-- Denne side: 20070127-fra-mormor-Unn-Skjaervik-til-BVT.html  --- BREVENE ( intern ) --- dbn-rlh ( intern ) ---  familien-hansen.html ( intern ) --- 


---
--- BREVKOPI, - av brevkopi som ankom med posten onsdag 24.01. 2007 ifra Unn Skjærvik, som også pr. telefon fortalte at advokat Sverre Kvilhaug samtidig var tilsendt en brevkopi. ---

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 24.01. 2007:


---
Trondheim 21/1 – 2007.

Til

Vindafjord kommune

v / Barnevernet

5589 Sandeid


Jeg, Unn Skjærvik skriver herved dette brev til Dere.

Min henvendelse til Dere som jeg hadde med Dere var ikke ment som en bekymringsmelding. Jeg ville bare forsøke å få vite om Dere visste noe om hva det var som skjedde tiden fra ca. 20.12. – 2006, da jeg var i en fortvilt situasjon slik jeg oppfattet det av meg selv. Det var på det grunnlaget jeg ringte Dere. Men da jeg nu i ettertid ser at jeg burde nok ikke gjort det på grunnn av påkjenningene som dessverre både Trude og Rune Hansens familie og også jeg selv har gått gjennom, angrer jeg bittert over min henvendelse til Dere.

Jeg kan bekrefte at mine barnebarn er harmoniske og trygge barn som jeg er meget stolt av. Jeg pleier å være på besøk hos familien Hansen i Vikebygd hver vår / sommer, og de gangene jeg har vært der har vært fredelige og givende uker og måneder med dem.

Vi koser oss og har det veldig fint sammen.

Jeg vil således gjerne med stolthet beskrive mine barnebarn:

* Balder og Idun er jo voksne nå. Men de er to fine ungdommer slik jeg opplever dem.

* Gudmund er humoristen og musikeren som jeg setter veldig stor pris på.

* Frøydis er veldig glad i dyrene, en skikkelig god sanger og fiolinspiller og ekspert til å tegne, som jeg er veldig stolt av.

* Stauda og jeg liker veldig godt å spille diverse spill sammen, og hun er veldig flink og hjelpsom i alt hun gjør, så jeg er veldig stolt og imponert av henne.

* Alfredo er en skikkelig ”godgutt”. Han er veldig flink i alt han foretar seg og veldig flink med blomster, og han er også blitt flink å spille fiolin.

* Mariel og Urda er også to av ”godjentene” til Mormor. Vi koser oss skikkelig godt sammen, og også de to er veldig harmoniske jenter, slik også de andre av barnebarna mine er.

* Så er det Solborg som er litt av en ”hjerteknuser” da jeg var der sist vår og sommer 2006. Ho var da 3 – 4 måneder og er en artig liten jente. Håper hun kanskje kjenner meg igjen til våren / sommeren 2007 når jeg kommer på besøk.

Som sagt er jeg like stolt av alle mine 9 barnebarn.

Sist mai og juni 2006 da jeg var hos dem, var det finvær hele tiden, så vi var ute hele dagen og hadde masse aktiviteter fra planting, soling og dusjing. Alfredo var den som dusjet oss med vannslangen når det ble for varmt og vi ville avkjøle oss, så den oppgaven var han en spesialist til.

Urda, Mariel og jeg solte oss mye sammen på trampolinen og vi fant ellers på masse artige og fine ting sammen.

Og om kveldene spilte og sang vi masse sammen i ”Snekkerboden”. Da var det Idun, Gudmund, Frøydis og Stauda som var skikkelig gode musikanter og sangere. Jeg deltok jo også med min ”sangstemme”. Og så hørte vi på masse musikk sammen.

17. mai var vi i Vikebygd og deltok og koste oss. Og ungene var aktive og deltok på aktivitetene. Det var kjempekoselig og en flott dag for oss alle.

Ellers når jeg er hjemme her i Trondheim har jeg vanligvis telefonsamtale med dem alle minst en gang for uken, og det er alltid koselige samtaler vi har.

Likeså vil jeg til slutt nevne at alle barnebarna mine viser en veldig god omsorg for hverandre.

Det var dette jeg ville si til Dere, så derfor dette brev.

Med hilsen
Unn Skjærvik,
Emilie Krogs vei 8 B,
7023 Trondheim.

---