--- Denne side:  Side-A5-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Begjæring om Tiltak, til Fylkesnemnda ---> Side 5 (A5) av 7 (A7):  
<---
ADVOKATENE
VIKSE, HAUGLAND, BERGE OG BACHMANN
MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESKAP


-- 5 --                                                          


Haugesund, den 14. januar 2008. 

Bjørn O. Vikse

(+ underskrift)
Advokat
Denne begjæring sendes Fylkesnemnda i Rogaland i 4 eksemplarer med vedlegg. ( ekstern ).
Barneverntjenesten er kjent med at foreldrene tidligere har vært representert ved advokat Sverre Kvilhaug, Pb. 136, 5903 Isdalstø. Barneverntjenesten har ikke vært i kontakt med advokaten med sikte på evt. representasjon for foreldrene.

2 eksemplarer av begjæringen med vedlegg er sendt advokat Odd Arild Helland direkte.--->  


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---