-- 20100521-dbn-utsnitt-NAV.html            --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---         

Utsnitt fra Rune L. Hsensens Dagboks-notater for fredag 21. mai 2010:

---
   Jeg kom hjem klokken 10.30 i dag. Det er 40 km herfra til NAV Vindafjord i Sandeid og jeg kjørte dit til avtalt møte klokken 9.

   Der var det leder og saksbehandler Laila Thorsen jeg snakket med. Også i dag snakket vi om min situasjon. Jeg får nu utbetalt i trygden min mye mindre enn da jeg for 26 år siden stiftet familie. Nu ikke nok til hverken livsopphold, det å leve eller å overleve. Og utplyndret på kryss og tvers, stadig mere og mere for hver dag. Efter i alle år med bare trygden min og barnetrygden på en solid, god og fremgangsrik måte forsørget meg selv og hele familien, med overskudd, samt investert i hjemsted, nødvendigheter og bekvemmeligheter og på sikre måter tilrettelagt for videre enda bedre utfoldelse, trygghet og utvikling, uten hverken innkasso eller innblanding fra Sosialkontor eller andre problemer av noen betydning, og bare ubetydelig med gjeld på huslån!
   Nu alt snudd fullstendig til det motsatte efter at Iren K. Hebnes kom inn i bildet og barna ble kidnappet og fangeholdt! Og utplyndringen fortsetter og fortsetter. Med ett eneste siktemål: Far skal på alle slags sett og vis til-intetgjøres fullstendig. Frarøves livets mening, livets rett, nutid og fremtid. På bekostning av barna, menneskelighet, lov og rett.
   Alt og det hele skreddersydd i den hensikt å til-intetgjøre far.
   Nu er forlengst alle utgifter innskrenket til minimum og underskuddet blir uansett stort fra måned til måned og bo- og livs-mulighetene uten sjangse. Jeg kan omtrent ikke bruke bilen eller kjøre noen steder, fordi bensin og slikt til den koster penger, og jeg kan ikke vedlikeholde den nødvendig. Jeg kan ikke kjøpe ny motorsag (efter at Balder og hans venner var her og stjal de tre vi hadde fra før av samt gjenstander med verdier for mere en to hundre tusen og annet, og raserte huset), og selv om jeg hadde kunnet kjøpe motorsag så ville jeg likevel ikke kunnet kjøpe bensin, olje, etc. til den. Når jeg samme dag som trygden ankommer betaler de nødvendige faste utgifter, som er relativt få og små, blir det absolutt ingenting igjen annet enn de regningene det ikke blir mulig å betale, selv om jeg for i noen grad å klare noe av det låner hos andre. Og altså heller ikke noe som helst igjen til dagligvarer og det å kunne leve.
   Og hver regning jeg betaler og hver krone jeg bruker dokumenterer jeg i all sin enkelhet for NAV Vindafjord.

   NAV Vindafjord sier at min umulige økonomiske situasjon er en konsekvens av at reglene er som de er eller blitt håndtert og tolket derefter. Og at det ifra deres side vil bli rapportert og fremlagt oppover til overordnet med tanke på endring.
   De sier også at det i den sammenheng har med det forhold å gjøre at barna og jeg hindres å være sammen. Jeg sier at det hele også sånn sett er tilsiktet og skreddersydd med tanke på også økonomisk trakassering og til-intetgjørelse, samt premiering av mor for delaktighet.
   NAV Vindafjords Laila Thorsen sa i dag at det virker skremmende urett at ikke barna og far skal få være sammen, og at slikt noe bare burde kunne skje dersom fare for seksuelt relatert urett eller for vold overfor barna. Og jeg er enig med henne og loven, og tilføyer fare for ødeleggelse av livsverdier og skole.
   Det er imidlertid deres livsverdier og skole som ødelegges og frarøves de i dette tilfellet, hvor de ulovlig frarøves både livsverdier, skole, hjemsted, integritet, far og identitet!
   Og det med påstand om at far er psykisk syk og voldelig.
   Fordi Iren K. Hebnes påstod det og slikt overfor en psykiater Kirsten Westlye som ganske enkelt nedskrev det Iren K. Hebnes ville uten å noensinne ha snakket med eller truffet de angjeldende barna eller deres foreldre! En Iren K. Hebnes som tilnærmet hverken da eller siden noensinne selv hadde snakket med eller truffet de angjeldende!
   Mens den psykiater som virkelig har snakket med og truffet både far og flere av de angjeldende, høyt respekterte psykiater Hans Olav Tungesvik, erklærer at far ikke er psykisk syk og minst av alt hvem han tiltenker å være voldelig!
   Og nærsagt alle som kjenner far og familien sier og vitner om at far hverken er psykisk syk eller voldelig, samt at barna er friske, vellykkede barn med en meget god oppdragelse og hjemmeskole! Og ingen noensinne har hatt noe som helst å utsette på barna, bare overdådig det motsatte! Samt at barna selv hele veien har rost far som snill, god og kjær og med tydelighet på alle sett og vis har gitt uttrykk for at det er hjemme hos far som er hjemme for de og de vil være og har sin trivsel og sitt liv!
   Og alt dette og det hele for at far i april 2006 sa han vil offentliggjøre visse dokumenter som Iren K. Hebnes ikke ville skulle offentliggjøres, og hun misliker fars og familiens livsverdier! Og gav uten blygsel uttrykk for at hvis far offentliggjør dokumentene så vil hun ta ifra oss barna! Samtidig som hun gav uttrykk for at hun visste at forholdene i og for vår familie er gode!
   Hun truet altså med å ta ifra oss barna, for å til-intetgjøre far dersom han offentliggjorde dokumentene!
   Det var da hun bestemte seg for å til-intetgjøre far, gjennom å frarøve ham barna og alt annet hun i det heletatt kunne finne på.
   Oppskriften var enkel: Hun sa at far er psykisk syk, voldelig og undertrykkende og holder barna borte fra skole og ikke har omsorgsevner for barn! Samtidig som hun sa til mor at mor må ta med seg barna og forlate far og ikke ha noenting som helst med ham mere å gjøre, for ellers tar hun barna og livets rett også fra henne!
   Iren K. Hebnes fikk med seg Balder på å sverte far for at mor skulle få omsorgen og ansvaret for barna, hvilket mormor og noen til også gikk inn for. Blandt annet Gudmund, som ble fortalt at Iren K. Hebnes ellers tar barna.
   Derfor, 03. april 2008, bortførte og fangeholdt mor barna! I strid med både Barneloven, Straffeloven og Menneskerettsloven. Men altså for å forhindre at Iren K. Hebnes skulle sette barna i fosterhjem eller barnehjem!
   
Datert 15.05. 2008 skrev mors advokat Trond Hjelde et brev til Iren K. Hebnes ( ekstern ), hvor han ber om at Iren K. Hebnes attesterer og erklærer at mor måtte bortføre barna og flytte hjemmefra på grunn av Iren K. Hebnes sine påstander om far! På så forskjellige vis, bak de angjeldende sin rygg, hadde imidlertid Iren K. Hebnes allerede erklært dette både overfor politiet og alle andre hun nådde!
   I en Begæring datert 26.05. 2008 til Haugaland tingrett på vegne av mor ( ekstern ) med falsk meklingsattest gir mors advokat Hjelde uttrykk blandt annet for at barna ønsket eller ønsker å flytte sammen med mor. Denne usanne påstanden til advokat Hjelde var i sin formulering slik: "Når barneverntjenesten gir uttrykk for at far ikke vil kunne ta ansvar for barna er det også mors oppfatning. / Barna støtter for øvrig også mor i den anledning." Mere enn en usannhet fra advokat Hjelde sin side. Ingen av de angjeldende barna støttet mor i noe som helst slikt noe eller ville flytte hjemmenfra. 

   Det hele litt av en kriminell galskap med andre ord. Det hele skulle imidlertid bli verre og verre. Hele veien med basis i den samme trussel og de samme usanne påstander fra Iren K. Hebnes.
   Iren K. Hebnes gav stadig beskjed om at hvis barna eller mor har noen som helst kontakt med far eller ikke tar fullstendig avstand fra far så tar hun barna! Mor begjærer derfor om og om igjen såkalt Besøksforbud med påstand om at far har truet henne, for å hindre enhver kontakt med far. Samtidig som hun begjærer overfor retten at hun alene skal ha den daglige omsorg og foreldreansvaret for barna og at hvis far i det heletatt skal ha kontakt med barna så må det være under tilsyn og så sjelden og på en slik måte at hun får full økonomisk premiering for det og far i raliteten til-intetgjøres.
   En ektemann og far som aldri noensinne har truet noen som helst eller vært voldelig og som heller ikke er det minste som helst psykisk syk eller undertrykkende! Og som er langt mere lovlydig, sindig, fredfull, omsorgsfull og solid enn de fleste. Og vært det og vist det i praksis i alle år! Hvilket både barna og mor selv og nesten alle vitner og flere til underveis har gitt utvetydige vitnesbyrd om. Mor selv for eksempel klart og utvetydig i Fylkesnemnda i 2008 og ved mange andre anledninger - i årene og tiden før oktober 2008. Samtidig med at hennes advokat Hjelde hele veien har sagt det motsatte ved å påberope seg Iren K. Hebnes sine påstander til inntekt for mor! I oktober 2008 ble mor imidlertid av sin advokat og den såkalte barneverntjenesten truet til å si blandt annet at hun i september 2008 var blitt truet av far til å gjenoppta kontakt og samliv med far! At hvis ikke hun påstår det, så tar de barna. Og at hvis hun eller barna har noen som helst mere kontakt med far så tar de også barna. Og straks hun påstår det settes far i varetektsfengsel for fem måneder sammen med straffedømte i et av landets verste fengsler! Samtidig med at mor i stor stil premieres av NAV for kidnapping og fangehold av barna og NAV er tilsendt ytterligere falsk dokumentasjon og erklæring fra Iren K. Hebnes eller mors advokat Hjelde!

   For bare å ha nevnt noe av galskapen. Jeg har nevnt litt av denne historien for NAV Vindafjord og fortalt litt om alt det enorme arbeidet for å få barna hjem igjen og for i det heletatt å kunne være sammen de og å ha kontakt med de. Og nå er det mere enn ett og et halvt år siden jeg i det heletatt har hatt kontakt med eller sett de fem minste barna og omtrentlig tilsvarende mere enn fire måneder for Frøydis og Stauda sitt vedkommende! Og at barna snart ikke mere er mine barn, men andre sine barn. Og at hverken politiet, fylkesnemnda eller retten enda har gjort jobben sin, men i steden har gjort alt og ett som Iren K. Hebnes og mors advokat Hjelde har bedt de om! Og det endog til tross for at Iren K. Hebnes (og mors advokat Hjelde) sine påstander underveis nokså grundig har blitt avslørt som uten realitet og usanne!

   Jeg får høre fra NAV Vindafjord igjen og jeg holder på med å gjøre ferdig ytterligere dokumentasjon for de.
---

---