--- Denne side:  20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Lensmannen-i-Vindafjord-k.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  
--- BREV-KOPI

---------- Herværende brev-kopiering: Rune L. Hansen pr. 14.01. 2007:


Fra:

Advokat MNA

Sverre Kvilhaug,

Knarvik Senter,

Boks 136,

5903 Isdalstø.

Org. nr. 971 485 752.

Telefon: 56 35 16 90.

Telefon privat: 55 24 17 28.

Telefax: 56 35 19 35.

Klientkonto: 3632.07.06429.

Driftskonto bank: 3632.10.38969.

Driftskonto postgiro: 0540.83.40022.


Til:

Lensmannen i Vindafjord,

Postboks 130,

5589 Sandeid


Knarvik, den 8. januar 2007


Trude Hansen, Vikebygd, har bedt om min bistand.


Jeg viser også til telefonsamtale med politioverbetjent Austrheim i dag.


Etter det jeg har fått opplyst, dels av min klient og dels av Austrheim, har lensmannskontoret nærmest beleiret min klients hus i dag og har tatt med seg hennes mann til dr. Kleiven, Skjold. Politioverbetjent Austrheim hadde ingen annen hjemmel å vise til enn at barnevernet ønsket å komme i kontakt med familien, og at dr. Kleiven med uspesifisert henvisning til lov om psykisk helsevern ønsket å ha inn Rune L. Hansen til undersøkelse, så vidt jeg forstår for å se om det er grunnlag for tvangsinnleggelse. Hvem som har bedt om tvangsinnleggelse, forekom meg noe uklart, men jeg oppfattet Austrheim slik at det muligens kunne være barnevernet, men det forekommer meg også noe underlig. Austrheim ga uttrykk for at man kom til å bli værende der en stund til, uvisst hvor lenge og hvorfor.


Før jeg tar endelig stilling til hva jeg skal foreta meg i saken, krever jeg Deres umiddelbare skriftlige underretning med eventuell dokumentasjon for lensmannskontorets handlinger i dag overfor familien Hansen.


Med hilsen


Sverre Kvilhaug,

advokat

(underskrevet)


---