-- 20070125-fra-Trude-og-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html  --- BREVENE ( ekstern ) -- dbn.html ( intern ) -- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) -- 

- BREVKOPI ---

---------- Herværende brev-kopiering: Rune L. Hansen pr. 26.01. 2007:

---


Torsdag 25.01. 2007.


Hei advokat Sverre Kvilhaug. Takk for sist.


Møte med barnevernet gikk vel så bra som det kunne ha gått, takket være deg. Det 4 timer lange møte ble som du vet tatt opp på MP3-spiller. Men opptaket ble ikke helt topp. Hva jeg sa ble godt hørbart, det du sa ganske bra også, men det som kom fra barnevernsdamene ble helt uklart. (Kanskje det går an å rense lyden hos lydtekniker.)

Per Snabel ble overraska da han hørte at hans henvendelse dithen var blitt tatt som en bekymringsmelding. Han ringte dit. Han fikk da høre at jeg måtte ha misforstått dem da jeg hadde trodd dem hadde påstått dette. Per skal komme hit en dag for å høre lydopptaket.

Min mor ble også forskrekka, hun har sendt dem skriftlig beskjed om at hennes henvendelse til dem ikke var ment som en bekymringsmelding.

Jens Tveit som de også påstod hadde ringt inn bekymringsmelding til dem har vi ikke snakket med enda.

Ellers så var det Balder som sa at i det første møte (13. mars 2006) med dem, hadde de sagt at det ikke var gyldig med muntlige bekymringsmeldinger, men at de måtte være skriftlige.

Vi prøver å leve så normalt som mulig med hjemmeundervisning og ellers daglige vanlige gjøremål. Men vi ”kvekker” litt når noen kommer før vi finner ut hvem det er som kommer.

I kveld hørte vi på lydopptaket av samtalen som Rune hadde på legekontoret i Skjold hos dr. Kleiven. Kleiven sier bl.a. at han skal skrive en rapport eller var det følgebrev han kalte det. Av samtalen med Rune der, som skulle sendes til Haugesund Psykiatriske sammens med Rune. Dette har vi ikke sett noe til. Bare det brevet som du har, som du fikk kopi av som dr. Kleiven har skrevet med masse løgner og tull og tøys. Av det går det også frem at barnevernet har sendt ham dokumentasjon, noe de benektet i møtet. Dem hadde kun snakket i telefon med Kleiven, sa de da.

Jeg ser nu at muligens dette som står under ”aktuelt” er denne rapporten eller følgebrevet. Jeg vet ikke helt.

Håper vi snart får mappa til Rune fra Psykiatriske i Haugesund. Brevet som Kleiven sendte til sykehuset er i allfall helt forfærdelig!

Rune sier han har betalt deg de 1.250,- i dag, og i morra skal han sende søknaden om fritt rettsråd.

Vi tror på at de ikke vil lage til noe hastevedtak, men føler oss meget utrygge da vi vet at de ønsker å fortsette ”opplegget sitt”.

Også lurer jeg på om jeg hørte riktig da du sa (i bilen da vi kjørte tilbake) at: ”Nesten alle bekymringsmeldinger som kommer inn til barnevernet ender i fosterhjem.” Håper at jeg hørte feil!

Hjertelig takk for hjelpa. Beste hilsen Trude, og Rune Hansen.


5568 Vikebygd.

Tlf.: 53 76 76 87.

---