-- 20121025-fra-NAV-Innkreving-Brev-2a2-til-RLH.htm     --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom meg med posten 31.11. 2012. Pluss enda et brev fra samme NAV Innkreving datert samme dag ( ekstern ).   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20121025-fra-NAV-Innkreving-Brev-2a2-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
   (( Brevet, avskrift - med uferdig korrektur og lay-out: ))


   Fra:
   NAV Innkreving  
(550P)
   NO-9917 KIRKENES

   Til:
   Rune Leander  Hansen 
   5568 VIKEBYGD 

   Dato:  25.10.12 

   
Varsel ved særlig tvangsgrunnlag
   Tvangsfullbyrdelsesloven
   
§ 4-18 / § 4-19 


   Prosessfullmektig:
   NAV  Innkreving
   9917 KIRKENES
  Telefon: 21051100
   Telefaks: 21051101  § 4-18 / § 4-19
   Bankkonto: 82760300256
   KID:000001141240079-
   Vår dato:  25.10.12  Saksbehandler:  Ken Friskilæ
   Vår ref:  Saksnummer:  141240

   Saksøker:  NAV  INNKREVING

   Saksøkt:
   Navn
   Rune Leander  Hansen
   Fnr/ foretaksnummer
   061255***** 
   Adresse
   5568 VIKEBYGD

   Varsel
   Gjelden er forfalt til betaling. Kravet vil bli begjært inndrevet ved hjelp av namsmyndighetene  dersom gjelden ikke er betalt innen to uker fra dette varselet ble sendt. Dette kan føre til at du får en betalingsanmerkning.

   Tvangsgrunnlag
   Vedtak om tilbakekreving av feilutbetalt uførepensjon  datert 03.09.12.

   Beregning i kroner
   Hovedkrav, inkludert eventuelle omkostninger  3200,00 kroner


   Sted, dato  Underskrift

   Stig M. Pedersen  Ken Friskilæ
   BJØRNEVATN  25.10.12  kontorsjef  saksbehandler


---
---