--- Denne side:  20070117-Innkomst-journal-RLH-kommentert.html  <----- 20070117-Innkomst-journal-HelseFonnaPsykt-avd-Haugesund-sykehus-RLH.html  ( ekstern )
 <----- 20070115-Epikrise-RLH-kommentert.html ( ekstern ) <-----   

 <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <----- dbn.html  ( ekstern )   <---- saker-index.html ( ekstern )  <----- hunwww.net/ekte-kristendom ( ekstern )

--- KOPI / AVSKRIFT --- 

---------- Herværende kopiering / avskrift: Rune L. Hansen pr. 11.03. 2007:

---

RUNE L. HANSEN KOMMENTERT INNKOMST-JOURNAL, 

- kommentert pr. dato:


--- --- --- Side nr: 1

HAUGESUND SJUKEHUS

HELSE FONNA


PSYKIATRISK BLOKK

Navn: Hansen, Rune Leander

Fødselsnr.: 06.12.1955 ***** (rlh: f.nr.) 

---

***

08.01.2007 SIDFEL/HELIAS (Godkjent 09.01.2007 HELIAS)

- KONFIDENSIELT -


INNKOMSTJOURNAL

Journalansvarlig: Overlege Kenneth Eikeset

Pasientansvarlig: Turnuslege Sidney Felecian


08 01 07 SF/he

(Turnuslege Sidney Felecian)


1. OPPHOLD PSYKIATRISK KLINIKK, POST 1

Henvist av: Dr. Terje Kleiven

Paragraf: 3.6 i Psykisk helsevernlov


Fastlege: Ingen fastlege.


Familie / sosial: Pasienten har vært gift i ca. 20 år, de har 9 barn. Han har selv to søsken som han har lite kontakt med og en mor som lever som han har noe mer sporadisk kontakt med. Pasienten er opprinnelig fra Trondheim.

(RLH-kommentar nr. 0001 - datert 08.02. 2007: Han har to søsken, en bror han har sporadisk kontakt med, og en mor som han og familien har mere kontakt med og som er på besøk hos de hvert år.)


Utdannelse / arbeid / trygd: Pasienten har grunnskole. Utover dette har han drevet med litt gårdsdrift, vært sjømann en kort en kort periode og drevet butikk en kort periode. Ble uføretrygdet i 1979, 24 år gammel.

(RLH-kommentar nr. 002 - datert 08.02. 2007: Det er langtfra slik jeg selv ville ha beskrevet hverken min utdannelse eller mitt arbeide i årenes løp!)


Somatisk sykehistorie: Ingen somatisk sykehistorie.


Psykiatrisk sykehistorie: Pasienten fikk angivelig schizofreni diagnosen i 1979 av en privatpraktiserende psykiater i Trondheim fordi pasienten ønsket uføretrygd. (RLH-kommentar nr. 003 - datert 08.02. 2007: Angivelig? Hvor og av hvem er dette angitt? Og fordi jeg selv ønsket uføretrygd? Eller fordi jeg ble tilbudt uføretrygd?) Barnevernet i Vindafjord kommune har over tid hatt løpende bekymringsmeldinger om denne pasienten. (RLH-kommentar nr. 004 - datert 08.02. 2007: Dette er rett og slett ikke sant, men direkte løgn ifra BVT i Vindafjord kommune.) Han har isolert seg i et lite småbruk inne i Vikebygd sammen med kone og de 7 yngste barna. (RLH-kommentar nr. 005 datert - 08.02. 2007: At han eller familien ”har isolert seg” er absolutt også usant og meget løgnaktig.) De lever av en uføretrygd og man mistenker et betydelig personlighetsavvik. (RLH-kommentar nr. 006 - datert 08.02. 2007: Hvem er disse ”man” som mistenker et betydelig personlighets-avvik? BVT i Vindafjord kommune? Og hvorfor?) Man mistenker også faren for å være svært autoritær og isolerer resten av familien fra omverden. (RLH-kommentar nr. 007 - datert 08.02. 2007: Hvem er videre disse ”man” – som nu mistenker faren for å være svært autoritær? BVT i Vindafjord kommune? Og hvorfor?! Og med hensyn til ”isolerer resten av familien fra omverden” – så er dette en løgnaktig påstand som langt ifra er sann! Familien har derimot god, sunn og aktiv kontakt med omverden!) Han har også store religiøse forestillinger og han planlegger Edens hage i Vikebygd. (RLH-kommentar nr. 008 - datert 08.02. 2007: Har jeg også store religiøse forestillinger? Hvem sier så, og hvorfor og hvordan?! Likeså når det gjelder at jeg planlegger Edens hage i Vikebygd? Det hverken har jeg gjort eller gjør jeg! Men om så hadde vært? Det finnes endog de i kommune-administrasjonen i Vindafjord som har planlagt et av Europas største søppel-forbrennings-anlegg i Vikebygd! Takke seg til først-nevnte! Eller hva?) Han er opptatt av urter. (RLH-kommentar nr. 009 - datert 08.02. 2007: Å si at jeg er opptatt av urter – er som å si at jeg er opptatt av nærsagt hva som helst annet. Jeg har mange mange interesser og forskjellig jeg er opptatt av. Deriblandt også planter, busker og trær – og skog, med mere. For å holde oss til ”det botaniske”.) De to eldste barna 18 og 20 år har rømt hjemmefra, går på Steinerskole i Haugesund. (RLH-kommentar nr. 010 - datert 08.02. 2007: Ingen av våre barn har rømt hjemmenfra! Denne deres påstand er også løgn.) Far har nektet mor å ha kontakt med disse barna fordi de har brutt bud om å hedre sin far og sin mor. (RLH-kommentar nr. 011 - datert 08.02. 2007: Dette er også løgnaktige påstander, som de har hvorfra?) Mor rømte hjemmefra 19. desember og skal ha vært hos en venninne i noen dager, kom tilbake 3. juledag. (RLH-kommentar nr. 012 - datert 08.02. 2007: Dette er også en underlig formulering og påstand! Far har ikke nektet eller truet mor til eller fra noe som helst! At mor ”rømte”? Det var vel helst damene i BVT i Vindafjord kommune og deres allierte som ivrig men fånyttes, både da og senere (navnlig 08.01. 2007!), forsøkte å få mor til å rømme eller flytte, ifra sitt hjemsted, sin ektemann og resten av sin familie! At hun ”skal ha vært hos en venninne i noen dager” – vet BVT i Vindafjord kommune utmerket godt! Også at hun da egentlig var borte en uke, - fra tirsdag 19.12. til tirsdag 2. juledag 26.12. 2006. / BVT i Vindafjord kommune har iøvrig forfattet et hemmelighets-stemplet skriftlig, løgnaktig dokument, ”Melding om vedtak” datert 22.12. 2006, som ved bensinstasjonen i Aksdal samme dag ble overlevert Trude sammen med 5.000,- kroner i kontanter! For å true, lokke og lure henne bort vekk hjemmenfra! I nevnte ”Melding om vedtak” hevdes endog løgnaktig at Trude og 5 av våre barn er flyttet hjemmenfra! Nevnte ”Melding om vedtak” refererer iøvrig til en av BVT oppdiktet søknad ifra Trude datert 20.12. 2006!) For øvrig har far drevet hjemmeskole for sine barn. (RLH-kommentar nr. 013 - datert 08.02. 2007: Det har både far og mor gjort, i alle år!) Han har en markant forestilling om at alt det offentlige er vondt og farlig, han har tatt opptak og ført dagbok av alt som har skjedd med han de siste 30 år. (RLH-kommentar nr. 014 - datert 08.02. 2007: Første halvdel av setningen er rett og slett bare løgnaktig og tull og tøys. Hvilket lett nok også kan bevises. Siste halvdel av setningen (som vel ikke har noen som helst sammenheng med første halvdel?) er overdreven. Men faktum er at jeg i det store og hele har ført dagbok nokså sammenhengende i mere enn 30 år. Men hvem er det som forskrudd forestiller seg at denne dagbok omhandler ”alt som har skjedd” med meg?!) Han har blant annet en teori om at den store brannen i Vikebygd var påsatt av barnevernstjenesten for å ramme han. (RLH-kommentar nr. 015 - datert 08.02. 2007: Tull og tøys! Jeg var i mine omfattende dagboksnotater for det aktuelle tidsrom så vidt inne på tanken at en slik tanke ikke kunne utelates. Hvilket vel blir noe ganske så annet? Særlig om en i disse ser i hvilken omfattende sammenheng med skog-brannen dette ble nevnt!) I følge barnevernstjenesten greier ikke mor å beskytte barna fra farens verden. (RLH-kommentar nr. 016 - datert 08.02. 2007: Det første mor momentant og overrasket sa da hun leste disse ordene, var: - Det er jo heller far som ikke greier å beskytte barna fra mors verden! Og dette sa hun fordi hun er mere ubesindig enn meg. Men hvorhen ifra kan vel damene i BVT i Vindafjord kommune ha fått en slik løgnaktig påstand ifra?! Ifra sin egen ville fantasi?! At det ikke er slik som de hevder og at det de hevder er løgnaktig finnes det mange vitnesbyrd på. Blandt annet de av mine Dagboksnotater for 2006 som også BVT har en kopi av i sin besittelse. Og mange andre vitnesbyrd om at det de sier også i denne påstand er uriktig!) Situasjonen i dag er at mor sannsynligvis er gravid på ny, skal virke apatisk og har gitt opp på mange måter. (RLH-kommentar nr. 017 - datert 18.02. 2007: Dette er også løgnaktige påstander, som kommer ifra hvor eller hva? Mor er hverken gravid, apatisk eller oppgitt! Langt derifra! Og har heller ikke vært apatisk eller oppgitt. Så tvert imot. Ingen har meg bekjent noensinne vært i nærheten av å betegne Trude som apatisk eller oppgitt!) Mannen, altså pasienten, går kun ut av huset når han skal handle. (RLH-kommentar nr. 018 - datert 18.02. 2007: Dette er en så latterlig løgnaktig påstand at alle og enhver som kjenner oss en smule vil le av den. Og hvor grovt usann den er fremgår lett av alle mine Dagboksnotater, og kan iøvrig motbevises og bevitnes på kryss og tvers. Spørsmålet om hvor slike løgner og falske vitnesbyrd kommer ifra bør også i dette henseende reises! Både med hensyn til hvor de kommer ifra og hva hensikten er! Hvilket iøvrig også kan og bør sies – og spørres om – når det gjelder den massivt store mengde med løgnaktige påstander og forvridninger i hele denne Innkomst-journalen!)


Medikamenter ved behandlingstart: Ingen.


--- --- --- Side nr: 2

Stimulantia: Røyker 50 rulletobakk til dagen, det har han gjort i 30 år. Drikker svært lite alkohol. Har prøvd hasj, marihuana og amfetamin i sin ungdom. (RLH-kommentar nr. 019 - datert 18.02. 2007: At jeg røyker 50 av noe som helst om dagen, er – og har alltid vært - løgn og tull og tøys! At jeg har prøvd hasj, marihuana og amfetamin i min ungdom, som jeg på direkte spørsmål gav informasjon om, - har hvilken som helst relevans? Og for hva, annet enn å sverte?)


Naturlige funksjoner: Uten anmerkning.


Allergier: Ingen. (RLH-kommentar nr. 020 - datert 18.02. 2007: Jeg kan ikke huske å ha fått noe slikt spørsmål i disse sammenhenger.)


Psykiatrisk status: Pasienten framstår noe ustelt, han gir god blikkontakt. Gir en samlet fremstilling dog sett fra hans synsvinkel over det som har skjedd. Han har normalt tempo, ingen latenstid og virker heller ikke unaturlig oppstemt. Får ikke fram noen psykotiske symptomer utover hans vrangforestillinger om det offentlige, verken synshallusinasjoner, stemmer i hodet, konkrete paranoide forestillinger, tanketyveri eller omnipotens. (RLH-kommentar nr. 021 - datert 18.02. 2007: Bortsett fra påstanden om at ”pasienten fremstår noe ustelt” – og påstanden at jeg har ”vrangforestillinger om det offentlige”, så er det kanskje ikke særlig å innvende imot dette avsnittet. Bortsett fra at jeg og min kone ikke anser meg for å være, eller noensinne å ha vært, deres pasient.)


Somatisk status: Pasienten har normal organstatus.


Tentativ diagnose: Pasientens adferd synes å være styrt av hans vrangforestillinger om at det offentlige er ute etter han og hans familie. I så måte er pasienten paranoid. Får ikke fram flere psykotiske trekk, men sitter igjen med en følelse av at pasienten holder tilbake en god del i sin sykehistorie bevisst. (RLH-kommentar nr. 022 - datert 18.02. 2007: Pasienten? Syke-historie? Vrang-forestillinger om det offentlige? Om at det offentlige er ute efter meg og min familie? Hverken jeg eller min familie har noensinne hevdet eller antydet at det offentlige er ute efter meg og min familie! Vi har derimot saklig og tydelig skriftlig sagt og dokumentert hva som skjedde da vi for 15 års tid siden gav Skaun kommune-administrasjon orientering om at vi hadde valgt hjemme-undervisning for vårt eldste barn. At vi da i noen år ble trakassert og forfulgt av Skaun kommune-adminstrasjon og allierte er et faktum og ingen vrang-forestilling eller hemmelighet. Dette er et faktum som også entydig kan bevitnes av svært så mange troverdige mennesker her til lands. / Dessuten ble vi mange år senere, muligvis av lignende grunn, ifra mandag 13. mars 2006 og fremover utsatt for krenkelser og trakassering – som enda pågår – ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. / Ellers lever vi som vanlig i fred og fordragelighet med våre omgivelser, og hverken har eller har hatt noen som helst følelse av at det offentlige er ute efter oss. Bortsett fra at vi – i likhet med store deler av Norges befolkning – jo er bekjent med at Arbeiderparti-ideologien og dens allianser i vårt land motarbeider hjemme-undervisning og kristendom, og derfor sånn sett indirekte også vår familie. / Paranoid? Sier damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, som trakasserte oss ifra første stund og fremefter, og stadig og verre og verre fremfører falske vitnemål og nye trakasseringer for å forsøke å skjule sin trakassering ved å true og å ødelegge som best de kan vår familie! Det ville ha vært underlig om de i pakt med sine ugjerninger sa noe annet. De strekker seg med sine løgner og sin makt og innflytelse langt i ondskap for å ødelegge vår familie. Hvor langt hittil har de selv vist og avslørt, med løgnaktigheten og dens hensikter! Fra første stund av har de også fullstendig forbisett og trakassert vår saklighet, seriøsitet og troverdighet. Hvem er det som er de gale? De har endatil vært meget grovt kriminelle. Og deres metoder og hensikter meget grovt umenneskelige.)


GAF ved behandlingsstart: 31/40.


***

09.01. 2007 JPNOCO/HELIAS (Godkjent 11.01. 2007 HELIAS)

09.01. 07 JN/he

(Overlege Jan Nocon) Pasienten er henvist i følge § 3.6, se vennligst innleggelsesjournal. Pasienten han sier at årsaken til at han er her skulle være at politiet hadde forbudt legen å snakke med hans kone. (RLH-kommentar nr. 023 - datert 18.02. 2007: Jeg har aldri sagt noe som ligner noe slik engang! At årsaken er Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sine utrolige løgner har ikke vi eller de som kjenner oss godt et eneste sekund ifra begynnelsen vært i tvil om eller sagt eller hentydet noe annet om!) Idet legen skulle hatt lovet å gjøre en så kalt snuoperasjon så snart han hadde gjort dette, således at han vil trekke sin henvisning og erklæring tilbake. (RLH-kommentar nr. 024 - datert 28.02. 2007: Overlege Jan Nocon sine misforståelser og løgner er mange og grove, - og gjør ham til en meget farlig mann i sin stilling.) Uansett så oppgir han at politiet var meget rystet over at han overhodet skulle innbringes, og at de ikke hadde opplevd en lignende situasjon tidligere. (RLH-kommentar nr. 025 - datert 18.02. 2007: Tull og tøys. Hvordan kan vel jeg vite om politiet var rystet eller noe over å måtte ”innbringe” meg? Og om de har eller hadde opplevd noen lignende situasjon tidligere vet jeg ingenting om, - og har jeg heller ikke sagt eller gitt uttrykk for. Men hvorfor misforstår eller lyver overlege Jan Nocon det dithen?)

Det bemerkes for øvrig at pasienten begynner opptagelse av samtalen på en MP3 spiller hvilket jeg ber han å la være. Han følger etter en del diskusjon oppfordringen i det jeg gjør han oppmerksom på at hele samtalen og hans innleggelsesforløp for øvrig vil bli dokumentert i journalen, som både han og en eventuell advokat har adgang til, i det pasienten har vært i forbindelse med advokat på grunn av innbringelsen. (RLH-kommentar nr. 026 - datert 18.02. 2007: Jeg har aldri hatt noen som helst ”diskusjon” med overlege Jan Nocon. Men det er riktig at han sa at jeg ikke fikk lov til å gjøre lyd-opptak av samtalen. Jeg sa da at tanken bare var å ivareta og å bedre mitt retts-vern. I eftertid er det svært lett å se at disse mine ord var berettigede. Hva overlege Jan Nocon har dokumentert av samtalen og innleggelses-forløpet i journalen er ikke stort annet enn falske påstander, forvridninger og løgn. Hva hans motiver for ikke å ønske lyd-opptak har vært synes som tydelige nok.)

For øvrig henviser han til de siste 10 måneder og en komplisert situasjon i forhold til barnevernet som han mener har forfulgt han etter at Mattilsynet har sendt bekymringsmelding til barnevernet. Han nevner latterlig påstander som at barna skulle være for tynne og at han skulle være autoritær, og at barnevernet spesielt har fokusert på hans eldste sønn Balder på 20 år som de spesielt har trakassert. Opplyser at barnevernet skulle være redde for at pasienten skulle offentliggjøre hendelsesforløpet i det deres oppførsel mot Balder har vært aldeles krenkende. (RLH-kommentar nr. 027 - datert 23.02. 2007: Komplisert situasjon? Særlig komplisert har vel ikke situasjonen og det som skjedde i forhold til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune vært. Og Jan Nocon fikk da iøvrig med seg det han her sier rett.)

Angående den eldste sønnen så benekter han tidligere opplysninger både angående denne sønnen og datteren på 18 år som var flyttet hjemmefra. Benekter at han aktuelt har innført noen sanksjoner mot de to barna. Angir at Balder har kritisert han, hans autoritet og religion og at han derfor har forbudt Balder å ha kontakt med sin hjemmeboende søsken. Har også forbudt konen å ta kontakt med Balder, men det skulle senere ha vært skjedd et komplottdannelse mellom Balder og konen. (RLH-kommentar nr. 028 - datert 23.02. 2007: Hva for tidligere opplysninger, ifra hvem, er det jeg benekter? For ordens skyld: Jeg har det ikke med å benekte opplysninger jeg selv gir eller har gitt. Er det det overlege Jan Nocon antyder at jeg har gjort? For å antyde at jeg er løgnaktig av meg? Det er jeg ikke. Løgnaktig av seg er det Jan Nocon som er. Hvilket lett lar seg påvise og bevise. Benekter at jeg har innført ”noen sanksjoner mot de to barna”? Sanksjoner mot de to barna? Som har flyttet hjemmenfra og bor i Haugesund, og er 18 og 20 år. Sanksjoner? Det siktes kanskje heller til at jeg gav beskjed om at de to ikke fikk lage ufred i familien, og har gått og går sin egen vei. Hvordan og hvorfor har jeg iøvrig beskrevet i mine Dagboks-notater. Hvordan og hvorfor har iallfall ikke Jan Nocon fått med seg! Og vel heller ikke forsøkt å få med seg? Hvilken interesse disse tingene har for overlege Jan Nocon undrer jeg iøvrig på? Iøvrig har jeg aldri noensinne forbudt min kone å ta kontakt med Balder! Og hvordan skulle jeg vel kunne gjøre det? Hva Jan Nocon påstår er løgnaktig, og vel kun ment for å vitne falskt imot meg?) Dette skulle resultert i at i romjulen skulle Balder og hva pasienten (RLH-kommentar nr. 029 - datert 23.02. 2007: Jeg hverken er eller har vært ”pasienten”, som sagt.) betegner som julenissen, ha vært på besøk hjemme mens pasienten var i Haugesund for å handle. Deretter var


--- --- --- Side nr: 3

konen forsvunnet over til en nabo. Hun ringte om natten og pasienten mener hun var tvunget til dette eller rettere indoktrinert til at sige, hun var redd pasienten og at hun var en jomfru som trengte hjelp. Etterpå skulle barnevernet ha forsøkt å overtale konen som heter Trude til å ta imot penger for at hun kunne frigjøre seg fra pasienten. Trude skulle motstrebende ha mottatt 5.000,- kroner kontant fra sosialtjenesten i forbindelse med at man hadde avtalt et møte på en bensinstasjon mot Trudes vilje. (RLH-kommentar nr. 030 - datert 23.02. 2007: Mye av det Jan Nocon sier i disse setningene er riktig. Men alle disse omstendighetene er jo ting og forhold som jeg og min kone selv, skriftlig, i mine Dagboks-notater, har fortalt om. Både mere presist og i sammenheng med hva som iøvrig skjedde. Jan Nocom kunne og burde vel heller efterspørre vår skriftlige versjon, uten misforståelser og forvrengninger, om han har slik interesse for disse tingene?) Trude var dog flyttet hjem etter noen dager i det pasienten følte seg maktesløs og under trusler fra Trude om å forlate familien. Hadde kapitulert for hennes krav om å se Balder. Pasienten skulle under hendelsesforløpet også ha forlatt hjemmet og kjørt til Stavanger i flere dager, hvor etter man pr. telefon skulle ha kommet fram til en overenskommelse. Deretter var pasienten kommet hjem og alle var glade og naboer hadde tilbud om å hjelpe familien med å bearbeide de traumatiske hendelsene. (RLH-kommentar nr. 031 - datert 23.02. 2007: Er overlege Jan Nocons hensikt i alt dette å skrive en spennende eller interessant beretning ifra virkeligheten, - eller hva? Så burde han vel heller forsøkt bedre å få med seg sammenhengene, og heller det hele rett og riktig? Henv. til min forrige kommentar. Det hele virker ellers nokså snålt og meningsløst. Og hva er hensikten?)

Heretter kommer pasienten inn på at han under forløpet også var forsøkt framstilt av barnevernet som en hysterisk truende mann og dette skulle vært skjedd mens Trude oppholdt seg hos naboen med to av barna. Pasienten har herunder henvendt seg for å hente de to barna hjem mens han hadde hatt to andre i bilen. Under samtalen med nabo og Trude observerer han at de to barn i hans bil blir kidnappet og ført over i en sort bil hvoretter de skulle være blitt låst inn i annet nabohus huset hvor man så ringer til politiet. Framstillingen er noe usammenhengende. (RLH-kommentar nr. 032 - datert 23.02. 2007: Ja, fremstillingen til Jan Nocon er noe usammenhengende. Og uriktig. Jeg henviser derfor igjen til mine Dagboks-notater, hvor det hele er korrekt og rett fortalt – med mine ord. Men igjen vil jeg spørre: Hvorfor Jan Nocons interesse for disse begivenhetene?)

Angående undervisningen hjemme anser pasienten seg særdeles kompetent både pedagogisk og videnmessigt i det han har realeksamen kompetanse. (RLH-kommentar nr. 033 - datert 23.02. 2007: ”Realeksamen kompetanse” er et nytt og rart begrep, som jeg ikke har hørt før. Ordet ”real-kompetanse” er derimot brukt av både meg og mange andre. Setningen Jan Nocon har formulert er iøvrig snål og vill-ledende.) Er også i gang med å bygge opp sin gård som en form av planteskole eller arboretium som han kaller det med vektlegging av matnyttige planter i det han vil bygge opp et trivselsentrum for barn i allmennhet, men igjen mister man litt av kontinuiteten og kan ikke riktigt følge pasientens ressonementer. (RLH-kommentar nr. 034 - datert 23.02. 2007: Jan Nocon igjen misforstår og forvrenger, eller er upresis. Det synes for meg tydelig som at Jan Nocon har kommunikasjons-problemer, - men forsøker å plassere disse hos meg heller enn hos seg selv.)

Pasienten opplyser seg å være motsetning til barnevernet og han har dessuten opplevd trakassering fra alle myndigheter i mange år. Han anser det finnes komplott dannelse mellom myndighetene. (RLH-kommentar nr. 035 - datert 23.02. 2007: Tull og tøys. Løgnaktige påstander igjen.)

På aktuelle tidspunkt i samtalen har denne vart i nesten en time og pasienten begynner å miste sin kontroll over hva han sier, (RLH-kommentar nr. 036 - datert 23.02. 2007: ”Begynner å miste sin kontroll over hva han sier”? Og, fordi samtalen har ”vart i nesten en time”? Er det slik Jan Nocon har det, i lengre samtaler? Er det derfor han påstår at jeg har det slik? Eller hvorfor? Påstander eller antydninger om at jeg har det slik har aldri noensinne tidligere fremkommet i forhold til meg og mitt liv.) og nevner på nåværende tidspunkt som eksempel på komplott-dannelsen at det skulle ha vært en veterinær som tidligere hadde inspisert hans gård på en annen plass før han flyttet til Haugesund og har sagt at dyrene hadde det bra og at det ikke var noen som helst årsak til inngripning. Dette tross at man ved obduksjon av dyrene tidligere hadde påvist at disse var underernært. Sisdtnevnte avviser pasienten helt. (RLH-kommentar nr. 037 - datert 23.02. 2007: Jan Nocom sammenblander også her løgn og fakta, - for å skape et sykt bilde av meg.) Før nevnte veterinær omkom dessverre i fjellet og pasienten antyder at det var under mystiske omstendigheter. På direkte spørsmål mener han at det hadde sammenheng med at veterinæren hadde støttet familien og han utelukker ikke at veterinæren er blitt myrdet av et komplott dannet av øvrige offentlige myndigheter som ikke ville akseptere veterinærens støtte til familien. (RLH-kommentar nr. 038 - datert 23.02. 2007: Jeg har ikke antydet at veterinæren døde under mystiske omstendigheter. Han omkom så vidt jeg har hørt ved fall i en fjellside på tur i skogen. Og det er hva jeg tror i så henseende. Samtidig som jeg og min kone ikke har mulighet eller informasjon for å utelukke muligheten for at han ble drept. Dette kan det tenkes at politi eller andre har bedre greie på. At det imidlertid eventuelt skulle være ”offentlige myndigheter” som har drept ham høres lite troverdig ut!)

Han benekter overhodet å ha mishandlet sin kone, men tilføyer at han max. har slått henne 2 – 3 ganger i løpet av deres 20 årige ekteskap som for øvrig skulle være sterkt preget av ro, fred og trivsel. På spørsmål om å slå reduserer han dette til at han høyst har dyttet litt til henne. (RLH-kommentar nr. 039 - datert 23.02. 2007: Mitt poeng var ment å være at vårt ekteskap og vår familie ikke har hatt problemer med vold. Min kone er mere voldelig, ubesindig og hissig enn meg. Men hun heller kan ikke sies å være voldelig. De aller fleste ekteskap og familier har nok helt sikkert langt mere problemer sånn sett.)

Pasienten benekter at han har meldt seg ut av samfunnet eller på annen måte isolerer seg fra fellesskapet. Mener tvert imot at man lever et meget engasjert liv hvor man prioriterer bort penger og i stedet for å satse på trivsel. Han oppgir så at familien har en meget stor vennekrets og at de er aktive i alle mulige sosiale sammenhenger. (RLH-kommentar nr. 040 - datert 23.02. 2007: Jan Nocon har vel fått med seg noe av poenget i dette. Og det er vel Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sine falske påstander, via dr. Kleiven, han sikter til mht. hva jeg benekter.) På spørsmål om internett finnes dette dog ikke i hjemmet idet pasienten stengte det på grunn av hva han påsto skulle være virus-infeksjon for i hverfall for minst et år siden. (RLH-kommentar nr. 041 - datert 28.02. 2007: Jeg og min familie har hatt hjemme-sider og e-post på Internettet i alle år siden 1996. Den gangen var det ikke mange her til lands tilknyttet Internettet. Det siste års tid har vi dog ikke vært direkte tilknyttet Internettet hjemmenfra, av forskjellige praktiske grunner. Det tar meg dog ikke mange minuttene å koble til Internettet, hvis og når jeg ønsker det. Og vi har i 20 års tid hatt mange data-maskiner hjemme, særlig mange i de senere års tid. Hvilken interesse har detektiv Jan Nocon av slikt? Bare nysgjerrighet eller hva?) Med hensyn til kontakten utad til opplyser han at barna kun har kontakt en gang ukentlig hvor han kjører dem til angivelig forskjellige aktiviteter, og at denne begrensede kontakten har til hensikt å unngå stress og ivareta ro og harmoni. (RLH-kommentar nr. 042 - datert 28.02. 2007: Igjen tull og tøys. Jeg kjørte i utgangs-punktet barna til kommunal musikk-skole og korps-øvelser mest mulig kun en dag i uken, ikke oftere - blandt annet og særlig for å unngå stress og for å ivareta ro og harmoni. Det var slik vi tenkte å bruke den kommunale musikk-skolen og andre ytre sang- og musikk-aktiviteter, - som for oss bare er et knippe av mange selv-valgte forfriskende tilskudd til vår hjemme-skole. Barna har oftere kontakter og aktiviteter utenfor hjemstedet. Mange og forskjellige slags. Også uten at jeg kjører de, og også uten hele resten av familien. Ingen av våre barn har noensinne meg bekjent opplevd å kjede seg eller ikke å trives!) Oppgir å ha en kristen grunnlivsholdning, men har dog ikke noen forbindelse til kirken og går heller ikke i kirken. (RLH-kommentar nr. 043 - datert 23.02. 2007: Jeg er kristen, - men at jeg ikke har noen forbindelse til kirken og ikke heller går i kirken er tull og tøys ifra Jan Nocon. Jeg har mange slags indirekte og direkte forbindelser til flere slags kristne kirker og menigheter og mennesker, tidvis og periode-vis beroende på forskjellige slags omstendigheter.) Oppgir at han tilhører samme menighet som apostlene og at han som disse


--- --- --- Side nr: 4

satser på hjertelighet i tilværelsen. (RLH-kommentar nr. 044 - datert 23.02. 2007: Jeg visste ikke – og har ikke sagt eller antydet – at apostlene eller meg ”satser på hjertelighet i tilværelsen”? Eller hva? En underlig formulering.) Oppgir seg også å være opptatt av urbefolkningen, menneskerett, foredling av landskapet og andre særdeles omfattende begreper. (RLH-kommentar nr. 045 - datert 23.02. 2007: Sant nok. Og hva så? Eller hva?) På dette tidspunkt opplyses pasienten om at han innlegges i følge § 3.8 i det han innledningsvis er blitt orientert om hvorledes psykisk helsevernlov fungerer med hensyn til henvisningsparagraf og innleggelse med videre. (RLH-kommentar nr. 046 - datert 27.02. 2007: Slikt noe (og ”med videre”) er det vel for lettvint å si eller å påstå at noen er blitt muntlig orientert om? En skriftlig fullgod orientering burde vel være en selvfølge? Men jeg fikk jo noen slags muntlig orientering, og skjønte jo også forhåpentligvis en del av hva det gikk ut på.) Han reagerer på dette med å påpeke bekymring både hos han og konen og at dette er en lek med menneskers liv og at han er redusert til en gjenstand. (RLH-kommentar nr. 047 - datert 28.02. 2007: Naturligvis sterk og berettiget bekymring både hos meg og min kone og vår familie og mange andre, - og ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune en lek med menneskers liv, som reduserte oss til gjenstander.) Mener at alle vil være rystede over avgjørelsen og at han ved å kontakte sin advokat, i går fikk jeg vite at alt hva som var skjedd inklusive innbringelsen til lege og hospital var lovstridig. (RLH-kommentar nr. 048 - datert 28.02. 2007: Mener Jan Nocom med ”alle” også alle kinesere, eller hva? Mine ord var vel helst at mange ble, og vil bli, rystet og forskrekket over at slikt noe kan skje! Det er rystende om det er noen som ikke er rystet og skremt over at slikt noe kan skje. ) Mener at innleggelsen viser det sanne innholdet av barnevernets trakassering av han. (RLH-kommentar nr. 049 - datert 28.02. 2007: Dette er vel noe som ingen kan benekte eller betvile?) Med hensyn til tidligere satte diagnoser om schizofreni og personlighets-forstyrrelse avfeier han dette med at pågjeldende lege skjønte at pasienten var mer dypsindig enn andre, hvorfor at det ville være utviklende for pasienten å bli uføretrygdet og at man derfor har brukt disse diagnoser. (RLH-kommentar nr. 050 - datert 03.03. 2007: For å ta det første først: Nevnte ”tidligere satte diagnoser om schizofreni og personlighets-forstyrrelse”. Jan Nocon sikter her til en formulering i dr. Terje Kleiven sitt følge-brev datert mandag 08.01. 2007, hvor det står at: ”Vindafjord Trygdekontor stadfestar i skriv dagsett 20.7. 2006 at pasienten fekk uføretrygd i 1979 med diagnosen Betydeleg personlegheitsavvik og Schizofreni.” / Til dette er det flere ting å si. Jeg eller min familie har ikke sett det nevnte brev datert 20.07. 2006 ifra Vindafjord Trygdekontor. Har dr. Terje Kleiven sett det? Har dr. Jan Nocon eller noen i hans krets sett det? Er det vel så å forstå, at dette er et brev til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune – som dr. Kleiven via telefon-samtale er blitt informert om av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune? / Under forutsetning av at brevet virkelig finns og innholdet er riktig gjengitt og kilden for dette innholdet kan dokumenteres forsvarlig, så sikter nevnte til noe som skjedde for nærmere 30 år siden i forbindelse med at jeg ble innvilget uføre-trygd. Jeg fikk den gangen ikke inntrykk av at den legen i Trondhjem, som var psykiater, som jeg den gangen var hos kom til å skrive en slik diagnose i den ansøkning om uføre-trygd som han anbefalte. Disse tingene snakket jeg og dr. Terje Kleiven om i vår samtale på hans kontor mandag 08.01. 2007, da han i sitt følgebrev skrev sin tvangs-innleggelse efter begjæring ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Som jeg, efter hans forespørsler, da opplyste ham om så opplevde jeg for 30 års tid siden visse problemer - som i samråd med nevnte psykiater ble løst ved at jeg ble innvilget uføre-trygd. Siden den gang har jeg ikke hatt antydning til slike eller lignende problemer, hverken i forhold til meg selv eller til noen som helst andre. Hvilken relevans har så det som skjedde for 30 års tid siden? Og hva er eventuelt i motsatt fall hva som egentlig skjedde den gangen?!) Han støtter dette med å oppgi at han har ført dagbok i over 35 år og at store deler av denne skulle vært offentliggjort på internettet. (RLH-kommentar nr. 051 - datert 03.03. 2007: Jeg har gjort dagboks-notater i 35 års tid, tidvis og periodevis nokså jevlig og omfattende. (Bare litt av disse er offentliggjort på Internettet.) Hva støtter jeg med dette, som Jan Nocon sier? At mitt og min familie sitt liv er omfattende og godt dokumentert er i alle fall sikkert. Også min tankegang, mine holdninger og følelser. Også iøvrig gjennom fotografier i våre familie-album, og film, samt intervjuer og reportasjer i aviser, blader og radio opp gjennom årene, samt de forskjellige tidsskrifter som jeg har redigert og utgitt, i tillegg til diverse andre skrifter og arbeider – og et forholdsvis stort og omfattende sosialt nettverk.) Han uttrykker bekymring for kone, barn og alt det som skjer over deres hode og mener at det var barnevernet som burde vært innlagt og som har oppført seg lovstridig. (RLH-kommentar nr. 052 - datert 03.03. 2007: Jeg gav sant nok uttrykk for dette.) Mener at jeg burde søke opplysninger hos den angiveligt meget store vennekrets med henblikk på å vurdere han. (RLH-kommentar nr. 053 - datert 03.03. 2007: Jeg foreslo vel noe i de baner også, ja. For å si noe om hvor enkelt og liketil det kunne være å tilbakevise de grove løgnene ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune i dr. Kleivens følge-brev.)

Opplyser seg å være pioner på mange områder, blant annet fødselsområdet hvor han påstår å ha metervis av bøker om emnet der hjemme. (RLH-kommentar nr. 054 - datert 03.03. 2007: Det var dere der som antydet at jeg har gjort mye godt i mitt liv og vel også vært en pioner på mange områder, - hvilket jeg svarte noe bekreftende ja vel på. Jeg har hverken sagt eller antydet at jeg er pioner på området barne-fødsel. Jeg sa at jeg har en avdeling med mange meter bøker og litteratur under temaet helse og medisin, et emne som jeg i 30 års tid har vært aktivt interessert i. Og der er det også en del litteratur i forbindelse med svangerskap og fødsel. Et emne som jeg også har et nært og aktivt forhold til.) Angir at han har forløst alle sine barn hjemme selv. (RLH-kommentar nr. 055 - datert 03.03. 2007: Jeg har forløst alle meg og min kone sine 9 barn selv – og 8 av de hjemme. Friske, aktive, glade og fine, ressurs-sterke barn, hvert født med omtrent to års mellomrom, den eldste nu snart 21 år, barn som aldri noensinne har vært syke, bortsett fra småtteri en sjelden gang i blandt. Er Jan Nocon kanskje noe misunnelig?) Konen har ikke gått til svangerskapskontroll fast, men kun når han har ansett det nødvendig. Dog skulle man angivelig etter hver fødsel ha invitert jordmor etter en ukes tid for at alle parter kunne beundre det yndige barn. (RLH-kommentar nr. 056 - datert 03.03. 2007: Vi har ikke gått til svangerskaps-kontroll fast noe sted, men kun en gang i blandt når og hvis vi eller min kone har ansett det nødvendig eller har hatt lyst til det. Efter flere av våre barne-fødsler har vi invitert jordmor i tilknytning til kommunal Helse-stasjon hjem til oss en ukes tid efter fødselen, - for stolte å vise frem barnet og for å samtale om svangerskapet, fødselen og det videre forløp.)

Pasienten opplyser å ha holdt foredrag for flere erfarne jordmødre om sine kunnskaper innenfor fødselshjelp og at de var imponert, takknemlige over å ha blitt invitert. (RLH-kommentar nr. 057 - datert 03.03. 2007: Jan Nocon har her bare sånn omtrentlig rett. Så svært mange jordmødre var det ikke, - bare to, to erfarne. I forbindelse med det foredraget jeg avholdt i år 2002, - og de to kom for sent og fikk mest snakket med meg og det øvrige takknemlige publikum efter foredraget. Men de var imponert ja og glade for å ha blitt invitert. Og det var arrangørene som inviterte de, og ikke jeg eller min familie. I øvrig så har jeg jo i årenes løp også hatt mange gode og fine samtaler særlig med erfarne jordmødre.) Opplyser at både han og konen ville ha følt seg særdeles utrygge såfremt hun skulle ha født på sykehus. (RLH-kommentar nr. 058 - datert 03.03. 2007: Sant nok. Og ikke ville vi ha følt oss tryggere om dr. Jan Nocon var i nærheten heller. Tvert imot!) Pasienten mener at han vil kunne ha taklet alle komplikasjoner betydelig bedre enn man ville ha gjort på et sykehus uansett deres karakter, det vil si tverrleie med videre. (RLH-kommentar nr. 059 - datert 03.03. 2007: Løgn og tull og tøys. Jeg ville ha taklet mange komplikasjoner betydelig bedre enn man ofte gjør på norske offentlige sykehus, så meget har jeg sagt og vil jeg ha sagt. Samtidig som jeg understreker den vesentlige viktigheten av å forebygge komplikasjoner i forbindelse med barne-fødsel, - og at slik forebyggelse skjer under svangerskapet. Svangerskapet er sånn sett halve fødselen. Slike ting har jeg i årenes løp både skrevet og snakket om i forskjellige egnede sammenhenger. Og dessuten: I forbindelse med alle våre barne-fødsler har vi for sikkerhets skyld og om nødvendig også hatt mulighet for hjelp og bistand ifra offentlige sykehus og andre.) I den forbindelse spør jeg han om dette også gjelder placenta pravia tilstand. Her viser det seg at pasienten ikke en gang vet at placenta betyder moderkake og vet ikke hva begrepet gjelder. (RLH-kommentar nr. 060 - datert 03.03. 2007: At jeg spør om hva ”placenta pravia” tilstand betyr, betyr ikke at jeg ikke vet hva placenta betyr! En smule latinsk kan jeg da. At jeg derimot ikke vet hva det latinske begrepet placenta pravia betyr, - har hvilken forhastet betydning for Jan Nocon?) Jeg forklarer det for han og at tilstanden er livstruende både for mor og barn. Uansett dette mener han også at han vil kunne klare en slik tilstand. (RLH-kommentar nr. 061 - datert 03.03. 2007: Jan Nocon forsøker tydelig nok med sine løgnaktige påstander og forhastede slutninger å fremstille det som at vi – og spesielt meg – er ansvarsløse og ukompetente mennesker. Og at vi bare har vært heldige og har hatt flaks. Forholdet er vel heller motsatt, - og at Jan Nocon kanskje helst har lite vellykkede fødsler - og har aborter - i sitt synde-register?) Opplyser at han er særdeles kyndig på området og at han tidligere har hatt forbindelse til Karolinska universitetssykehus i Stockholm foruten noe av verdens førende obstetrikere hvor han har kommet med forslag til forbedring av fødselsprosedyrene som både hospital og obstetriker har vært meget takknemlige for. (RLH-kommentar nr. 062 - datert 03.03. 2007: Hår-reisende ville løgnaktige påstander ifra Jan Nocon! Ikke noe som helst sant i noe av dette. Tvers gjennom falske vitnesbyrd!)

Pasienten benekter at noe som helst kunne tiltre under både svangerskap og fødsel i det han opplyser å ha en kontakt både til foster under graviditeten samt også under fødselen. Han er på den måten løpende orientert om via denne direkte kontakt hvorledes både graviditet og fødsel forløper. Han kommuniserer med barnet under fødselen om fødselen går godt i følge barnets mening. Er nesten på grensen til å medgi at denne kontakt er verbal, men ender dog med å si at den ikke er verbal, men mer følelsesbasert. (RLH-kommentar nr. 063 - datert 03.03. 2007: De samme slags grove løgner og falskt vitnesbyrd som Jan Nocon og Sidney Felecian også kom med i møtet til Kontroll-kommisjonen torsdag 11.01. 2007!)


Objektiv psykisk: Klar, våken og orientert med upåfallende psykomotorikk og stemningsleie. Det er stort sett rimelig og akseptabel både formell og emosjonell kontakt. (RLH-kommentar nr. 064 - datert 03.03. 2007: Tenk det. Noe sant også altså?) Assosiasjonene kan dog i blant være noe løse og springende og det kan være vanskelig å følge han. (RLH-kommentar nr. 065 - datert 03.03. 2007: Her er ikke nevnt eller konkretisert med noen slags eksempel, - og derfor ikke lett å skjønne hva konkret de hadde vanskelig for å forstå.) Pasienten er svært gardert under hele samtalen. (RLH-kommentar nr. 066 - datert 03.03. 2007: Ikke lett å skjønne hva det siktes til her heller? Her er heller ikke noe som helst slags eksempel nevnt eller antydet. Eller om det er noe positivt eller negativt?) Er ukritisk, idylliserende og fornektende og uttrykker omnipotente og megalomane ideer uten begrensning. (RLH-kommentar nr. 067 - datert 03.03. 2007: Omnipotente og megalomane ideer? ”Fint” skal det høres ut? Allmektige og stormanns-gale ideer, - oversatt fra latinsk til norsk? Jeg som har visshet om at hovmod er en sykdom og en last, - og ikke en dyd! Er det ikke heller Jan Nocon selv som ter seg og uttrykker seg allmektig og stormanns-gal?! Hadde det vært meg som hadde allmektige og stormanns-gale ideer uten begrensning, som Jan Nocon sier, - så burde det vel i det minste være mulig å gjenfinne slikt noe noen steds? For eksempel i mitt nokså omfattende forfatterskap? Inklusive mine Dagboks-notater? Det meste av hva jeg sier eller har sagt er et uttrykk for min tenkemåte og mitt vesen og min modenhet og troverdighet, og kommer ofte og fortløpende inn i hva jeg skriftlig forfatter. Ikke minst fordi jeg skriver så ofte og mye som jeg rent faktisk gjør! Hva er det så uansett hva Jan Nocon mener å kunne påpeke med disse sine formuleringer? Og videre: Er jeg ukritisk, til hva? Og idylliserende, til hva? Og fornektende, til hva? Og i så fall til hva galt eller urett?) Er generelt paranoid tolkende på en systematiseret måte med hensyn til offentlige myndigheter og med overslag i direkte persekutoriske vrangforestillinger. (RLH-kommentar nr. 068 - datert 03.03. 2007: Her har Jan Nocon heller ikke nevnt noe eksempel, hverken sant eller løgnaktig, - men hentyder med formuleringen ”offentlige myndigheter” vel til at jeg og min kone saklig og skriftlig hevder oss forurettet og trakassert av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune? Hvilket Jan Nocon forstår som ”generelt paranoid tolkende på en systematisk måte med hensyn til offentlige myndigheter og med overslag i direkte persekutoriske vrang-forestillinger”?!) Det er et manipulativt skjær over pasientens attitude i det han hele tiden


--- --- --- Side nr: 5

framkommer med plausible forklaringer på alt og at dermed hensetter seg selv i en offerrolle. (RLH-kommentar nr. 069 - datert 03.03. 2007: Plausible forklaringer, mine eller andre sine, likegyldig hvem sine, er vel ikke noe negativt som helst? Og har plausible forklaringer på noe hva som helst noe som helst med meg i en offer-rolle å gjøre? Hvor er logikken og meningen med hva Jan Nocon sier og skriver?) Har overhode ikke noen innsikt eller erkjennelse av ovennevnte symptomatologi. (RLH-kommentar nr. 070 - datert 03.03. 2007: Hvem andre har det da? Enn en Jan Nocon som i disse sine overdådige og mange løgner befinner seg langt bort vekk ifra virkelighetens verden?) Samfatningsvis vurderes pasienten værende med psykotisk tankeinnhold, men samtidig dissimulerende. (RLH-kommentar nr. 071 - datert 03.03. 2007: Denne formuleringen og beskrivelsen passer mildt sagt ikke det minste på meg, - men vel heller godt på Jan Nocon?) Ettersom samtalen med fuldt overlæg trekkes ut i tid bryder pasientens gardering dog sammen og de psykotiske trekk treder fram. (RLH-kommentar nr. 072 - datert 03.03. 2007: Det må vel ha vært litt av en langvarig og pinefull samtale!)

På overnevnte grunnlag og med hensyn til både pasienten kliniske tilstand og anamnestiske opplysninger fra flere steder gjøres følgende: (RLH-kommentar nr. 073 - datert 03.03. 2007: Anamnestiske opplysninger fra flere steder? Fra hvor? Og hvor er det overnevnte grunnlag, annet enn løgn?!)


Vedtak om videre undersøkelse og observasjon med døgnopphold, klokken 11.00:

I følge psykisk helsevernlov § 3.8, i det vilkårene for tvunget psykisk helsevern anses å være tilstede og at videre observasjoner er nødvendig for å klarlegge tilstedeværelsen av alvorlig sinnslidelse. (RLH-kommentar nr. 074 - datert 03.03. 2007: En slik videre urett burde absolutt ha vært unngått! / Iøvrig trengte ikke jeg lang tid på å klarlegge tilstedeværelsen av alvorlig sinnslidelse hos Jan Nocon. Tilstedeværelsen av dette fremgår selv-avslørende, klart og tydelig av herværende Innkomst-journal i forhold til fakta. / Jan Nocon har kanskje hatt for intim kontakt med gale mennesker, og er blitt smittet av noe slags galt virus?!)

Det er vektlagt at pasienten ellers vurderes å få sin utsikt til vesentlig bedring betydelig redusert. (RLH-kommentar nr. 075 - datert 03.03. 2007: En kan vel undres hvilken ”bedring” jeg var tenkt gitt! Eller hva?) Ovennevnte vedtak er truffet etter en helhetsvurdering hvor jeg fortsatt finner det nødvendig å foreta observasjon med døgnopphold i institusjon. (RLH-kommentar nr. 076 - datert 03.03. 2007: Fant Jan Nocon mitt selskap så interessant at han nødig ville gi slipp på meg? (Han skriver ikke noe om hvor mange døgn, uker eller år han hadde i tankene?) Eller var det meg og min familie sitt beste han tenkte på? Eller var det samfunnets ve og vel? Eller noe annet? / Å foreta observasjon? Mener Jan Nocon: Å forfalske flere samtaler?)

Pasienten er informert om sin klageadgang til Kontrollkommisjonen og ønsker å benytte den. (RLH-kommentar nr. 077 - datert 03.03. 2007: Hadde da alt skrevet og innlevert en slik klage, som kontakt-person Høyland straks tidligere på dagen skulle viderebringe. Da Kontroll-kommisjonens møte ble avholdt torsdag 11.01. 2007, hadde forunderlig nok Kontroll-kommisjonen likevel ikke mottatt min skriftlige klage! Hvorfor Kontroll-kommisjonen ikke hadde mottatt min skriftlige klage vet kanskje Jan Nocon noe om?! Han burde vel iallfall vite noe om det?)


Kopi: Kontrollkommisjonen.


***

10.01. 2007 KEIKES/STHORS (Godkjent 11.01. 2007 STHORS)

10.01. 07 KE/st

(Overlege Kenneth Eikeset)

Ein samtaler med pasienten på pasientens rom i nærvær av turnuslege Sidney Felecian. Formålet med samtalen er ein diagnostisk vurdering. (RLH-kommentar nr. 078 - datert 04.03. 2007: Noen som betenker metoden?)


Bakgrunn: Pasienten er fødd og oppvaksen i Trondheim. Fullført grunnskole. Forsøkt ut ulike yrkesfag, men fann seg dårleg til rette og har ingen yrkesutdanning. Uføretrygda i ein alder av ca. 20 år. Angiveleg er det sett diagnosen Schizofreni. (RLH-kommentar nr. 079 - datert 04.03. 2007: Angivelig?) Etter dette har han drive med gardsbruk i småskala. Oppteken av dyrking av planter. (RLH-kommentar nr. 080 - datert 04.03. 2007: En snever og ensidig beretning. Jeg ville ikke latt overlege Kenneth Eikeset skrive min biografi!) Er gift. 9 born i alderen 9 månader til 20 år. Ca. 2 år mellom kvart barn. Han har flytta gjentekne gonger, blant anna frå Skaun i Trøndelag til Rindal. Vidare til Sveio og tilbake igjen til Sør-Trøndelag, før han siste 4 år har budd på småbruk mellom Vikebygd og Bjoa. (RLH-kommentar nr. 081 - datert 04.03. 2007: Her hoppes det ”elegant” over de 4 årene vi bodde i Høylandet kommune i Nord-Trøndelag, før vi flyttet hithen. Hvorfor, mon tro?)


Tidlegare psykiatrisk sjukehistorie: Pasienten har ingen tidlegare innleggingar i psykiatrisk institusjon bak seg. (RLH-kommentar nr. 082 - datert 04.03. 2007: Nei. Og hvorfor skulle jeg i så fall ha det? Fordi jeg omtales som ”pasienten”, efter begjæring og overgrep fra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune?) I grunnskole rapporterer han at han fungerte som elevar flest. Angjev at han skal ha blitt mobba, men at han hadde vener. (RLH-kommentar nr. 083 - datert 04.03. 2007: Jeg fortalte at det var jeg som mobbet. Og jeg hadde mange venner og lett for å få venner. Og ble ikke selv mobbet – annet enn den alminnelige slags mobbing ifra lærere.) Etter grunnskole var han ute til sjøs i ei tid. Opplevde at han ikke fungerte i dette. Forsøkt ut yrkesretta utdanning. Fall ut av skuleopplegg og vart det ein kan betrakte som ein outsider. (RLH-kommentar nr. 084 - datert 04.03. 2007: Jeg vet ikke noen som betraktet meg som en outsider av den grunn.) Til slutt fekk skuleleiinga henvist han til psykiater. (RLH-kommentar nr. 085 - datert 04.03. 2007: Efter ikke så lang tid ble jeg meget skuffet over skolen og fikk problemer i forhold til krav og forventninger om at jeg burde bli der, og ble jeg riktig nok anbefalt å ta kontakt med en psykiater i Trondhjem.) Det vart då sett ein Schizofrenidiagnose, samt innvilga uføretrygd. (RLH-kommentar nr. 086 - datert 04.03. 2007: Også angivelig? Ifra hvor?) I forbindelse med at eldstemann var 6 år gamal, budde familien i Skaun kommune i Trøndelag. (RLH-kommentar nr. 087 - datert 04.03. 2007: Det var ikke i forbindelse med (og ikke heller på grunn av) at eldste barnet vårt var 6 år gammel at vi bodde i Skaun kommune. Vi hadde kjøpt et småbruk der og fått konsesjon på dette, og bodde der også da eldste barnet vårt ble 6 år.) Familien ønskte å ha heimeskule og det oppstod då ein konflikt i forhold til kommunale tenester. (RLH-kommentar nr. 088 - datert 04.03. 2007: Jeg og min kone hadde da bestemt oss for bare å kunne ha hjemme-undervisning for våre barn. Hvilket vi da skriftlig orienterte skole-kontoret i kommunen om. Vi fikk da skriftlig brev tilbake om at det var både ulovlig og umulig. Hvilket vi visste var usant. Vi påpekte skriftlig videre, saklig, enkelt og liketil, at vi hadde lov og rett på vår side. Men ble derefter mere og mere forurettet og trakassert. Beretningen om alt dette og det videre forløp har i mange år nu ligget utlagt offentliggjort på Internettet, med saks-dokumentasjon.) Han beskriv ein konflikt som gradvis eskalerte og involverte stadig fleire instansar med både Politi, Trygdeetat, Helse- og sosialetat, Skuleetat, Veterinærmyndigheiter og Mattilsynet. (RLH-kommentar nr. 089 - datert 04.03. 2007: Riktig nok, - men enda mange mange flere instanser og forskjellig ble involvert!) Opplevelse av at han vart overvaka, blant anna med personar som passa på huset, samt telefonavlytting. (RLH-kommentar nr. 090 - datert 04.03. 2007: Ingen av oss her i familien har noensinne hevdet noe slikt. Henviser til hva jeg iøvrig alt har kommentert her vedrørende dette.) Til slutt valgte familien å flytte i frå kommunen. (RLH-kommentar nr. 091 - datert 04.03. 2007: Vi måtte både flykte og flytte ifra Skaun kommune. Og befant oss i lang tid efterpå i indre eksil og på flukt.) Opplevde då at personell, ansatte i Skaun kommune, tok kontakt med den nye kommunen dei flytta til, og informerte om familien. Opplevde då at


--- --- --- Side nr: 6

problema fylgde med. (RLH-kommentar nr. 092 - datert 04.03. 2007: Antagligvis nokså riktig formulert. Og vi ble forurettet også i Rindal kommune.Vi måtte derfor derefter også flytte og flykte ifra Rindal kommune. Før vi flyttet til Rindal kommune hadde vi imidlertid bodd på flukt flere steder.) Fikk først fred då dei flytta til Sveio kommune. Budde der i 2 år før dei forsøkte å flytte attende til Trøndelag. (RLH-kommentar nr. 093 - datert 04.03. 2007: Riktig. Men Sør-Trøndelag måtte vi helt oppgi, efter først å ha undersøkt og forespurt i mange kommuner. Vi ble av kommunale skole-kontorer og kommune-administrasjoner mere eller mindre rett ut sagt at vi kom til å bli forurettet og forfulgt også om vi flyttet dithen.) Familien har levd isolert i forhold til samfunnet rundt, og har drive heimeskule. (RLH-kommentar nr. 094 - datert 04.03. 2007: At vi på noen som helst måte har levd isolert i forhold til samfunnet rundt er uriktig og feil. Bortsett fra at jeg, som er far og ektemann i familien, isolerte meg nokså i de to årene vi bodde i Sveio, - for å vie meg mest mulig helt til det videre, tid-krevende og omfattende arbeidet med å bearbeide og å videreføre saks-dokumentasjonen i forhold til den uretten vi var blitt utsatt for. Og for å tilrettelegge for at vi på landsbasis kunne slippe å bli mere forurettet og forfulgt. Alt dette arbeidet krevde sitt, - men vi ble ikke på noe som helst vis forurettet av byråkrati eller kommune-administrasjon i Sveio. Levde tiltrengt fredelig og rolig og følte oss godt mottatt ifra de fleste hold. Mens jeg særlig arbeidet hardt og intenst med saks-dokumentasjon, etc.) Alle fødslar har skjedd i heimen utan helsepersonell, der han har fungert som jordmor. (RLH-kommentar nr. 095 - datert 04.03. 2007: Dette har jeg forutgående her kommentert.)


Aktuelt: Familien har vore busett på eit småbruk på ca. 150 mål mellom Vikebygd og Bjoa siste 4 år. (RLH-kommentar nr. 096 - datert 04.03. 2007: Riktig.) Dei har dreve heimeskule. (RLH-kommentar nr. 097 - datert 04.03. 2007: Vi har faktisk gjort mye annet enn å ha hjemme-skole i de 4 årene vi har bodd her!) I forbindelse med at frykten for fugleinfluensa var det folk frå Mattilsynet heime hjå familien for godt og vel 1 ½ år sidan. Opplevde då at det vart sendt melding til Barnevernet. (RLH-kommentar nr. 098 - datert 04.03. 2007: To mennesker ifra Mattilsynet kom uanmeldt hjem til oss onsdag 22.02. 2006 og sa det var i forbindelse med frykten for fugle-influensa. De var her vel her ute bortved Hønsehuset i mindre enn en halvtimes tid eller der omkring, og snakket da og der med meg og en familie, venner av oss, som var her på besøk. Den ene av de to ifra Mattilsynet avsendte derefter samme dag en løgnaktig Bekymringsmelding, lett å tilbakevise, til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.) I etterkant av dette aukande konflikt i forhold til Barnevernet og forteller at dei gjer alt for å true han og hans familie å ta frå han ungane. (RLH-kommentar nr. 099 - datert 04.03. 2007: Konflikt og konflikt, fru Blom. Vi ble umiddelbart derefter straks forurettet og trakassert av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Dette påbegynte de i vårt første møte med de i Vikedal mandag 13.03. 2006. Og derefter fortsatte de, våre saklige protester til tross, mere og mere.) Er av den klare oppfatning at dei står bak den aktuelle tvangsinnleggelsen. (RLH-kommentar nr. 100 - datert 04.03. 2007: Dette er faktisk et faktum - som faktisk også overlege Kenneth Eikeset burde vite. Er det vel ikke så?)


Psykisk status presens: Pasienten er orientert for tid og stad. Han framstår med noko avflata affekter. Snakker med lav stemme. (RLH-kommentar nr. 101 - datert 04.03. 2007: Avslappet og med sinnsro, vel sagt med andre ord?) Gjer utførleg greie for sin livshistorie og dei problema han har møtt i forhold til offentlege etatar. (RLH-kommentar nr. 102 - datert 04.03. 2007: Bruddstykker og aspekter av min livs-historie. Jeg ble ikke på noe som helst tidspunkt spurt eller anmodet om å fortelle min livs-historie! Visste heller ikke at det var det eller den noen var ute efter eller fisket efter. Jeg var bare med i samtalen, - som ellers iøvrig når jeg er med i en samtale.) Når han svarer på spørsmål svarer han noko generalisert på dette og ein må gjentekne gonger presisere spørsmål for å få fram detaljar. (RLH-kommentar nr. 103 - datert 04.03. 2007: Uten at det blir sagt eller spurt i så måte kan jeg vel neppe vite at det er detaljene du er ute efter.) Det kjem fram at han for 14 år sidan, under konflikt med Skaun kommune, opplevde å bli overvaka, både via telefon og fysisk ved at folk passa på huset. (RLH-kommentar nr. 104 - datert 04.03. 2007: Jeg har, som tidligere heri kommentert, ikke sagt noe slikt. Løgnaktige påstander ifra Kenneth Eikeset sin side, eller noen slags misforståelse?) Ein veterinær som hadde verifisert at dyra på småbruket hadde det bra, skal rett etterpå ha omkome i ei ulykke på fjellet. Han er usikker på om offentlege instansar har vore innblanda i denne ulykka. (RLH-kommentar nr. 105 - datert 04.03. 2007: Jeg forstår i eftertid bedre hvorfor en overlege eller to der hvor samtalene fant sted kan være så særlig interessert i og opptatt av slike sære forvridninger av småting og detaljer. Overlege Kenneth Eikeset skriver, at jeg ”er usikker på om offentlige instanser har vært innblandet i denne ulykken”. En underlig og forvridd formulering, - som vel ikke har noen som helst annen hensikt enn å få meg til å høres schizofren og paranoid ut!? Formuleringen burde eventuelt heller korrekt være for eksempel slik: ”Rune L. Hansen blir spurt om offentlige instanser kan ha vært innblandet i denne ulykken, og svarer at det vet han ikke og vil han ikke gjette på heller, - men at han vel i noen grad holder på som en åpen mulighet at noen i tilknytning til noen slags offentlige myndigheter, eller andre, kan ha vært involvert i hendelsen. Han kan naturligvis ikke se bort ifra muligheten for at ulykken ikke var noen ulykke.”) Konflikten i forhold til Skaun kommune skal ha starta i forbindelse med at han ynskte heimeskule. (RLH-kommentar nr. 106 - datert 04.03. 2007: De store problemene i forhold til Skaun kommune-administrasjon ble utløst i forbindelse med at jeg og min kone skriftlig orienterte om at vi valgte hjemme-undervisning for våre barn.) Noverande konflikt er i forhold til Barnevernet i heimekommunen. Opplever at dei vil ta frå han familien, og er av den oppfatning at dei står bak aktuelle tvangsinnleggelse. (RLH-kommentar nr. 107 - datert 04.03. 2007: Nuværende problem er at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune trakasserer vår familie, siden et års tid tilbake. Opplever jeg at de vil ta fra meg familien? En underlig formulering. Vi opplever her i familien at de vil ødelegge og splitte familien og alt vi står for. Og med hensyn til hvem som står bak den angjeldende tvangs-innleggelsen, så burde i det minste Kenneth Eikeset vel vite såpass?!) Føler at dei driv med kriminelle handlingar. (RLH-kommentar nr. 108 - datert 04.03. 2007: Det er ikke noe jeg føler, - men noe jeg faktisk vet.) Det kjem ikkje fram psykotisk symptomatologi for øvrig, eller alvorleg affektiv symptomatologi. Ingen suicidalitet. (RLH-kommentar nr. 109 - datert 04.03. 2007: Psykotisk symptomatologi for øvrig? For øvrig, i forhold til hva?)


Vurdering: Dette er ein mann som skal ha fått ein schizofrenidiagnose i ein alder av 20 år, og blitt uføretrygda grunna dette. (RLH-kommentar nr. 110 - datert 04.03. 2007: Det spinnes videre på ”angivelige” påstander. Eller hva?) Sjølv er han av den oppfatning at bruken av denne diagnosen kun var eit påskott for å kunne gje han uføretrygd. (RLH-kommentar nr. 111 - datert 04.03. 2007: Enda mere løgnaktig påstand.) Den diagnostiske vurderinga var sett av psykiater i Trondheim og kom etter at han hadde falt ut av skuleopplegg på Yrkesskulen, og framstod som ein outsider. (RLH-kommentar nr. 112 - datert 04.03. 2007: Dette har jeg tidligere heri kommentert. At jeg enda en gang blir omtalt som en ”outsider”, har hvilken hensikt? Jeg er iøvrig ikke mere outsider enn folk flest. Kanskje heller mindre?) Han har valt eit liv på sida av det som kan oppfattast som normalt i dagens samfunn. (RLH-kommentar nr. 113 - datert 04.03. 2007: Har jeg valgt ”et liv på siden av det som kan oppfattes som normalt i dagens samfunn”? Det er det i så fall mange, svært så mange, som har gjort! Hva med overlege Kenneth Eikeset selv? Har han et normalt liv? Og liker han å høre slikt om seg selv? Jeg tror nok mitt liv på mange måter er mere normalt – og også kanskje sunt og godt – enn svært så mange andre sitt! Jeg er selv nokså folkelig og sosial av meg, i stort omfang, om enn også noe kresen.) Han og familien har isolert seg i stor grad og har undervist alle borna sine heime. (RLH-kommentar nr. 114 - datert 04.03. 2007: En setning som usant og tendensiøst sammenstiller to forskjellige ting. Det ene nokså sant. Det andre usant. At vi har undervist alle barna våre hjemme, er nokså sant. Vi har faktisk alltid hatt hjemme-undervisning for alle våre barn. Sånn sett står de i en kvalitativ særstilling. Men at jeg og familien har isolert oss i stor grad, er en løgnaktig påstand ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som er blitt gjentatt mange ganger. Det gjør den ikke mere sann av den grunn! Og hensikten med en slik løgn – og særskilt den sammenstillingen den her står i også – er vel åpenbar nok?) Alle fødslar har skjedd i heimen utan jordmor til stades med han som jordmor. (RLH-kommentar nr. 115 - datert 04.03. 2007: Enda flere gjentagelser. Dette har jeg tidligere heri kommentert.) Livshistoria hans er prega med gjentekne langvarige konflikter i forhold til offentlege instansar, der han føler seg forfulgt av disse og opplever at dei konspirerer mot han. (RLH-kommentar nr. 116 - datert 04.03. 2007: Løgn på løgn. Kanskje Kenneth Eikeset tror eller vet at det er slik det har vært, og slik det har foregått? Ikke jeg. Det dreier seg om to – muligvis på noe eller forskjellig vis sammenfallende? – konflikter i forhold til offentlige instanser. Den ene i Skaun kommune for oppmot 15 års tid siden. Den andre i Vindafjord kommune, ifra 2006. Jeg og min familie ikke bare føler oss forurettet og forfulgt, - vi har i realiteten faktisk vært og er det.) Ut over dette har han greidd å brøfø seg sjølv og si familie gjennom si uføretrygd, og har greidd å betale sine rekningar i tide. (RLH-kommentar nr. 117 - datert 04.03. 2007: Den økonomiske basis har vært nevnte uføre-trygd.) Han er svært opptatt av urtemedisin og disse sin legande verknad. (RLH-kommentar nr. 118 - datert 04.03. 2007: En av de mange ting jeg er svært så opptatt av, ja.) Totalt sett får ein eit bilete av det som kan dreie seg om ein schizotyp personlegheits-forstyrrelse, alterativt paranoid schizofreni. (RLH-kommentar nr. 119 - datert 04.03. 2007: Fordi jeg og min familie hevder oss, fortrinnsvis skriftlig, forurettet og trakassert av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune? En underlig og ukompetent lege du er, Kenneth Eikeset. Eller hva?) Ein oppfattar pasienten no som paranoid psykotisk. (RLH-kommentar nr. 120 - datert 04.03. 2007: Altså som en som i forvirring tror seg forurettet og trakasert av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune?) Fra tidlegare har det vore ein psykotisk episode slik han bedømmer det, under tida i Skaun kommune. (RLH-kommentar nr. 121 - datert 04.03. 2007: Slik hvem bedømmer det? Og hvilken ”psykotisk episode”?! Her snakker / skriver Kenneth Eikeset i gåter, - og ikke vet eller skjønner jeg noe som helst hva Kenneth Eikeseth her sikter til!) Han har aldri vore behandla med antipsykotisk medikasjon. (RLH-kommentar nr. 122 - datert 04.03. 2007: Sant nok. Jeg og min nærmeste familie har aldri i det heletatt hatt behov for eller brukt kjemiske medisiner.)


***

10.01. 2007 KEIKES/RFORRE (Godkjent 11.01. 2007 RFORRE)

10. 01. 07 KE/rf

(Overlege Kenneth Eikeset). Vedtak om restriksjonar i forbindelse med omverda etter § 4.5 Psykisk helsevernlov:


Rune Leander Hansen er innlagt etter Psykisk helsevernlov § 3.8 Tvungen observasjon. (RLH-kommentar nr. 123 - datert 04.03. 2007: Plutselig tvangs-innlagt efter begjæring ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune via dr. Terje Kleiven.) Klinisk framstår han med paranoide vrangførestellingar. (RLH-kommentar nr. 124 - datert 04.03. 2007: Fordi han hevder seg og sin familie forurettet og trakassert av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.) Han er blitt beskriven som styrande i forhold til


--- --- --- Side nr: 7

nære pårørande, og ein har fått rapportar på at det skal vere framsatt trusler i forhold til dette. Desse truslane har pasienten ikkje bekrefta, og ein har ikkje fått verifisert desse. (RLH-kommentar nr. 125 - datert 04.03. 2007: Beskrevet som ”styrende i forhold til nære pårørende”? Styrende på utilbørlig måte, eller hva? Som en far, eller som en mor? Eller hva? Og hevder hvem, og hvorfor? Og hvilke, og hvem sine, trusler er det det siktes til? Og hvilke, og hvem sine, rapporter er det det siktes til og er påstand om? Og slikt oppkok på løgner usynlige påstander skal stå i en Innkomst-journal? Vel: Det står iallfall fullgodt i stil med resten av Innkomst-journalen.) Ein har observert at han har hatt nære pårørande på besøk i 6 – 8 timar, der desse ikkje ser ut til å ha hatt eit ynskje om dette. (RLH-kommentar nr. 126 - datert 04.03. 2007: Her kan det ikke være siktet til andre enn Balder, familiens eldste barn, som bor i Haugesund. Min kone Trude ble overrasket da hun leste dette, straks efter at vi fikk innsyn i denne Innkomst-journal. Jeg også. Selv om vi visste at knapt noe som helst i denne Innkomst-journalen er sant. Min kone spurte meg likevel om dette kunne være sant. Jeg sa at både Balder og Idun (to år yngre enn Balder, også bosatt i Haugesund) kom dit og var der fordi de selv ønsket og ville det. Min kone snakket noen dager senere med Balder pr. telefon, og spurte også ham. Og Balder sa og bekreftet naturligvis det samme. Hvordan – og hvorfor - noen kan ha observert forholdet annerledes forekommer oss meget forunderlig – og tendensiøst!?) På bakgrunn av dette velgjer ein å fatte eit begrensningsvedtak i forhold til besøk, og begrense dette til nære pårørande og inntil 2 timar ad gangen. (RLH-kommentar nr. 127 - datert 04.03. 2007: Dette – et begrensnings-vedtak i forhold til besøk – var altså hensikten med de forut-gående løgnaktige påstander? Eller bare en av hensiktene?!) Vidare har det vore omfattande bruk av telefon til pårørande og andre. (RLH-kommentar nr. 128 - datert 04.03. 2007: Min bruk av telefon til pårørende eller andre var temmelig så begrenset – også fordi jeg ble gitt temmelig så begrensede muligheter i så måte, med hensyn til tilgang til telefon. Muligheter som nokså fort efter hvert ble enda mere begrensede og minimale. Henviser i så måte også til mine Dagboks-notater for det aktuelle tidsrom. Jeg fikk imidlertid via min kone og de få andre som slapp igjennom blokkeringene av telefoner til meg, og også i efterhånd, beskjed om at mange og flere og flere forsøkte å telefonere meg der, rystet over hva som var skjedd og over hvor jeg befant meg, men uten å komme frem til meg på grunn av blokkeringene.)

Av samme omsyn som over veljer ein å fatte eit begrensnings-vedtak i forhold til bruk av telefon og regulere dette til telefonar til nære pårørande inn og kun 3 telefonar ut pr. dag. Ein informerer pasienten om dette, og han samtykkjer til det. (RLH-kommentar nr. 129 - datert 04.03. 2007: Jeg naturligvis ikke samtykket i noe som helst slikt! Og jeg ble heller ikke informert om noe slikt. Bortsett fra at jeg ved en bestemt anledning spurte hjelpe-pleier Kirsten der om min adgang eller mulighet for å telefonere var ytterligere redusert, til meget mere minimalt, - hvilket hun sa bekreftende ja til. Og at det var for å skjerme meg. Naturligvis imot mine ønsker. Jeg henviser iøvrig til min forrige kommentar, og også til nevnte Dagboks-notater.)


Kopi: Post 1.


***

10.01. 2007 SIDFEL/SIDFEL (Godkjent 11.01.2007 RFORRE) ’

10.01. 07 SF

(Turnuslege Sidney Felecian).

Kl. 14.00 telefon fra Øyenlege Bernhard Aran, som presenterer seg som en venn av familien Hansen. Han sier han er bekymret, men er noe usammenhengende i sin bekymringsmelding. Han synes at vi skal skrive ut pasienten. Dr. Aran har fått en telefon fra en oppbrakt fru Hansen, som sier at hennes mann ikke er gal og at han må skrives ut øyeblikkelig. Dette støtter dr. Aran helhjertet. På spørsmål om han kjenner psykisk helsevern, innrømmer at han at han har litt kjennskap. Han blir forklart at pasienten er begjært inn av ekstern lege, og at det er denne begjæringen vi må forholde oss til. Utover dette kan jeg ikke si så mye pga taushetsplikten, noe dr. Aran godtar og legger på.

(RLH-kommentar nr. 130 - datert 04.03. 2007: Bemerkelsesverdig og interessant at dette er den eneste telefoneringen ifra utsiden som er notert og omtalt i Innkomst-journalen! Og også det faktum at Bernhard Aran ikke selv opplyste eller informerte om sin stilling eller om at han er ansatt ved samme Haugesund sykehus! Han presenterte seg bare med navn og som en venn av familien. Han ble derimot spurt om han telefonerte ifra sykehuset, hvilket han bare sa bekreftende ja til. / Hvorfor er bare Bernhard Arans telefon ifra utsiden notert og omtalt i Innkomst-journalen? Og ikke alle de andre? Og hvorfor ble hans stilling tilføyd? Og gjorde turnuslege Sidney Felecian undersøkelser for å finne ut av hvem denne Bernhard Aran var? Og i så fall hvorfor?)


***

11.01. 2007 JPNOCO/RFORRE (Godkjent 16.01.2007 RFORRE)

11.01. 07 JN/rf

(overlege Jan Nocon). Det har i dag vært forhandlinger i Kontrollkommisjonen. Avgjørelse vil i følge kommisjonen senest i morgen fredag 12 01 07. Pasienten således fortsatt innlagt på § 3.2 som det nå heter og som dekker tidligere § 3.8 – dvs. observasjonsparagraf. (RLH-kommentar nr. 131 - datert 04.03. 2007: Overlege Jan Nocon fant det tilsynelatende ikke bryet verdt å informere meg eller min kone om når Kontroll-kommisjonens avgjørelse kunne forventes. Eller gjorde han det? Kontroll-kommisjonens avgjørelse ble (bare muntlig?) av noen gitt til advokat Løvås i Haugesund tidlig formiddag fredag 12.01. 2007, og av ham muntlig videreformidlet til min kone samme fredag formiddag.)


Det har tidligere vært besluttet om å sende bekymringsmelding til Barnevernet, men på grunn av tidspress kan dette først gjøres på nåværende tidspunkt. (RLH-kommentar nr. 132 - datert 04.03. 2007: En slik ”tidligere” beslutning er ikke fremkommet eller nevnt eller antydet i Innkomst-journalen. Og hvordan og hvorfor skulle den vel kunne være det?)


***

12.01. 2007 KEIKES/ABIRKE (Godkjent 17.01.2007 ABIRKE) (RLH-kommentar nr. 133 - datert 04.03. 2007: Alt nedenunder her er trolig vel skrevet efter at Kontroll-kommisjonens avgjørelse forelå? Eller hva?)

12.01. 07 KE/ab

(Overlege Kenneth Eikeset)

Diagnostisk vurdering: Under opphaldet ved akuttpost vart det gjort vurderingssamtale ved overlege Jan Nocon samt 2 individualsamtaler med underteikna.Varighet på samtalene var ca. 90 minutter. (RLH-kommentar nr. 134 - datert 04.03. 2007: Ingen kommentar, foreløbig.) I pasientens sjukehistorie kjem det fram at det skal ha vore sett diagnosen schizofreni i ein alder av 20 år og at dette medførte uføretrygd. (RLH-kommentar nr. 135 - datert 04.03. 2007: Dette har jeg allerede heri kommentert.) Han hadde i forkant av dette opplevd sviktande fungsjonsnivå med isolering på yrkesskule. (RLH-kommentar nr. 136 - datert 04.03. 2007: Riktig nok.) Etter dette har han etablert seg med familie og valt ein alternativ livsstil. (RLH-kommentar nr. 137 - datert 04.03. 2007: Vel i grunnen også nokså riktig nok?) Han og familien har valt å undervise borna heime. (RLH-kommentar nr. 138 - datert 04.03. 2007: Har jeg alt kommentert.) Alle fødslane har skjedd i heimen. (RLH-kommentar nr. 139 - datert 04.03. 2007: Har jeg også alt kommentert.) Slik pasienten beskriv si livshistorie, går det fram at familien i stor grad har levd isolert på småbruk og har flytta gjentatte gonger. (RLH-kommentar nr. 140 - datert 04.03. 2007: Det går på ingen som helst måte frem av noe som helst ifra meg at vi har levd det minste som helst isolert. Og omtale av de gangene vi har flyttet, burde vel heller ha befunnet seg i noen slags annen setnings-sammenheng?) Då familien budde i Skaun kommune for ca.14 år sidan, oppsto det konflikt i forhold til offentlege myndig-heiter grunna etablering av heimeskule. (RLH-kommentar nr. 141 - datert 04.03. 2007: Sant nok.) Konflikten eskalerte og omfatte etter kvart fleire offentlege etatar, men både politi, trygdeetat, helse-og sosialetat, skuleetat, vetrinær-myndegheitar samt mattilsyn. (RLH-kommentar nr. 142 - datert 04.03. 2007: Dette har jeg også allerede kommentert.) Han beskriv ein opplevelse av at han vart overvaka blant anna av personar som passa på huset, samt


--- --- --- Side nr: 8

telefonavlytting. (RLH-kommentar nr. 143 - datert 04.03. 2007: Denne setningen er oppspinn og tull og tøys. Jeg har sagt og skrevet at jeg ikke ser bort ifra muligheten for at vi ble telefon-avlyttet. Flere ting kan tyde på at vi muligvis ble det. Særlig det forhold at vi på grunn av vår hjemme-undervisning av Arbeiderparti-ideologiens tankegang på bred front ble behandlet som skulle vi være en fare for rikets sikkerhet! Vi fikk den gang blandt annet for eksempel høre at leder i Norsk Lærerlag, Helga Hjertland, en av Arbeiderparti-ideologiens fremste talsmenn, stod frem på 21-nyhetene og sa at om vi ville ha hjemme-undervisning for våre barn så var det til pass for oss at vi ble forfulgt og trakassert! At vårt hus eller hjemsted skulle ha blitt overvåket av noen som helst synes jeg dog hverken høres trolig eller sannsynlig ut, og har jeg knapt tenkt på tidligere. RLH-kommentar nr. 144 - datert 11.03. 2007: Efter at jeg og Trude har tenkt oss bedre om kom vi i tanker om at telefonen vår tilsynelatende sikkert nok ble avlyttet i Skaun kommune i en tids-periode omkring 25.04. 1995, - antagligvis i forbindelse med at jeg da hadde telefon-samtaler med Arnold Juklerød og Thore Lie. Vi henviser til mine Dagboks-notater for nevnte dato.) Han indikerer og at dødsfallet til ein vetrinær som var positivt innstilt til han, ikkje var ein tilfeldighet, men kunne vere iscenesett. Etter opphald i Skaun kommune har familien flytta gjentatt gonger. (RLH-kommentar nr. 145 - datert 04.03. 2007: Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres allierte unnlater konsekvent, synes det som om, å nevne eller komme inn på at vi i 4 år før vi flyttet hithen bodde i Høylandet kommune i Namdalen i Nord-Trøndelag fylke. Kanskje fordi vi i et brev til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune nevnte at vi følte oss så godt mottat der og hadde det riktig så trivlig og fint?) Siste 4 år har dei budd i Vikedal. Etter kvart har det oppstått ein konflikt i forhold til barnevernet. (RLH-kommentar nr. 146 - datert 04.03. 2007: Hvilket jeg alt har kommentert her.) Under noverande innleggelse gjev pasienten klart uttrykk for at han opplever at barnevernet er ute etter han og at det er dei som iscenesette aktuelle innleggelse. (RLH-kommentar nr. 147 - datert 04.03. 2007: Under noverande innleggelse? En betenkelig og tendensiøs formulering: Som om det henvises til at jeg tidligere har vært innlagt! Og hva menes med igjen å omtale meg som ”pasienten”? Og hvorhen kommer iøvrig en slik omtale sin relevans inn i forhold til Kontroll-kommisjonens avgjørelse? Og at det var Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune som iscenesatte tvangs-innleggelsen har jeg alt heri kommentert, og er et faktum som, som sagt, dere der både kunne og burde vite, og vel også meget godt visste?) Bakgrunn for at han vart tatt imot på tvungent psykisk helsevern til observasjon angjev han at vurderande overlege samt turnuskandidat som var med i vurderingssamtalen ville tape karrieremuligheter dersom dei ikkje kom til ei slik sluttning. (RLH-kommentar nr. 148 - datert 04.03. 2007: Tull og tøys. På direkte spørsmål om hvorfor, var jeg inne på at noe slikt kanskje også kan gjøre seg gjeldende, - og de forventningene som stilles til de, ifra noen, for alt jeg vet.) Under vurdering i Kontrollkommisjonen vart det konkludert med at det ikkje er grunnlag for å halde pasienten innlagt vidare til observasjon. (RLH-kommentar nr. 149 - datert 04.03. 2007: Jeg og min familie har hverken fått eller sett noen som helst skriftlig konklusjon ifra Kontroll-kommisjonen. ”At det ikke er grunnlag for å holde pasienten innlagt videre til observasjon”, vet vi derfor enda ikke om er eller var formuleringen i deres konklusjon. Men noe slikt burde kanskje også uansett indikere at det faktisk aldri noensinne som helst har vært eller var noe grunnlag for å tvangs-innlegge?)


Diagnostisk veljer ein å setje ein paranoid schizofreni som diagnose. Dette grunngjev ein utifrå ICD10 kriterie. (RLH-kommentar nr. 150 - datert 04.03. 2007: Kan eller bør en offentlig godkjent lege gjøre slikt uten å bli straffet for det?) Dersom ein ser på dei allmeinne kriteria, er hovedkriterie I at det skal føreligge vedvarande bisarre vrangførestillingar. Pasienten raporterer vrangforestellingar av paranoid art i forhold til situasjonen i Skaun kommune. Det samme gjeld i forhold til omstendighet rundt noverande innleggelse der han er av den oppfattning at det er barnevernet som står bak og at vurderande innstans ved overlege Jan Nocon har fatta vedtak om bruk av observasjonsparagraf fordi han kan tape karrieremuligheter på dette. (RLH-kommentar nr. 151 - datert 11.03. 2007: Hvem er det som med hensyn til dette har vrang-forestillinger? Svaret på dette spørsmålet er meget så interessant.) Utover dette førlig det negative symtomer i form av sosial tilbaketrekkning. (RLH-kommentar nr. 152 - datert 11.03. 2007: Hvilket altså er en av de mange løgnene til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. Som jeg alt heri har omtalt.) I forhold til hovedkriterie 2 som er varighetskriteriet, er det brakt på det reine at varigheten utover ein månad. (RLH-kommentar nr. 153 - datert 11.03. 2007: Hvem har bragt hva på det rene? At jeg er eremitt eller munk?!) Når det gjelder kriterie 3 er organisketiologi og annan primær afektiv sinnsliding utelukka. (RLH-kommentar nr. 154 - datert 11.03. 2007: Mere enn som så som burde være ute-lukket?) Ut i fra dette fyller pasienten hovedkriteria i ICD10 for ein schizofrenidiagnose. (RLH-kommentar nr. 155 - datert 11.03. 2007: Litt av en forunderlig slags bevis-føring! Og litt av en forunderlig slags måte å stille diagnosen på!)


Går ein inn å ser på subtyper av schizofrenier, finn ein at pasienten tilfretstiller kriteria for ein paranoid schizofreni. (RLH-kommentar nr. 156 - datert 11.03. 2007: Fra det forskrudde bevis nr. 1 skal altså utledes forskrudd bevis og diagnose nr. 2!) A-kriteriet er generell kriterie for schizofreni oppfylt, jfr.over. (RLH-kommentar nr. 157 - datert 11.03. 2007: Og slikt noe skal kalle seg lege, eller med-menneske!?) Når det gjelder B-kriterier som gjeld vrangførestellingar og hallusinasjonar, har den kliniske observasjonstid vist at føreligg klare paranoide vrangførestellingar. (RLH-kommentar nr. 158 - datert 11.03. 2007: Litt av en utrolig slags bevis-førin og diagnose! ”Pasienten” hevder seg forurettet av noen!) Vedrørande kriterie-C er affektavflatning inkongurens, katakoniske symptomer, ikkje framtredande. (RLH-kommentar nr. 159 - datert 11.03. 2007: Da gjenstår jo fortsatt bare det at ”pasienten” hevder seg forurettet av noen!?)


Ut ifrå pasientens sjukehistorie og observasjon i post med kliniske intervjuer, er ein av den oppfatning at ein har haldepunkt for å setje diagnosa paranoid schizofreni. (RLH-kommentar nr. 160 - datert 11.03. 2007: Altså fordi ”pasienten” hevder seg forurettet av noen ganske så bestemt.) Han har under heil tida ikkje vore behandla med antipsykotisk medikasjon, men allikevel kunne greidd å fungere på uføretrygd. (RLH-kommentar nr. 161 - datert 11.03. 2007: ”Greid å fungere” du liksom!) Ut i frå at pasienten har fungert umedisinert og oppgjev sjølv at ting fungerer , er det ikkje grunnlag for å sei at at det er fare for vesentleg forverring av sjukdomstilstanden utan behandling, eller at ein vil kunne forvente vesentleg bedring. (RLH-kommentar nr. 162 - datert 11.03. 2007: Hva skal en vel si til slikt noe?! Og hvem er det som er syk?) Det er såleis ikkje aktuelt å igangsette psykofarmakologisk behandling utan at pasienten ynskjer dette sjølv. Ut i frå same grunngjeving kan en heller ikkje sjå at det er grunnlag for å vurdere tvungen psykisk helsevern i fortsettelsen. (RLH-kommentar nr. 163 - datert 11.03. 2007: Det er vel best å være en smule enig med Kontroll-kommisjonen, - eller hva? I denne omgang i alle fall vel? ”Pasienten” er jo likevel påført en mildt sagt skikkelig løgnaktig og falsk helse-attest i og med denne Innkomst-journal med tilhørende Epikrise, - som det går an å ta utgangspunkt i ved senere anledning? Eller hva?) Dette vil vere ei vesentleg inngriping i pasientens liv som ikkje kan seiast å gje utsikter til vesentleg betring av hans tilstand. (RLH-kommentar nr. 164 - datert 11.03. 2007: Poenget er nu kanskje altså således mest å få ha sagt at ”pasienten” er sinnssyk, og det at han hevder seg forurettet er sinnssykt. For det er i det minste hva Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune i denne omgangen ønsker å få ha svart på hvitt, dokumentert!) Ein vurderer pasienten heller ikkje som direkt farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne. (RLH-kommentar nr. 165 - datert 04.03. 2007: Angående denne siste setningen: Naturligvis. Deres samarbeids-form med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune har jo vært tydelig og selv-avslørende gjennom hele denne Innkomst-journalen, og tydeligere og tydeligere.)


***

15.01.2007 SIDFEL/SIDFEL(Godkjent 17.01 2007 ABIRKE)

15 01 07 SF

(turnuslege Sidney Felecian.)


Forløp og behandling: Pasienten observeres fra 08.01.07-12.01.07, da hans klage på obsevasjonsparagrafen får medhold. (RLH-kommentar nr. 166 - datert 11.03. 2007: En underlig setning!) I dette tidsrommet har han tre lange samtaler med henholdsvis Overlege Jan Nocon og Overlege Kenneth Eikeset, undertegnede er tilstede alle tre gangene. (RLH-kommentar nr. 167 - datert 11.03. 2007: Denne setningen skal jeg senere komme tilbake til for kommentar, - i tilknytning til lyd-opptak jeg gjorde av samtaler.)


--- --- --- Side nr: 9

Pasienten får hver gang utover i samtalen problemer med å skjule sin paranoide vrang-forestilling. Det kommer også frem storhets tanker. (RLH-kommentar nr. 168 - datert 11.03. 2007: ”Problemer med å skjule sin paranoide vrang-forestilling”? Er det så å forstå at jeg bare ville snakke om hvor forurettet jeg og min familie har vært av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune? Eller hva? Hva for noe? Og ”storhets tanker”? Hva, - og hod hvem?) Dog klarer pasienten, som er svært protektiv mtp sine symtomer, å få medhold i kontrollkomisjonen. (RLH-kommentar nr. 169 - datert 11.03. 2007: ”Protektiv (beskyttende) med tanke på mine symtomer”? Hvilkne slags symptomer? Og at jeg fikk medhold i Kontroll-kommisjonen, - er det noe jeg eller Kontroll-kommisjonen bør klandres for? Eller hva?)


(RLH-kommentar nr. 170 - datert 11.03. 2007: Nedenstående – her nu av meg markert med mindre bokstav-type – har turnuslege Sidney Felecian tilsynelatende 15.01. 2007 kopiert i sin helhet ifra overlege Kenneth Eikeseth sin heri forut-gående ”Diagnostisk vurdering” datert 12.01. 2007, som jeg i det nærmest over-stående har kommentert. Turnuslege Sidney Felecian tenker kanskje at overlege Kenneth Eikeset sine løgner og falske påstander blir mere troverdige eller sanne om han ord-rett kopierer de og gjentar de? Hvilket han ialle fall gjør, - slik:)


Diagnostisk vurdering: Under opphaldet ved akuttpost vart det gjort vurderingssamtale ved overlege Jan Nocon samt 2 individualsamtaler med underteikna. Varighet på samtalene var ca. 90 minutter. I pasientens sjukehistorie kjem det fram at det skal ha vore sette diagnosen schizofreni i en alder av 20 år og at dette medførte uføretrygd. Han hadde i forkant av dette opplevd sviktande fungsjonsnivå med isolering på yrkesskule. Etter dette har han etablert seg med familie og valt ein alternativ livsstil. Han og familien har valt å undervise borna heime. Alle fødslane har skjedd i heimen. Slik pasienten beskriv sin livshistorie, går det fram at familien i stor grad har levd isolert på småbruk og har flytta gjentatte gonger. Då familien budde i Skaun kommune for ca. 14 år sidan, oppsto det konflikt i forhold til offentlege myndigheiter grunna etablering av heimeskule. Konflikten eskalerte og omfatta etter kvart fleire offentlege etatar, men både politi, trygdeetat, helse- og sosialetat, skuleetat, veterinær-myndegheitar samt mattilsyn. Han beskriv ein opplevelse av at han vart overvaka blant anna av personar som passa på huset, samt telefonavlytting. Han indikerer og at dødsfallet til ein veterinær som var positivt innstilt til han, ikkje var ein tilfeldighet, men kunne vere iscenesatt. Etter opphald i Skaun kommune har familien flytta gjentatt gonger. Siste 4 år har dei budd i Vikedal. Etter kvart har det oppstått ein konflikt i forhold til barnevernet. Under noverande innleggelse gjev pasienten klart uttrykk for at han opplever at barnevernet er ute etter han og at det er dei som iscenesette aktuelle innleggelse. Bakgrunn for at han vart tatt imot på tvungent psykisk helsevern til observasjon angjev han at vurderande overlege samt turnuskandidat som var med i vurderingssamtalen ville tape karrieremuligheter dersom dei ikkje kom til en slik slutning. Under vurdering i Kontrollkommisjonen vart det konkludert med at det ikkje er grunnlag for å halde pasienten innlagt vidare til observasjon.


Diagnostisk veljer ein å setje ein paranoid schizofreni som diagnose. Dette grunngjev ein utifrå ICD10 kriterie. Dersom ein ser på dei allmenne kriteria, er hovedkriterie 1 at det skal føreligge vedvarande bisarre vrangførestillingar. Pasienten rapporterer vrangførestellingar av paranoid art i forhold til situasjonen i Skaun kommune. Det same gjeld i forhold til omstendighet rundt noverande innleggelse der han er av den oppfatning at det er barnevernet som står bak og at vurderande instans ved overlege Jan Nocon har fatta vedtak om bruk av observasjonsparagraf fordi han kan tape karriæremuligheter på dette. Utover dette føreligg det negative symptomer i form av sosial tilbaketrekning. I forhold til hovedkriterie 2 som er varighetskriteriet, er det brakt på det reine at varigheten utover ein måned. Når det gjeld kriterie 3 er organisketiologi og annan primær affektiv sinnsliding utelukka. Ut i frå dette fyller pasienten hovedkriteria i ICD10 for ein schizofrenidiagnose.


Går ein inn og ser på subtyper av schizofrenier, finn ein at pasienten tilfredsstiller kriteria for ein paranoid schizofreni. A-kriteria er generell kriterie for schizofreni oppfylt, jfr. over. Når det gjeld B-kriterier som gjeld vrangførestellingar og hallusinasjonar, har den kliniske observasjonstid vist at det føreligg klare paranoide vrangførestellingar. Vedrørande kriterie-C er affektavflatning inkongruens, katatoniske symptomer, ikkje framtredande.


Ut i frå pasientens sjukehistorie og observasjon i post med kliniske intervjuer, er ein av den oppfatning at ein har haldepunkt for å setje diagnosa paranoid schizofreni. Han har under heiel tida ikkje vore behandla med antipsykotisk medikasjon, men allikevel kunne greidd å fungere på


--- --- --- Side nr: 10

uføretrygd. Ut i frå at pasienten har fungert umedisinert og opplever sjølv at ting fungerer, er det ikkje grunnlag for å sei at det er fare for vesentleg forverring av sjukdomstilstanden utan behandling, eller at ein vil kunne forvente vesentleg betring. Det er såleis ikkje aktuelt å igangsette psykofarmakologisk behandling utan at pasienten ynskjer dette sjølv. Ut i frå same grunngjeving kan ein heller ikkje sjå at det er grunnlag for å vurdere tvungent psykisk helsevern i fortsettelsen. Dette vil vere ei vesentleg inngriping i pasientens liv som ikkje kan seiast å gje utsikter til vesentleg betring av hans tilstand. Ein vurderer pasienten heller ikkje som direkte farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne.


Videre behandling: Pasienten tilbys poliklinisk oppfølgning, noe han vil tenke over. (RLH-kommentar nr. 171 - datert 11.03. 2007: At jeg unnlot å svare betyr ikke at jeg ville eller trengte å tenke meg om i så måte. Tvert om. Og jeg forstod det som at galskapen og det latterlige i spørsmålet også ble forstått av den som meget kort og mutt stilte det.) Vil gjerne ha med seg blodet sitt som ble tatt ved innkomst, blir først rolig når han informeres om at alt ubrukt blod blir destruert. (RLH-kommentar nr. 172 - datert 11.03. 2007: ”Ble først rolig når han ble informert om at alt ubrukt blod blir destruert”? Som om jeg var den minste smule urolig da jeg spurte om å få med meg det stjålne blodet! Det var jeg ikke.) Innleggende Lege Kleiven blir informert pr tlf, om at pasienten har skrevet seg ut. (RLH-kommentar nr. 173 - datert 11.03. 2007: Rutine, vel antagligvis?)

Barnevernsleder Irene Hebnes, ringes opp for å få status i saken, hun sier at barna fremdeles er hos moren, men at de vurderer fortløpende å aksjonere. (RLH-kommentar nr. 174 - datert 11.03. 2007: Rutine, dette også antagligvis? En henvendelse til de dere hevdet at jeg hadde vrang-forestillinger om at forurettet? Som iøvrig fortsatt da sier til dere å ha flere ”aksjons-planer”!) Hebnes blir informert om at hvis de ønsker å snakke med pasienten, så er han å treffe hjemme. (RLH-kommentar nr. 175 - datert 11.03. 2007: Antagligvis, vel?)


Utskrivelsesmedisiner: Ingen.


Diagnose: F20.0 Paranoid Schizofrenia. (RLH-kommentar nr. 176 - datert 11.03. 2007: En meget meget underlig og forskrudd og løgnaktig slags Innkomst-journal og diagnose!)


---

***