--- Denne side:  20060814-Politi-anmeldelse-fra-Rune-L-og-Trude-Hansen.html  

<--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )  

KOPI / AVSKRIFT, offentliggjort:

--- Ifra Rune L. og Trude Hansen, Tindeland, N-5568 Vikedal, Norge. Tlf. 53 76 76 87. /


POLITI-ANMELDELSE


Dato: Mandag 14.08. 2006, Tindeland.


Undertegnede, ekteparet Rune L. og Trude Hansen, ønsker med dette å politi-anmelde Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.

Det fremgår forhåpentligvis av vedlagte saksdokumentasjon ( ekstern ) hva vi ønsker å politi-anmelde de for, og hvorfor.


Vi ønsker dog å påpeke at vi har begrenset med ressurser og ikke kan investere særlig meget økonomisk i en slik politi-anmeldelse, - hvilket vi derfor også håper ikke vil være nødvendig.Med hilsen ifra

Rune L. og Trude Hansen,

underskrevet:


---