--- Denne side:  Side-A4-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Begjæring om Tiltak, til Fylkesnemnda ---> Side 4 (A4) av 7 (A7):  
<---
ADVOKATENE
VIKSE, HAUGLAND, BERGE OG BACHMANN
MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESKAP


-- 4 --                                                          


b)  Alfredo Ao Hansen plasseres i fosterhjem, jfr. bvtjl. § 4-22.

c)  Alfredo Ao Hansen og foreldrene gis rett til samvær med hverandre, jfr. bvtjl. § 4-19. Samværet kan finne sted 6 ganger pr. år, 4 timer hver gang.

d)  Barneverntjenesten gis anledning til å sette inn tilsyn under samværet.

5. a)  Vindafjord kommune v/barneverntjenesten overtar omsorgen for Mariel Rose Hansen, f. 21.12.01, jfr. bvtjl. § 4-12 a), c) og d).

b)  Mariel Rose Hansen plasseres i fosterhjem, jfr. bvtjl. § 4-22.

c)  Mariel Rose Hansen og foreldrene gis rett til samvær med hverandre, jfr. bvtjl. § 4-19. Samværet kan finne sted 6 ganger pr. år, 4 timer hver gang.

d)  Barneverntjenesten gis anledning tit å sette inn tilsyn under samværet.

6. a)  Vindafjord kommune v/barneverntjenesten overtar omsorgen for Urda Lilje Hansen, f. 14.06.03, jfr. bvtjl. § 4-12 a), c) og d).

b)  Urda Lilje Hansen plasseres i fosterhjem, jfr. bvtjl. § 4-22.

c)  Urda Lilje Hansen og foreldrene gis rett til samvær med hverandre, jfr. bvtjl. § 4-19. Samværet kan finne sted 6 ganger pr. år, 4 timer hver gang.
d)  Barneverntjenesten gis anledning til å sette inn tilsyn under samværet.

a)  Vindafjord kommune v/barneverntjenesten overtar omsorgen for Solborg Sera Hansen, f. 28.02.06, jfr. bvtjl. § 4-12 a), c) og d).

b)  Solborg Sera Hansen plasseres i fosterhjem, jfr. bvtjl. § 4-22.

c)  Solborg Sera Hansen og foreldrene gis rett til samvær med hverandre, jfr. bvtjl. § 4-19. Samværet kan finne sted 6 ganger pr. år, 4 timer hver gang.

d)  Barneverntjenesten gis anledning til å sette inn tilsyn under samværet.


--->  
 

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---