--- Denne side:  20070117-3-delt-brev-fra-Psykt-klinikk-HelseFonna-til-RLHansen.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern

--- BREV-KOPI / 

----- Herværende brev-kopi, av 3-delt brev poststemplet 17.01. 2007: Rune L. Hansen pr. 25.01. 2007:Fra:

Helse Fonna,

Haugesund sykehus,

Psykiatrisk klinikk,

Postboks 2170,

5504 Haugesund.

- Førstevalg for framtidas pasient


*** (RLH: DEL 1 av 3:)


Til:

Rune Leander Hansen,

5568 Vikebygd


Psykiatrisk avdeling ved Haugesund sykehus tilbyr alle barn under 18 år samtaler, der mor eller far har vært i kontakt med psykiatrisk avd.

Vi tilbyr dine barn samtale onsdag 31. januar -07 kl. 15.00 eller 1. februar -07 kl. 15.00.


Vi ønsker tilbakemelding om dere ønsker å ta imot tilbudet. Vennligst kryss av på vedlagte svarslipp og send den tilbake til oss i vedlagte konvolutt.


Med vennlig hilsen


Inger E. Kristiansen,

Psyk. Spl.

(underskrift)


&


Gunn S. Høyland,

Psyk. Spl.

(underskrift)


*** (RLH: DEL 2 av 3:)


SVAR SKJEMA FOR OM BARNA TIL RUNE LEANDER HANSEN TAR IMOT SAMTALE MED PSYKIATRISK SJUKEPLEIERE INGER KRISTIANSEN OG GUNN SYNNØVE HØYLAND


TAR I MOT: JA NEI


DATO 31. JANUAR KL. 15.00


DATO 1. FEBRUAR KL. 15.00*** (RLH: DEL 3 av 3:)


RLH: Denne del 3 av 3 er egentlig bare en ferdig frankert (med frimerke) åpen tom konvolutt (ifra Helse Fonna, Postboks 2170, N-5504 Haugesund) ferdig påskrevet med skriver adressen:


Psykiatrisk klinikk post 1,

v/ Gunn Synnøve Høyland,

Postboks 2170,

5504 Haugesund


---


---------

Helse Fonna,

P.Boks: 2170,

5504 Haugesund,

Foret. nr. 983 974 694,

Bank: 3201.15.00241.


Kontaktinfo:

Sentralbord: 52 73 20 00.

post@helse-fonna.no

www.helse-fonna.no


Fakturaadresse:

Helse Fonna HF

Regnskap, P.Boks 64,

5751 ODDA.

Tlf: 52 73 20 00.


Besøksadresser:

Haugesund: Karmsundsgt. 120, 5528 Haugesund – Tlf. 52 73 20 00.

Stord: Tysevegen 64, 5416 Stord – Tlf. 53 49 10 00.

Odda: Sjukehusvg. 1, 5750 Odda – Tlf. 53 65 10 00.

Valen: Sjukehusvg. 25, 5451 valen – Tlf. 53 46 64 00.


---