale skulepenger da det vil gå ut over deira økonomi. Far ynskjer heller ikkje at Gudmund skal gå på Steinerskulen då han tykjer at undervisinga han får i heimen er betre. Steinerskulen krev at heimen , barneverntenesta og skulen skal samarbeide om skulegangen til Gudmund. Foreldra har fått ein kontrakt dei skal skrive under på om at dei samarbeider med skule og barnevern. Dei har ikkje skrevet under på dette. Gudmund har likevel fått møte på skulen ved skulestart i påvente av samarbeid. Det har vert innkalt til møte med skule, barnevern og foreldra for å få til dette samarbeidet men foreldra har meldt avbud 2 ganger på grunn av sykdom.
Vurdering:


Barneverntenesta vurderer at det er viktig at Gudmund får begynne på vidaregåande skule etter eige ynskje. Det er vurdert at om det er utgiftsdekking som skal tit for at foreldra lar Gudmund gå på skule, skal bv.t å betale desse utgiftane. Det koster 1190 kr mnd. X 12 mnd i tilegg til dette kjem utgifter til nokre skulebøker. Det vert og arrangert nokre turar med skulen. Om foreldra vel å ikkje betale for dette vurderer barneverntenesta og å betale for bøker og turar. Dette skal skule evt. foreldra i forkant avtale med barneverntenesta .


Evaluering av tiltak:

Om eit år.


Vikedal, 01.12.2007Iren K. Hebnes Ingeborg Nyland

Iren Konstance Hebnes Ingeborg Nyland

Sosial-og barnevernsleiar. Sakshandsamar


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---