--- Denne side:  Side-A3-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Begjæring om Tiltak, til Fylkesnemnda ---> Side 3 (A3) av 7 (A7):  
<--- 
ADVOKATENE
VIKSE, HAUGLAND, BERGE OG BACHMANN
MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESKAP


-- 3 --                                                          

Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis.
Fylkesnemnda bes. fatte slikt


VEDTAK:

1. a)  Vindafjord kommune v/barneverntjenesten overtar omsorgen for Gudmund
Cusanus Hansen, f. 10.05.91, jfr. bvtjl. § 4-12 a), c) og d). ( ekstern ).

b)  Gudmund Cusanus Hansen plasseres i fosterhjem, jfr. bvtjl. § 4-22. ( ekstern ).

c)  Gudmund Cusanus Hansen og foreldrene gis rett til samvær med hverandre, jfr. bvtjl. § 4-19. ( ekstern ). Samværet kan finne sted 6 ganger pr. år, 4 timer hver gang.

d)  Bamevemtjenesten gis anledning til å sette inn tilsyn under samværet.

2. a)  Vindafjord kommune v/barneverntjenesten overtar omsorgen for Frøydis
Hansen, f. 25.12.93, jfr. bvtjl. § 4-12 a), c) og d).

b)  Frøydis Hansen plasseres i fosterhjem, jfr. bvtjl. § 4-22.

c)  Frøydis Hansen og foreldrene gis rett til samvær med hverandre, jfr. bvtjl. § 4-19. Samværet kan finne sted 6 ganger pr. år, 4 timer hver gang.

d)  Barneverntjenesten gis anledning til å sette inn tilsyn under samværet.

3. a)  Vindafjord kommune v/barneverntjenesten overtar omsorgen for (Stauda) Sofie Hansen, f. 24.05.91, j fr. bvtjl. § 4-12 a), c) og d).

b)  (Stauda) Sofie Hansen plasseres i fosterhjem, jfr. bvtjl. § 4-22.

c)  (Stauda) Sofie Hansen og foreldrene gis rett til samvær med hverandre, jfr. bvtjl. § 4-19. Samværet kan finne sted 6 ganger pr. år, 4 timer hver gang.

d)  Barneverntjenesten gis anledning til å sette inn tilsyn under samværet.

4. a)  Vindafjord kommune v/barneverntjenesten overtar omsorgen for Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99, jfr. bvtjl. § 4-12 a), c) og d).

--->   


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---