--- Denne side:  kommisjon-justismord.html  <--- korr-index.html  ( ekstern ) <--- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )
   <---  bvt-index.html ( ekstern )   <--- saker-index.html  ( ekstern ) <--- lov-og-rett-index.html  ( ekstern )Kommisjon Justismord

   Kommisjon Justismord:

   Intro pr. 11.02. 2008 - 11.02. 2008 / 

   Det er og blir begått utrolig mange justismord i Norge!
   Meget meget flere enn folk flest er klar over.
   Åsaken til at folk flest ikke er klar over det, er følgende:
   Definisjon! Om-definisjon!
   Så nu vet du det. Hva som er årsaken til at så å si alle justismord som blir begått av forvaltningen i Norge liksom ikke telles eller regnes som justismord.
   De som begår disse justismordene har laget til en spissfindig definisjon på ordet justismord!
   En spissfindig definisjon som de har fått massemediaen og folk flest til å tro på!
   For stolt å kunne si: At i Norge forekommer knapt justismord. Alle kan føle seg trygge og sikre på det.
   Men er disse deres ord sanne?
   Så fullstendig langt derifra!
   I Norge blir antagligvis årlig begått mere en ti tusen uhyrlig grove og uhyrlig kriminelle justismord!
   Har jeg dekning for disse mine ord? Og hvilken dokumentasjon har jeg for disse mine ord? Og er den dokumentasjonen som kan fremlegges god og sikker nok?
   Nei. Dokumentasjonen jeg har tilgang til og kan fremlegge er enda ikke god og sikker og presentabel nok. Men jeg og flere til har mange gode grunner for å tro at den vil komme til å bli det
   Vi trenger derfor flere som vil engasjere seg i innsamling, sortering, arkivering , dokumentasjon og presentasjon av alt slikt materiell! Kanskje noe av interesse for deg?

   Foreløbig kan iallfall så mye sies:
   Punkt 1:  Årlig forekommer et sted mellom fem og ti tusen "omsorgs-overtagelser" av barn i Norge, i regi av den offentlige Barnevern-tjenesten. Det er utrolig nok meget som tyder på at de fleste av disse "omsorgs-overtagelser" dekker over uhyrlig grove og kriminelle justismord.
   Punkt 2:  Årlig forekommer mere enn fem tusen tvangs-innleggelser til psykiatriske avdelinger i Norge. Det er meget som tyder på at mange av disse tvangs-innleggelser dekker over uhyrlig grove og kriminelle justismord.
   Punkt 3:  Årlig forekommer et viss antall behandlinger av eksil-søknader av forvaltningen i Norge. Det er meget som tyder på at et ukjent antall av disse søknads-behandlinger dekker over uhyrlig grove og kriminelle justismord.
   Punkt 4:  Under dette punkt 4 kan muligvis en slags gruppering finne sted. Her trenger vi foreløbig også forslag for å kunne gruppere best mulig. Uten at jeg foreløbig vil si stort mere eller videre om dette punktet her nu.

   Kommisjon Justismord skal først og fremst være opptatt av dokumentasjon og presentasjon av faktisk forekommende justismord. Og av de reelle kriteriene og definisjonene for slikt noe.

   Henvendelser kan foreløbig skje til følgende:

   Rune L. Hansen,
   Tindeland,
   N-5568 Vikebygd, Norge.
   Telefon:  53 76 76 87.
    E-post:  hunwww@online.no  

***
---


---