-- 20111208-fra-NAV-Forvaltning-Sandnes-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

   Brevet - scannet, jpg-format:
   Side 1 a 1: 20111208-fra-NAV-Forvaltning-Sandnes-til-RLH.jpg ( ekstern ) -

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom meg med posten 13.12. 2011. Brevet vedlagt "Innstilling til NAV Klageinstans" med vedtak datert 11.11. 2011 fra NAV Forvaltning Sandnes til NAV Klageinstans ( ekstern ).


   AVSKRIFT - UFERDIG /


i\7¿
Hansen Rune Leander
Vikebygd
5568 Vikebygd
NAV Forvaltning Sandnes Postboks 8030, Forus 4068 Stavanger
Saksnummer: 0806982
Saksbehandler: John H MøgSter
Dato: 08.12.11
Klage - orientering
Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)
Vi har behandlet klagesaken og utarbeidet en innstilling som er sendt til klageinstansen. I samsvar med forvaltningsloven paragraf 33 fjerde ledd tilsendes du herved kopi av vår saksfremstilling. Du har anledning til å komme med bemerkninger.
Dersom du har kommentarer, må disse sendes til NAV Klageinstans innen 14 dager fra du mottok dette brevet. Adressen er:
NAV Klageinstans Vest Postboks 6245, Bedriftssenter 5893 Bergen
Når saken er avgjort, vil du få melding fra NAV Klageinstans. Saksbehandlingstiden i NAV Klageinstans er vanligvis 10 uker.
NAV Fnrvaltninn SanrinpR
Postadresse: Postboks 8030, Forus // 4068 Stavanger
Besøksadresse: Møt På Det Lokale // Nav-Kontoret // Tel: 55553333 // Faks: 52047301
www.nav.no


---