-- 20110124-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) - NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes pr. telefax 24.01. 2011.
Til:

NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid.
Telefax: 52048711. 

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: mandag 24. januar 2011, Tindeland.

Søknad om økonomisk hjelp og rettferdighet
 
   Jeg henviser til min kontakt og mine øvrige brev til dere.
   Efter at mine barn 03.04. 2008 ble kidnappet og fangeholdt og efter at jeg uskyldig ble fengslet 21.10. 2008 har NAV gjort mangt og meget med min økonomiske situasjon og inntekt. Det vil si med min eneste økonomiske inntekt gjennom tredve års tid.
   Kanskje særlig mens jeg befant meg isolert fengslet fra 21.10. 2008 i nær 5 måneder til 12.03. 2009 gjorde NAV bak min rygg store inngrep i min økonomiske situasjon og inntekt. Inngrep med stadig mere og mere ødeleggende, utplyndrende og livs-farlige konsekvenser.
   Dette fra NAV sin side kan blandt annet betegnes som økonomisk trakassering, utplyndring, terror og tortur.
   Og dette fra NAV sin side har skjedd til tross for fortløpende informasjon og protester fra min side underveis siden begynnelsen.

   Da jeg utmattet, utplyndret og skadet i februar 2010 måtte be NAV Vindafjord om hjelp for i det heletatt å kunne overleve spurte jeg samtidig om NAV på grunn av kidnappingen og fangeholdet av barna hadde gjort meg til tigger og sosial-klient. Fra NAV Vindafjord sin side ble det da sagt at det ikke skal skje og at det har de plikt til å sørge for at ikke skjer.
   Derefter har likevel alt dette skjedd, verre og verre. Uten at jeg på minste som helst vis kan klandres for det. Jeg har tvert om forholdt meg bedre til det enn de fleste andre ville ha kunnet.
   Anklages og klandres for denne uretten kan derimot NAV, som både har forårsaket den og viderefører den. Om enn ikke NAV og NAVs ansatte alene. 
   For meg og mine barn har uretten fra NAV sin side ødelagt veldig meget. Også og ikke minst elementære sentrale livsverdier som ikke vil kunne la seg reparere, gjenopprette eller komme tilbake igjen.
   Og all denne ødeleggelsen fortsetter og pågår enda fra NAV sin side. Overfor meg som et slags sakte utført mord, under trakassering, utplyndring, terror og tortur i og med forskjellige former. Og indirekte også overfor barna.

   Den hjelp og rettferdighet jeg ber NAV og NAV Vindafjord om å yte har jeg fremsagt og informert om i mine tidligere henvendelser.
   Dette her nu som en utdypelse av dette, samt for å påpeke og å understreke ytterligere behov for ekstra akutt hjelp. Henviser i denne forbindelse særlig til mine siste brev til dere.

   Min siste månedlige trygde-utbetaling ankom min bank-konto fra NAV 20. januar 2011 og ble straks oppbrukt til innbetaling av de nødvendige regninger som lot seg betale. Jeg har derfor nu heller ikke penger til å betale de andre og videre nødvendige utgifter. Hverken til dagligvarer, ved, strøm, telefon, bil-utgifter eller annet. For her å nevne bare det viktigste av dette:

   -- Strøm-regning Avregning (ankom med posten allerede 14.01.2011) forfall kr. 4.967,24. Forfall 31.01.2011. Ikke betalt.

   -- Forsikring hus og bil forfall 24.01. 2011 kr. 670,- AvtaleGiro/Autotrekk 24.01. 2011. Ikke betalt. 
   -- EU-kontroll før utgangen av januar 2011. Kr. ? Enda ikke gjort eller betalt. Risikerer ellers å bli uten bilen.
   -- Telefon-regning Telenor 02.09.2010 faktura 8098272961 forfall 18.09.2010 opprinnelig beløp 7.570.40 nu 5.090,73 inkassovarsel betalings-frist omgående. Purredato 30.12. 2010. Betalt 31.12. 2010 via farmor. Farmor tilbake-betales.
   -- Telefon-regning Telenor 02.12.2010 faktura 8099676096 forfall 18.12.2010 opprinnelig beløp 5.585,21 (nu 5.090,73) + gebyr kr. 120,- + renter kr. 103,84 - totalt nu skyldig beløp kr. 5.809,05 - inkassovarsel betalings-frist omgående. Purredato 02.01. 2011. Betalt 31.12. 2010 via farmor. Farmor tilbake-betales.
   -- Dagligvarer, mat, tobakk, bensin, etc.

   Pluss blandt annet følgende straks forventede faste regninger:
   -- Regning årsavgift bilen ca. kr. 3.200,- 
   -- Kommunale avgifter + evt. eiendomsskatt - kr. ?
   --

   


   Bere derfor igjen om snarlig hjelp fra dere i forhold til alt dette og henviser iøvrig til mine brev til dere.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   24.01. 2011   (( + underskrift ))---