--- Denne side:  Side-A1-Hekseboken-2008.html  

<------ Index-Hekseboken-2008.html  ( ekstern ) -----  Neste side: ( ekstern ): ----->  

Begjæring om Tiltak, til Fylkesnemnda ---> Side 1 (A1) av 7 (A7):    
---

ADVOKATENE

VIKSE, HAUGLAND, BERGE OG BACHMANN

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESSKAP

Sørhauggt. 77, (Markedet 5. etg.) Boks 10, 5501 Haugesund

www.advokateneimarkedet.no

Telefax: 52 70 87 66 . 

Advokat Bjørn 0. Vikse                                        
Org.nr.: 974 407 744                                                 
Tlf: 52 70 87 50                                                         
E-mail: biorn.o.vikse@adv-vhbl.no                     

Advokat Jens Otto Haugland                             
Møterett for Høyesterett                                      

Org.nr.:982 064 015                                                 
   
Tlf: 52 70 87 55                                                        

E-mail: jens.otto.haugland@adv-vhbl.no          

Advokat Ole Johan Berge                                    
Org.nr.: 981 842 502                                                
Tlf: 52 70 87 60                                                        
E-mail: ole.johan.berge@adv-vhbl.no               
                                                 
                  
Advokat Trond Jarle Bachmann                        
Org.nr.: 988 635 197                                               
Tlf: 52 70 87 57                                                       
 E-mail: trond.jarle.bachmann@adv-vhbl.no     

BEGJÆRING OM TILTAK
TIL


FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER I ROGALAND.


* * *
 

   Offentlig part:
Vindafjord kommune v/barneverntjeneten.
         Prosessfullmektig: Advokat Bjørn O. Vikse, Pb. 10, 5501 Haugesund. ( ekstern ).


   Privat parter: 1. Rune Leander Hansen (Fnr. 061255 ***** (rlh: f.nr.)) og Trude Monica Hansen, (Fnr. 090868 ***** (rlh: f.nr.)), Tindeland, 5568 Vikebygd.
         Prosessfullmektig:  

   Privat part: 2. (Barn med partsrettigheter):  Gudmund Cusanus Hansen (Fnr. 100591 ***** (rlh: f.nr.). 
         Prosessfullmektig: Advokat Odd Arild Helland, Pb. 490, 5501 Haugesund. 


*****


Saken gjelder: Omsorgsovertakelse, jfr., bvtjl. § 4-12 bokstav a), c) og d), ( ekstern ), plassering i fosterhjem, samvær og oppfostringsbidrag.

Sendes med vedlegg ( ekstern ) Fylkesnemnda for bamevern og sosiale saker i Rogaland, idet fylkesnemnda bes fatte vedtak om omsorgsovertakelse for bama:  


Gudmund Cusanus Hansen - fnr.100591 ***** (rlh: f.nr.).

Frøydis Hansen -fnr. 251293 ***** (rlh: f.nr.). 

Stauda Sofie Hansen -fnr. 240597 
***** (rlh: f.nr.).

Alfredo Ao Hansen -fnr. 170899 
***** (rlh: f.nr.).

Mariel Rose Hansen -fnr. 211201 
***** (rlh: f.nr.).

Urda Lilje Hansen -fnr. 140603 
***** (rlh: f.nr.).

Solborg Sera Hansen -fnr. 280206 
***** (rlh: f.nr.). 

--->

<----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---