-- Denne side:  20070822-fra-BVT-til-TogRHansen-m-innkalling-Steinerskolen.html

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  --- KOPI / AVSKRIFT AV BREV, rlh 03.10. 2007:


Til:

Trude og Rune Hansen,

Tindeland,

5568 Vikebygd


Fra:

Barneverntenesta,

Ingeborg Nyland,

Vindafjord kommune.

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal.

Telefon: 53 65 56 00. Telefaks: 53 65 56 01.

Bankgiro: 3240.17.27271.

Org.nr.: 988.893.226.Arkiv: 06/37 - 52. Sakshandsamar: INY. Dato: 22.08. 2007.Innkalling til møte vedk.

Hansen, Gudmund, født: 10.05.1991, PersonID: 843.


Det blir møte på Steinerskulen onsdag 29.08.07 kl 14.00.


Skuleåret har starta og Gudmund har begynt på Steinerskulen. Det er no tid for å legge planer for korleis samarbeidet mellom heim, skule og barnevern skal foregå.


Tema i møte vil ver:

- underskrift av kontrakt.

- Kva barneverntenesta kan bidra med mht. økonomi.

- Kva skulen ynskjer av kontakt med heimen og barneverntenesta.

- Kva ynskjer foreldra har i samarbeidet med skule og barnevern.

- Anna som er relevant for møte.


Innkalla til møte vert

Gudmund Hansen

Trude og Rune Hansen

Danielle Reistad

Vahan Babayan

Ingeborg Nyland
Med helsing


Ingeborg Nyland,

Barnevernkonsulent – (Underskrevet.)---