-- 20110207-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes til NAV Vindafjord og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt pr. telefax og e-post 07.02. 2011.Til:

NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid.
Telefax: 52048711.
-- Med kopi til: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, anmeldelses-nummer 11384062 og 11059001.

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: mandag 07. februar 2011, Tindeland.

   Henvendelse angående NAV og Rune L. Hansen
 

   Min telefon- og internett-forbindelse ble av telefon-selskapet utkoblet i 5 døgn rundt nyttår, men innkoblet igjen 04.01. 2011 takket være at jeg fikk låne penger av min mor til å betale telefon-regningen.
   Jeg har nu lenge nesten ikke hatt penger til bensin for å kunne bruke bilen eller på andre måter å kunne komme meg noe sted hjemmenfra. Det samme hva gjelder mat og dagligvarer og alt annet. Sist jeg var hjemmenfra var 06.01. 2011 da jeg kjørte til nær-butikken (13,1 km tur retur) og fikk handlet dagligvarer. Bare en venn av meg og min familie har siden to ganger handlet noe dagligvarer og et bil-batteri for meg. Takket være at jeg også har kunnet låne noen penger til dette.
   Jeg hadde nu sist ingen penger til å kunne betale det månedlige avdrag på forsikringen for hjemsted og bil. Er fortsatt ubetalt.
   Det samme hva gjelder den siste strøm-regningen.
   Det samme hva gjelder ved. Men har to ganger siden i fjor fått en halv favne ved i gave fra Trygve Einar Gjerde i Kristenfolkets nasjonale støtteforening. Denne veden har jeg måttet være meget sparsommelig med for ikke for fort å ha ingen ved.
   For her å ha nevnt noe som sier det meste om min økonomiske livs-situasjon nu.

   NAV har fortløpende vært orientert om alt dette og min hele og fulle økonomi og dens alle forhold. Jeg har underveis om og om igjen også spurt NAV om både akutt og varig hjelp, uten at noe av dette er blitt tatt på alvor fra NAV sin side. NAV har heller stadig mere og mere forsterket sin økonomiske trakassering og utplyndring. Og at NAV i den sammenheng også har gjort uriktig og falsk dokumentasjon.

   Dette og i det heletatt min stadig mere vanskelige og umulige økonomiske situasjon underveis efter at mine barn ble kidnappet 03.04. 2008 er på ingen som helst måte forårsaket av utgifter eller kostnader jeg selv har påført meg eller har vært eller er ansvarlig for eller kunne ha forholdt meg annerledes eller bedre til.
   Den økonomiske trakasseringen og min økonomiske situasjon nu er alene gjort og forårsaket av NAV og de NAV har latt seg bruke av.
   Bortsett fra at disse samme nu i det siste også angriper og truer via Statens Innkrevingssentral.
   NAV selv også via Statens Innkrevingssentral ved aktiv unnlatenhet. Som igjen forårsaker ytterligere livs-truende forhold.

   Jeg ber hermed igjen om at NAV retter opp i disse misforhold og denne urett. Og viser igjen til at alt dette haster.
   Jeg henviser i så måte til mine tidligere brever og her nu hva angår lov og rett særlig til mitt brev datert 03.01. 2011 til NAV Vindafjord ( ekstern ).
   Jeg henviser i så måte også til Menneskerettslovens § 3 som stadfester og har lov-bestemt at Menneskerettslovens bestemmelser har forrang og "skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning".

   I veldig mange år har min økonomi vært trygg og uproblematisk, med ingenting annet enn faste månedlige trygde-utbetalinger fra NAV.
   Da mine barn 03.04. 2008 ble kidnappet, fangeholdt og kneblet ble forholdene på så mange vis og også slik annerledes. I tillegg til de økonomiske utgiftene og kostnadene at barna ble kidnappet, fangeholdt og kneblet medførte påbegynte NAV sin medvirkning til forbrytelsen med diskriminering, økonomisk trakassering og falsk dokumentasjon. NAV premierte forbrytelsen og straffet ofrene, hvilket og i seg selv bidro til å opprettholde og å videreføre forbrytelsen og å stimulere til ytterligere slike og lignende forbrytelser.

   NAV har fra og med i 2008 nektet meg økonomi nok til å kunne overleve. Og NAV har også videre gjort aktiv kontinuerlig økonomisk trakassering og utplyndring overfor meg og vårt hjemsted.
   Dette og slikt har vært tilsiktet fra flere av de kriminelle sin side. Også fra kriminelle representanter for rettsvesenet sin side. Også økonomisk fra disse sin side både ved å premiere kidnapper og fangeholder Trude Monica Hansen og ved å ilegge og innkreve meg saks-omkostninger etc. Til å innkreve saks-omkostninger etc. bruker disse sistnevnte Statens Innkrevingssentral, som i realiteten er hensynsløse og tar alt og hva som helst fra et menneske, både økonomiske midler og vilkår for å kunne overleve, eiendeler og hjemsted.

   Alt dette fra konkret NAV sin side har i stigende grad i takt med trakasseringen og utplyndringen gjort det vanskeligere og umulig for meg fortsatt som vanlig å kunne ha hjemsted, ved, strøm, telefon- og Internett, bil, tv, forsikring, mat, medisin, dagligvarer, etc. Likeså hva gjelder sosialt liv, personlig liv, familie-liv, integritet, fortid, fremtid og livets rett.
   Nu er det bare restene igjen av alt dette. Rester som fra de kriminelle sin side trues med den tilsiktede siste fulle til-intetgjørelse.
  
   Jeg er ikke på noe som helst vis skyld i noe av dette.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   07.02. 2011   (( + underskrift ))---