-- 20061116-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html  --- BREVENE ( ekstern ) ---   Politi-henleggelser-RLH.html  ( ekstern ) ---

  <---- dbn.html  ( ekstern )   
Kopi / avskrift - RLH: Brev datert 16.11. 2006 som ankom med posten mandag 20.11. 2006 (eller lørdag 18.11. 2006), poststemplet 17.11. 2006.


Fra:
POLITIET,
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Postboks 278,
5501 HAUGESUND
Tel: 52868000. Faks. 52868100.
E-post: post.haugalandogsunnhordland politiet.no


Til:
Rune Leander Hansen
5568 VIKEBYGD


Deres referanse: Vår referanse: 9506429 7448/06-32 Dato: 16.11. 2006. Dok.nr. 09.

 
Klage over politiets henleggelse av anmeldt forhold


Viser til Deres klage over politiets henleggelse av sak 9506429.  ( ekstern ). 

Klagen har vært behandlet av Rogaland Statsadvokatembeter som i beslutning av 14. november ikke fant grunnlag for å omgjøre politiets beslutning. 

Dette vedtak kan ikke påklages videre, jfr. straffeprosessloven § 59a, siste ledd. 


Med hilsen


Thor Arne Reitan,

(sign. & stempel)

politiadvokat

TAR013


Haugaland og Sunnhordland politidistrikt


---