-- 20060905-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html     --- BREVENE ( ekstern ) ---   Politi-henleggelser-RLH.html  ( ekstern ) ---

  <---- dbn.html  ( ekstern  
Kopi / avskrift - RLH: Brev datert 05.09. 2006 som ankom med posten torsdag 14.09. 2006. Pluss likelydende til ektefelle Trude Monica Hansen.

 

Fra:

POLITIET,
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Postboks 278,
5501 HAUGESUND


JUS101    
Dato: 05/09-2006.
7448/06-32.

Til:

18323
Rune Leander Hansen
5568 VIKEBYGD


UNDERRETNING TIL KLAGER :


ANMELDELSESNR.: 9506429 REGISTRERT DEN 29/08-06  ( ekstern )  
FORHOLDETS ART: ÆREKRENKELSE, DIVERSE
GJERNINGSDATO/ -STED: 13/03-06 /
SAKEN REGISTRERT VED: VINDAFJORD OG ETNE LENSMANNSDISTRIKT


PÅTALEANSVARLIG: REITAN, THOR ARNE
ETTERFORSKER: LØKKEN, ROGER ANDRE


ANMELDTE NR. 1: VINDAFJORD KOMMUNE V/ SOSIALTENESTA
02/09-06 DE UNDERRETTES OM AT FORHOLDET ER HENLAGT FORDI
ANMELDTES FORHOLD IKKE ER STRAFFBART.


HENLEGGELSEN KAN PÅKLAGES TIL NÆRMESTE OVERORDNEDE
PÅTALEMYNDIGHET (STATSADVOKATEN I DISTRIKTET /
RIKSADVOKATEN). FRISTEN FOR Å KLAGE ER TRE UKER
FRA DENNE UNDERRETNINGEN KOM FREM TIL DEM.

KLAGE SKAL SENDES OM POLITIDISTRIKTET.
Med hilsen

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

---