--- Denne side:  20080220-brev-fra-Politiet-til-RLH.html  
<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern ) <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  <---- hunwww.net  ( ekstern )

((( Kopi / avskrift, rlh pr. 21.02. 2008, av brev som ankom torsdag 21. februar 2008 i konvolutt merket POLITIET poststemplet 20.02. 2008. )))


Fra:

Vindafjord lensmannsdistrikt,
5580 Ølen,
Johan Inge Særsten,
politibetjent, tlf. 53 76 63 00.
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Smedasundet 50,
5501 Haugesund,
tlf. 52868000, telefax 52868150.


Til:

Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd.


Innkalling til avhør --- Dok. nr. 999, 01

Anm. nr.: 10099901.  Lok. ark. nr.: 1338/08-32.  Dok. løpenummer: 567491.  Skrivebeskyttet.  Sidenr. 1 av 1.

   Politiet trenger din forklaring i politisak under etterforskning.
   Du anmodes om å møte til avhør på:  

Sted:  Vindafjord lensmannsdistrikt, 5580 ØLEN.

Dag, dato og kl.:  Torsdag, 28.02.08 kl. 1400 eller avtale pr telefon.

Hos saksbehandler:  Pb Johan Inge Særsten. Tlf. 53766300.

Saken gjelder:  Fremsatt sjikanerande og truande melding til Vindafjord kommune over internett.

Ta med denne innkalling når du møter.

Hvis du ikke kan møte til bestemt tid, må du gi beskjed om dette pr. telefon eller på annen måte, for ny avtale.

Når du er innkalt til avhør, har du plikt til å møte til avhør hos Politiet, etter Straffeprosessloven § 230. Dersom du ikke møter, og ikke har gyldig fravær, kan du bli avhentet av Politiet og fremstilt for avhør. Plikten til å møte hos Politiet gjelder selv om du vil nekte å forklare deg. Mener du at du har gyldig fravær, må du straks ta kontakt med saksbehandleren som er nevnt i innkallingen her.

Underskrift /
Navn, underskrift og stilling:  
Johan Inge Særsten, politibetjent. (+ underskrift, & stempel HSP med krone, løve med øks, etc.)

Sted og dato:  Ølen, 20.02. 2008.


---

***