--- Denne side:  20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-dr-Kleiven-i-Vindafjord-k.html  


<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  --- BREV-KOPI

---------- Herværende brev-kopiering: Rune L. Hansen pr. 14.01. 2007:


Fra:

Advokat MNA

Sverre Kvilhaug,

Knarvik Senter,

Boks 136,

5903 Isdalstø.

Org. nr. 971 485 752.

Telefon: 56 35 16 90.

Telefon privat: 55 24 17 28.

Telefax: 56 35 19 35.

Klientkonto: 3632.07.06429.

Driftskonto bank: 3632.10.38969.

Driftskonto postgiro: 0540.83.40022.


Til:

Dr. Kleiven,

5574 Skjold


Knarvik, den 8. januar 2007


Trude Hansen, Vikebygd, har bedt om min bistand i dag.


Jeg viser også til telefonsamtale med politioverbetjent Austrheim i dag.


Etter det jeg har fått opplyst, dels av min klient og dels av Austrheim, har lensmannskontoret nærmest beleiret min klients hus i dag og har tatt med seg hennes mann til Dem for ”samtale”. Politioverbetjent Austrheim hadde ingen annen hjemmel å vise til enn at barnevernet ønsket å komme i kontakt med familien, og at De med uspesifisert henvisning til lov om psykisk helsevern ønsket å ha inn Rune L. Hansen til undersøkelse, så vidt jeg forstår for å se om det er grunnlag for tvangsinnleggelse. Hvem som i tilfelle har bedt om tvangsinnleggelse, forekom meg noe uklart, men jeg oppfattet Austrheim slik at det muligens kunne være barnevernet.


Før jeg tar stilling til hvordan jeg skal forholde meg videre i saken, tør jeg be om Deres umiddelbare skriftlige redegjørelse for Deres befatning med denne saken, herunder hva som har skjedd videre med Rune L. Hansen og med hvilken hjemmel.


Med hilsen


Sverre Kvilhaug,

advokat

(underskrevet)


---