--- Denne side:  20070108-Utskrivingsmelding-fra-HFonna-Psykt-avd-RLHansen.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  


--- BREV-KOPI /
 

---------- Herværende brev-kopiering: Rune L. Hansen pr. 14.01. 2007:


Fra:

Helse Fonna

(Haugesund sykehus,

Psykiatrisk avdeling)

- Førstevalg for framtidas pasient


UTSKRIVINGSMELDING


Navn: Rune L. Hansen – 06.12. 1955.


Innlagt Psykiatrisk klinik, døgnseksjonen – Post 1

Fra: 8/1 – 07 Til: 12/1 -07.


Psykisk lidelse / hovedproblem:

F20.0 Paranoid Schizofreni.


Viktigste behandling under oppholdet:

Observasjon med tanke på alvorlig psykisk sykdom.


Medikasjon ved utskrivning: . / .


Resepter: . / .


Videre behandling:

Tilbys ukentlig poliklinisk oppfølgning.


Andre merknader (sykemelding, lab. prøver):Psykiatrisk klinikk: 12/1 -07. (dato)


Epikrise til: Kleiven


Underskrift: Sidney Felecias / Jan Nocon, overlæge


Fastlege: . / .

Kopi til journal


Pasient ønsker utskrift av journal.


---------

Helse Fonna,

P.Boks: 2170,

5504 Haugesund,

Foret. nr. 983 974 694,

Bank: 3201.15.00241.


Kontaktinfo:

Sentralbord: 52 73 20 00.

post@helse-fonna.no

www.helse-fonna.no


Fakturaadresse:

Helse Fonna HF

Regnskap, P.Boks 64,

5751 ODDA.

Tlf: 52 73 20 00.


Besøksadresser:

Haugesund: Karmsundsgt. 120, 5528 Haugesund – Tlf. 52 73 20 00.

Stord: Tysevegen 64, 5416 Stord – Tlf. 53 49 10 00.

Odda: Sjukehusvg. 1, 5750 Odda – Tlf. 53 65 10 00.

Valen: Sjukehusvg. 25, 5451 valen – Tlf. 53 46 64 00.


---