--- Denne side:  20070108-Brev-faktura-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Trude-Hansen.html  


<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

--- BREV-KOPI, rlh 14.01. 2007 / 

(RLH, 25.01. 2007:  Kr. 1.250,- pr. TeleGiro innbetalt i dag til adv. Kvilhaug.) 


Fra:

Advokat MNA

Sverre Kvilhaug,

Knarvik Senter,

Boks 136,

5903 Isdalstø.

Org. nr. 971 485 752.

Telefon: 56 35 16 90.

Telefon privat: 55 24 17 28.

Telefax: 56 35 19 35.

Klientkonto: 3632.07.06429.

Driftskonto bank: 3632.10.38969.

Driftskonto postgiro: 0540.83.40022.


Til:

Trude Hansen

5568 Vikebygd


Knarvik, den 8. januar 2007


Jeg viser til telefonkonferanse i dag og sender vedlagt kopier avtalte brev. Som avtalt betaler du salær med kr. 1.000,- Hertil mva. kr. 250,- Totalt beløp kr. 1.250,- bes betalt til min konto 3632.10.38969 snarest.


Med hilsen


Sverre Kvilhaug,

advokat


---