--- Denne side:  20080109-fra-BVT-BAS-til-RogTHansen.html   <---- brevene-index.html  ( ekstern )  


<---- saker–index.html  ( intern )  <---- dbn.html  ( ekstern )                                                               BREV, som ankom i posten lørdag 12.01. 2008: 

(Kopi / avskrift: rlh 13.01. 2008. Iøvrig, rlh: 

Alle brev, dokumenter og annet i hele denne saken er ment offentliggjort.)


Fra:

Ottar Krakk, Barnevernkurator, og Iren K. Hebnes, Sosial og barnevernleiar,

BAS, Haugaland Interkommunale Barnevernsamarbeid -

Kommunane Bokn, Etne, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord.

Kontor-adresse: Tysvær Rådhus, Pb 94, 5575 Aksdal.

Tlf. 52 75 70 69. Mobil-tlf. 932 16644.

Fax: 52 75 86 01.

E-post: ottar.krakk@tysver.kommune.no


Til:

Rune og Trude Hansen

Tindeland,

5568 Vikebygd


Ikkje offentleg, jfr. Off.l. § 5a


Aksdal, 09.01. 2008


INVITASJON TIL MØTE VEDKOMANDE TILBAKEMELDING FRÅ

UNDERSØKELSESSAK OG SAKKYNDIG UTGREIING


Vi viser til administrativt vedtak av 5.9. 2006 der barneverntenesta i Vindafjord konkluderte med, «Saksdokumenta vert sendt til sakkyndig utgreiing for mogleg å utgreia omsorga til borna gjennom dokumentasjon som er innhenta. Barneverntenesta må finne ut om borna lever i ein 4-12 situasjon.»


Sakkyndig sin rapport førelåg for ei tid tilbake. Barneverntenesta ønskjer derfor nå ein samtale med dykk der vi vil leggja fram konklusjonane i rapporten til sakkyndig samt våre eigne konklusjonar.


Vi vil derfor invitera dykk til samtale med underteikna og barnevernleiar Iren Hebnes i Haugaland Interkommunale barnevernsamarbeid sine lokale i Aksdal. Lokala ligg på Tysvær Rådhus.


Vi har sett av tid til samtale onsdag 16.1. 2008 kl. 12.30 – 14.30.


Vær vennleg å ta kontakt med underteikna på telefon 52 75 70 69 eller mobil 932 16644 dersom tidspunktet ikkje passar eller om det skulle vera andre spørsmål.


Vi vil samtidig orientera om at Haugaland Interkommunale Barnevernsamarbeid har utført deler av saksbehandlinga i forhold til saka vedkomande barna dykkar den siste tida. De vil få nærare orientering om dette i samtalen. Haugaland Interkommunale Barnevernsamarbeid består av kommunane som gitt ovanfor og utføre ein del av saksbehandlinga for medlemskommunane i ein del barnevernsaker.sign

Iren K. Hebnes

(rlh: signaturen mangler)

Sosial og barnevernleiar


Ottar Krakk

(+ signatur)

Barnevernkurator---

***