--- Denne side:  familien-hansen.html  Sak:  Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. 12.02. 2008. ( ekstern ).  
<----- Foto-galleriet ( ekstern ) --
<----- BREVENE ( intern ) --- dbn-rlh ( intern ) ---
<----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern ) -- 
<----  Sakens forspill og begynnelse, fra 1992 ( intern ) ---


--- -- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html ( intern ) --- 
Denne side: -- Familien -- Barna - De 3 eldste barna - Foreldrene - Bjørg --
Diverse: Vårt film-bibliotek ( ekstern ) -

RLH pr. 29.04. 2014:

--- HELT UFERDIG ENDA!

                --->  Politi-anmeldelsene-Index.html  ( index ) --- ((  Politi-anmeldelser-RLH.html  ( intern ) ))  --- Politi-henleggelser-RLH.html  ( intern ) ---
                --->  Dommer-etc-i-saken-Index.html  ( intern ) ---
                Før 24.12. 2010 --->  Hus-inkvisisjoner overfor familien Hansen ( ekstern ). --- Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html ( intern ) ---
                Efter 24.12. 2010 --->  Flere-kidnappinger-og-hus-inkvisisjoner.html ( intern ) --- 
                --->  Kidnapping-fangehold-og-knebling-av-barn.html ( intern ) --- 
                --->  20100219-justismord-kort-versjon.html  ( intern ) --- Saks-perspektiv-pr-20100624.html  ( intern ) ---
               --->   familien-hansen.html ( intern ) --- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html  ( intern ) --- Sakens forspill og begynnelse, fra 1992 ( intern ) ---
               --->   Arv-og-livsverdier.html ( intern ) ---
               --->   20120605-Om-drap-og-ytringsfrihet-i-Norge.html ( intern ) -
               --->   2003-Idun-om-hjemmeskolen-Snr21-s27.html ( intern ) --- 
               --->  20090718-menneskerettsloven-og-huv.html ( intern ) ---

-------------- Familien:
--
--

-- Kronologisk-skisse-01-01-2010-rlh.html ( intern )
--
2003-Idun-om-hjemmeskolen-Snr21-s27.html ( intern ) - 
-- brev til Skolesjefens kontor i Skaun kommune (i Sør-Trøndelag fylke), datert Poesihaugen, 24. mai, 1993 ( ekstern )
-- 19930813-Rapport-fra-PST-fam-Hansen.html ( intern )
--
19980107-Rapport-bvt-Sveio-fam-Hansen.html ( intern )
--
20021107-Storfamilie-hjemmeskole-Grannar.html ( intern )
-- 20060325-Haugesunds-Avis-lordag-25.html ( intern ) -
--
Dr-Tungesvik-index.html ( intern ) -
-- 20070118-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Psykiater-Kirsten-Westlye.html
( intern ) -
-- Arv-og-livsverdier.html ( intern )
-- 20070127-fra-mormor-Unn-Skjaervik-til-BVT.html ( intern ) -
--
--
--


------------- Barna:

-- -- -- Froydis-biografi.html ( intern )
--- 20081201-fra-Haugaland-tingrett-ang-barna.html ( intern )
--- 20081201-fra-Haugaland-tingrett-ang-barna.html ( intern )
--- 20090823-Forklaring-ifra-Froydis-og-Stauda.html ( intern )
--- 20090931-Til-NAV-fra-F-og-S.html ( intern )
---

-- -- -- Stauda-Sofie-biografi.html ( intern )

--- 20081217-dommeravhoor-Stauda.html ( intern ) -
--- 20100426-fra-Stauda-talsperson-til-Fylkesnemnda.html ( intern ) -
--- 20081201-fra-Haugaland-tingrett-ang-barna.html ( intern )
--- 20090823-Forklaring-ifra-Froydis-og-Stauda.html ( intern )
--- 20090931-Til-NAV-fra-F-og-S.html ( intern ) -
-
-- 20090613-stauda-advokat.html ( intern ) -
-
-- 20101224-fra-Stauda-til-pappa.html ( intern )
--- Stauda-og-pappa-Facebook-meldinger.html ( intern ) --- 
---

-- --
-- Alfredo-Ao-biografi.html ( intern )
--- 20081201-fra-Haugaland-tingrett-ang-barna.html ( intern )
---

-- --
-- Mariel-Rose-biografi.html ( intern )
--- 20090306-ang-Mariel-Rose-fra-Haugaland-tingrett.html ( intern )
---


-- -- -- Solborg-Sera-biografi.html ( intern ) -

---


-- --
-- Urda-Lilje-biografi.html ( intern ) -
---


-- --
-- Tormod-biografi.html ( intern )
--- 20080526-Rapport-fra-Barnevernvakta-SHedmark.html ( intern ) -
---


---


-------- De 3 eldste barna:


-- --
-- Gudmund-Cusanus-biografi.html ( intern ) -
--- 20080422-fra-Balder-Idun-Gudmund-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( intern ) -
--- 20080404-fra-adv-O-A-Helland-til-Fylkesnemnda.html ( intern ) -
--- 20080520-fra-adv-O-A-Helland-til-Fylkesnemnda.html
( intern ) -
---

-- -- 
-- Idun-biografi.html ( intern )
--- 2003-Idun-om-hjemmeskolen-Snr21-s27.html ( intern ) -
--- 20060518-Grannar-lokalavisen-fredag-19-mai.html ( intern ) -
--- 20060518-Haugesunds-Avis-torsdag-18-mai.html
( intern ) -
--- 20080422-fra-Balder-Idun-Gudmund-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( intern ) -
---
20090727-erkl-idun.html ( intern ) -
---

-- -- 
-- Balder-biografi.html ( intern )
--- 20080422-fra-Balder-Idun-Gudmund-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( intern ) -
---

--------- Foreldrene:

-- -- 
-- Trude-Monica-Hansen-biografi.html ( intern )
--- selvtekt-trude.html ( intern )
--- 2008-kidnapping-og-Trudes-bekjennelser.html ( intern ) -
--
--

-- -- --
Rune-Leander-Hansen-biografi.html ( intern )
---
---


---

-------- Bjørg:

-- -- -- Bjorg-biografi.html ( intern )
---
---

---