-- 20060915-Klage-fra-Rune-L-Hansen-til-Statsadvokaten.html     --- BREVENE ( ekstern ) ---   Politi-henleggelser-RLH.html  ( ekstern ) ---     

<---- dbn.html  ( ekstern )  

BREV-KOPI, offentlig: 


Til:
Statsadvokaten for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.


Fra:
Rune L. og Trude Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd, Norge.
Tlf. 53 76 76 87.

Dato: Fredag 15.09. 2006. 


Klage vedrørende henleggelse av anmeldt forhold    


Vi innleverte onsdag 16.08. 2006 en politianmeldelse (datert mandag 14.08. 2006) ( ekstern ) til lensmann Løkken ved Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Denne ble skriftlig bekreftet mottatt av Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt i et brev fra de datert 29.08. 2006 ( ekstern ) – med referanse: 9506429 7448/06-32. 

Torsdag 14.09. 2006 mottok vi et brev (datert 05.09. 2006) ( ekstern ) ifra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, avdeling Haugesund. Dette brevet sier at vi ”underrettes om at forholdet er henlagt fordi anmeldtes forhold ikke er straffbart.” 

--- 

Så dumme er bare ikke politiet i Haugesund! 

Det er ganske enkelt umulig! Forklaringen sier seg selv: De er et korrupsjonsvern for korrupsjon. De er korrupte. Og de er det i denne sin vurdering av saken så åpenlyst og direkte at det levner ingen tvil. Så åpenlyst og direkte at de ikke synes som å være det minste redd for at noen som helst med innflytelse skal kunne komme til ta de på fersk gjerning! 

Hva så med Statsadvokaten? 

---

Denne henleggelse ønsker vi hermed å klage på. Både det at saken henlegges og begrunnelsen for henleggelsen. 

Orienteringen om at forholdet er henlagt – med begrunnelse i at den politianmeldte Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ikke har gjort noe straffbart i denne saken, er makaber. Her vil vi i tillegg ha sagt noen ord om hvorfor: 


De sier med andre ord at hvem som helst i Norge – unntatt kongefamilien? (og visse bestemte andre!) - av den offentlige, kommunale Barnevern-tjenesten, kan bli utsatt for en spesiell form for Undersøkelse i inntil 3 måneder eller mere, uten rimelig grunn for noe som helst! 

Eller alternativt: At den rimelige grunnen det er snakk om i Barnevernloven ( ekstern ) er så urimelig at det ikke betyr noe som helst fra eller til! 

Altså i begge tilfeller: Ikke noe menneskevern! Ikke noe rettsvern! Ikke noe korrupsjonsvern! 

Ikke den minste smule rettsvern! 

---

Og i tillegg: At Barnevern-tjenesten kan trakassere, krenke, håne, true og lyge fritt frem! Og bent frem overfor oss si (imot slutten i det forskrekkelige møtet med de i Vikedal mandag 13.03. 2006) ( ekstern ) at det er Barnevern-tjenesten sitt ansvar å sørge for at barna har det bra.

Ikke at det er deres ansvar å sørge for at de barna som ikke har det bra får det bra! Ikke at det er foreldrenes ansvar å sørge for at barna har det bra!

Ikke bare at det ble sagt at det er deres ansvar å sørge for at barna har det bra, - men de oppførte seg derefter også! Og som om barna og familien ikke hadde det bra i henhold til deres standard, - og som om de ville oppdra de til noe annet og bedre! Og som om de straks og umiddelbart da de så oss påbegynte den oppgaven, i forakt for vår familie og barnas foreldre! 

Det ble også bent frem i samme sammenhengen sagt oss, at ingen som helst her i verden vil vår familie eller noen i vår familie noe vondt. At hvis vi tror eller tenker eller opplever det – så tar vi feil! Med andre ord: At politi og rettsvesen er unødvendige ting i verden! At hvis vi sier eller forsøker å henvise de til noe annet, så er de heller ikke interessert! 

Og at hvis de mottar en Bekymringsmelding ifra noen: ”Så tar Barnevernet, - så tar Barnevernet han opp, og ser på saklighetn, og ka di ska gjør vidare med den saken.” Da, sier hun litt senere, vil Barnevernet ta hensyn til innholdet i Bekymringsmeldingen, og hva som er grunnlaget til den som sendte meldingen. 

Men at når det gjelder vår familie så har grunnlag og saklighet og vurdering ingen som helst interesse eller betydning! Heller ikke at vi i all enkelhet meget lett og meget grundig både kunne og ønsket å tilbakevise og avsløre innholdet i Bekymringsmeldingen! ( ekstern )! Det var et eller annet annet Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune var ute efter. Og deres metode var trakassering, hån, krenkelser, mistenkeliggjøring, løgnaktighet, usaklighet og trusler. 

Vi henviser i alt dette, og mere til, til anmeldelsen og Saksdokumentasjonen som ble vedlagt anmeldelsen. ( ekstern ). Også i denne Saksdokumentasjonen til lydopptaket av angjeldende møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006, samt den medfølgende hele og fulle avskriften av alt hva som ble sagt der. ( ekstern ). 

--- 

Vi håper derfor at Statsadvokaten nu kan rydde opp i denne saken! Saken er sett med våre øyne meget alvorlig - og skjebnesvangert angjeldende det meste av Norges befolkning. 

Vennligst les dette brevet mere enn en gang. 


Med hilsen ifra 


Rune L. og Trude Hansen, 

underskrevet: 


---