--- Denne side:  Side-A6-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Begjæring om Tiltak, til Fylkesnemnda ---> Side 6 (A6) av 7 (A7):  
Vedleggsliste, side 1 (A6) av 2 (A7):  
<---
ADVOKATENE
VIKSE, HAUGLAND, BERGE OG BACHMANN
MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESKAP


-- Vedleggsliste, side 1 a 2 --                                                          
---
VEDLEGGSLISTE.

-----> Vedlegg nr. 01:
-----> -----> Dato: 13.12. 2007.
-----> -----> -----> Innhold: Barneverntjenestens saksframstilling.
-----> -----> -----> -----> Side: 1 - 41. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 02:
-----> -----> Dato:  13.08. 1993.
-----> -----> -----> Innhold: Rapport - Ped. barnevernsteam, Sør-Trøndelag fylkeskommune.  
-----> -----> -----> -----> Side: 42 - 54. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 03:
-----> -----> Dato: 10.-22. 05. 1995. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrifter  
-----> -----> -----> -----> Side: 55 - 56. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 04:
-----> -----> Dato:  22.05. 1995
-----> -----> -----> Innhold: Oppslag i Adresseavisa 
-----> -----> -----> -----> Side: 57 - 61. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 05:
-----> -----> Dato:  02.06. 1995 
-----> -----> -----> Innhold: Brev fra lensmannen i Skaun til Skaun kommune 
-----> -----> -----> -----> Side: 62. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 06:
-----> -----> Dato: 02.-09. 10. 1995
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift 
-----> -----> -----> -----> Side: 63. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 07:
-----> -----> Dato: 07.01. 1998  
-----> -----> -----> Innhold: Sluttrapport fra Barneverntjenesten i Sveio kommune 
-----> -----> -----> -----> Side: 64 - 68. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 08:
-----> -----> Dato:  12.12. 2001 
-----> -----> -----> Innhold: Dagboknotater - Rune L. Hansen  
-----> -----> -----> -----> Side: 69 - 70. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 09:
-----> -----> Dato: 22.02. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Bekymringsmelding 
-----> -----> -----> -----> Side: 71. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 10:
-----> -----> Dato: 15.03. 2006  
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift  
-----> -----> -----> -----> Side: 72 - 73. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 11:
-----> -----> Dato: 20.03. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Brev fra fam. Hansen til Barneverntjenesten i Vindafjord 
-----> -----> -----> -----> Side: 74. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 12:
-----> -----> Dato: 22.03. 2006 
-----> -----> -----> Innhold: Dagaboknotater - Rune L. Hansen 
-----> -----> -----> -----> Side: 75 - 76. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 13:
-----> -----> Dato: 27.03. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Klage fra Rune og Trude Hansen til Barneverntj. i Vindafjord 
-----> -----> -----> -----> Side: 77 - 79. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 14:
-----> -----> Dato: 26.04. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Dagboknotater - Rune L. Hansen 
-----> -----> -----> -----> Side: 80 - 82. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 15:
-----> -----> Dato: 12.05. 2006 
-----> -----> -----> Innhold: Brev fra Rune og Trude Hansen til Barnevemtj. i Vindafjord 
-----> -----> -----> -----> Side: 83 - 84. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 16:
-----> -----> Dato: 14.05. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Dagboknotater - Rune L. Hansen 
-----> -----> -----> -----> Side: 85 - 86. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 17:
-----> -----> Dato: 23.05. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Dagboknotater - Rune L. Hansen 
-----> -----> -----> -----> Side: 87 - 89. ( ekstern ).   

-----> Vedlegg nr. 18:
-----> -----> Dato: 03.07. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Brev fra Bamevemtj. i Vindafjord til Trude og Rune Hansen 
-----> -----> -----> -----> Side: 90 - 92. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 19:
-----> -----> Dato: 12.07. 2006.  
-----> -----> -----> Innhold:  Brev fra Rune og Trude Hansen til Barneverntj. i Vindafjord. 
-----> -----> -----> -----> Side: 93 - 100. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 20:
-----> -----> Dato: 10.07. og 12.07. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Dagboksnotater - Rune og Idun.
-----> -----> -----> -----> Side: 101 - 102. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 21:
-----> -----> Dato: 18.07. 2006 
-----> -----> -----> Innhold: Dagboksnotater - Rune L. Hansen  
-----> -----> -----> -----> Side: 103. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 22:
-----> -----> Dato: 20.07. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Brev fra Vindafjord trygdektr. til barneverntj. – inntektsopplysn. 
-----> -----> -----> -----> Side: 104. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 23: 
-----> -----> Dato: 20.07. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Brev fra Vindafjord trygdekont. til barneverntj. - barnetrygd.  
-----> -----> -----> -----> Side: 105. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 24:
-----> -----> Dato: 31.07. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold:  Skriv fra Vindafjord komm. til barneverntj. vedr. hjemmeundervisning m.v.. 
-----> -----> -----> -----> Side: 106 - 113. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 25:
-----> -----> Dato: 02.08. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Skriv fra Skjold helsestasjon til Barneverntjenesten i Vindafjord    
-----> -----> -----> -----> Side: 114. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 26:
-----> -----> Dato: 02.08. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold:  Skriv fra Skjold helsestasjon til Barneverntjenesten i Vindafjord. 
-----> -----> -----> -----> Side: 115 - 116. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 27:
-----> -----> Dato: 24.08. 2006  
-----> -----> -----> Innhold: Dagboksnotater - Rune L. Hansen 
-----> -----> -----> -----> Side: 117 - 121. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 28:
-----> -----> Dato: 27.08. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Dagboksnotater - Rune L. Hansen 
-----> -----> -----> -----> Side: 122 - 124. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 29:
-----> -----> Dato: 28.08. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Dagboksnotater - Rune L. Hansen 
-----> -----> -----> -----> Side: 125. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 30:
-----> -----> Dato: 09.09. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Dagboksnotater - Rune L. Hansen 
-----> -----> -----> -----> Side: 126. ( ekstern ).
 
-----> Vedlegg nr. 31:
-----> -----> Dato: 12.09. 2006
-----> -----> -----> Innhold: Skriv fra Kulturskulen v/rektor Anne Kristine L. Andersen 
-----> -----> -----> -----> Side: 127 - 128. ( ekstern ).  

-----> Vedlegg nr. 32:
-----> -----> Dato: 04.10. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Administrativt vedtak - Barneverntjenesten i Vindafjord. 
-----> -----> -----> -----> Side: 129 - 139. ( ekstern ).
 
 
--->  


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Fortsetter Neste side: ( ekstern ): ----->  

---