--- Denne side: bvt-index.html     <--- saker-index.html  ( ekstern )  <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )

<----- lov-og-rett-index.html  ( ekstern )

--- MYE MERE KOMMER HERUNDER! 

http://hunwww.net/ekte-kristendom/img/FFDoBvtiN.jpg


--->  Alvheims 10 bud  ( ekstern )

--->  Barnevernsbarn sliter som voksne ( intern ekstern ) - Ifra avisen Dagen Magazinet tirsdag 17. april 2008. - 

--->  Norsk barnevern i fortid og nåtid! ( ekstern - intern ekstern ) Av Noralf Aunan, leder av Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR), områdekontakt for SIVORG. - 

--->  Barnevern-loven i et nøtteskall:  Av rlh. ( ekstern ) - 

--->  Barnevernet unnlatende? ( intern ) -

--->  En enda pågående norsk enorm nasjonal katastrofe! ( ekstern ) Av Rune L. Hansen, 24.03. 2008. - 

--->  Et ødeleggende barnevern som også ødelegger norsk økonomi ( ekstern - intern ekstern ) Pressemelding 30.03. 2003 fra Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR) - 

--->  Frem med dens justismord og ofre! ( ekstern ) - 

--->  Grunnloven og den offentlige norske Barnevern-tjenesten ( intern )

--->  Hus-inkvisisjoner  ( ekstern ) -

--->  Kommisjon Justismord  ( ekstern ) -

--->  Den Norske Sannhets- og Forsonings- Kommisjon / DNSF-K  ( intern ) -

--->  Diverse linker  ( ekstern )

--->  Folkebevegelsen FBiN  =

       Folkebevegelsen for å Fjerne Barnevern-tjenesten i Norge   - 

--->  Korrupsjon i Norge!  ( ekstern )  - 

--->  Menneskvern Vindafjord kommune, rlh pr. dato  ( ekstern )  - 


<----
norsk-bekymrings-melding.html  ( ekstern ) -
 


--->  Nordiske Kommiteen for Menneskelige Rettighet / NKMR - 


--->  BarnasRett.no  - 


--->  Samfunnsmagasinet  - 

--->  Om  Sosialdemokratiets  idealer ( ekstern )  ( intern ) -  ifra  Riksavisen.no ( ekstern )  -  

--- ---