-- 20110121-fra-Fylkesmannen-Vedtak-NAV-20101220.html    --- BREVENE ( ekstern ) - NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

Kopi / avskrift - RLH: Ankom meg via posten 29.01. 2011.    


UFERDIG

29.01. 2011, rlh: Jeg hentet inn posten fra i går først i dag formiddag. Et brev datert 21.01. 2011 fra Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og sosialavdelingen, der ( ekstern ), med et vedtak - som er endelig og ikke kan påklages, står det. Og det står blandt annet at Fylkesmannen "stadfester kommunens vedtak datert 20.12.2010, saksnr. 10/616" og at "Fylkesmannen gir deg ikke medhold i din klage".

---
---