---  Denne side:  20080110-RLH-til-FylkesmannenRogaland.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

--- BREV, Åpent for hvem som helst å lese /  


Til:

Fylkesmannen i Rogaland,

Postboks 59, Sentrum,

N-4001 Stavanger, Norge.

Tlf.: 51 56 87 00.


Fra:

Rune L. Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd,

Norge.

Tlf.: 53 76 76 87.


Dato: Torsdag 10.01. 2008, Vikebygd.


   Jeg og min kone er gift og har 9, snart 10, barn sammen. De to eldste er mere enn 18 år og har flyttet hjemmenfra, mens de andre bor hjemme hos oss.

   Jeg vurderer nu – i to måneders tid eller mere - å fraskrive meg foreldre-ansvaret for den eldste av de hjemmeværende barna, Gudmund født 10.05. 1991, altså nu 17 år.

   Normalt burde jeg vel ha snakket med Barnevern-tjenesten om dette? Men forholdet er, at Barnevern-tjenesten i vår kommune, Vindafjord i Rogaland fylke, har splittet, trakassert og ødelagt vår familie nokså fullstendig, på grovt kriminelt vis. Dette har de holdt på med i to års tid nu, uten at vi har maktet å stoppe de. De gjorde min kone så redd og skremt og forvirret at hun på mange måter ikke er til å kjenne igjen mere. Like så de to eldste av barna våre, som utløst av trakasseringen ifra Barnevern-tjenesten i vår kommune flyttet hjemmenfra. Og efter hvert også den tredje eldste, nevnte Gudmund – som også på grunn av trakasseringen ifra Barnevern-tjenesten ble vanskeligere og vanskeligere å ha foreldre-ansvar for.

   Jeg og min kone skal separeres og skilles nu, på grunn av hva Barnevern-tjenesten har gjort. Jeg vet ikke om hvilket forhold eller tanker hun har til å fraskrive seg foreldre-ansvaret for Gudmund, - men faktum er at ingen av oss i realiteten, annet enn på papiret, nu mere kan sies å ha et foreldre-ansvar for Gudmund. Annet enn som et endelig og siste foreldre-ansvar å fraskrive oss foreldre-ansvaret for ham. For ikke å svikte ham, og for å kunne redde og verne om restene av familien. For ikke å være uansvarlige og likegyldige.

   Samtidig som jeg nu efter å ha tenkt noen måneder på saken henvender meg til dere, hos Fylkesmannen i Rogaland, i håp om hjelp i forbindelse med vår sønn Gudmund, har jeg også et ønske og håp om at dere kanskje vil kunne hjelpe oss i forhold til Barnevern-tjenesten. Det vil si, å få stoppet deres trakassering av oss samt å få de stillet til ansvar for de ugjerninger de har begått overfor oss.

   Trenger dere nærmere saks-dokumentasjon med hensyn til hva som har foregått, så henviser jeg til følgende Internett-adresse - http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/saker-index.html – hvor alt som hittil har skjedd i saken er offentliggjort og meget så grundig og flidig ivaretatt og arkivert. Om ønskelig eller nødvendig kan jeg også tilsende dere en Data-DVD-plate, med akkurat det samme hele stoffet på.

   Skadene og ødeleggelsene av hva den kommunale Barnevern-tjenesten har gjort og gjør imot oss blir verre og verre. Og vi har for lengst skjønt og forstått at de er troendes til bortimot absolutt hva som helst av ugjerninger og umenneskelighet. At noen snarest får stoppet de er meget så viktig.

   Jeg vet ikke hva mere jeg her nu skal eller bør si, - annet enn å henvise til hva som har skjedd – og som enda pågår, og å håpe på at dere har makt og forstand til å kunne hjelpe oss.


   Hilsen ifra

   Rune L. Hansen


---
---


--- qqq