--- Denne side:  Side-245-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

---------
------        
<---
             
 

Ikkje offentlig


VINDAFJORD KOMMUNE

Barneverntenesta


Administrativt vedtak


SAKSGANG

Behandling

Dato

Vedtaksnr

Sakshandsamar

Administrativt vedtak Barnevern

30.09.2007

125/07

INY

Arkivref: Saksansv.: Dato:

06/37 - 61 Iren Konstance Hebnes 30.09.2007Vedtak:Med heimel i Lov om barnevernstjenester § 4-4 vert det vedteke følgjande:

1. Andre tiltak med kr. 250,- per månad for perioden 30.09.2007 til 30.06.2008. Totalt vert dette kr. 2500,-.Betaling av skyss til skule/ ungdomskort

Hansen, Gudmund, født: 10.05.1991, PersonID: 843

5568 VIKEBYGD


Føresette:

Trude og Rune Hansen


Bakgrunn for saka:


Gudmund Hansen går på Steinerskulen mot far sin vilje. Foreldra er blitt bedne om å skrive under på kontrakt med skulen om samarbeid men har ikkje gjort det. Dei ynskjer ikkje å ha utifter med at Gudmund går på skule. Han får difor ikkje penger til skuleskyss heimefrå.


Vurdering:


For at Gudmund skal få komme seg til skulen vurdere barnevernetnesta at dei treng å dekke utgiftene til skuleskyss for Gudmund. Barneverntenesta vurderer at det er viktig å støtte Gudmund i at han skal få velje skule sjølv om spesiellt far motsett seg dette.Evaluering av tiltak:---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---