--- Denne side:  20070903-fra-Staben-Vindafjord-k-til-RL-og-T-Hansen-vedr-tilsyn.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

--- KOPI / AVSKRIFT: rlh pr. 03.10. 2007.Fra:

Staben,

Vindafjord kommune,

Saksh.: Arne J. Borgemyr,

Tlf: 53 65 65 37,

Postadr.: 5580 Ølen.Til:

Rune L. og Trude Hansen,

5568 Vikebygd


Dato: 03.09.2007. – Vår ref: 07/10540. – Dykkar ref: - Arkiv: DATO. – Ikkje offentleg. Off.lova § 5a, fvl. § 13.NY DATO FOR KOMMUNALT TILSYN


Vi viser til brev frå dere datert 26.08.07 der dere foreslår at vi kommer på tilsyn onsdag den 12. september kl. 12.00. Dessverre er vi opptatt med et viktig kurs denne dagen, og vi må derfor be om at vi finner en annen dato.


Vi foreslår nå et møte tysdag den 2. oktober kl. 13.00 hos dere og ber dere om tilbakemelding på dette tidspunktet. Skulle det være vanskelig, ber vi om at vi kan ta møtet onsdag eller torsdag i samme uke.


Vi beklager at datoen må endres, men den ”kommunale hverdag” er nokså fastlåst, så vi håper møtet vårt kan legges til den nye datoen.
Med helsing


Arne J Borgemyr,

Stabsrådgjevar – (Underskrevet.)

Telefon direkte: 53 65 65 37 / Mobil 413 20 375.---

Vindafjord kommune,

Postadr.: 5580 Ølen,

Telefon: 53 65 65 65,

Telefax: 53 65 65 66,

http://www.vindafjord.kommune.no

postmottak@vindafjord.kommune.no


------