-- Denne side:  20080327-fra-BVT-Vindafjord-til-adv-O-A-Helland.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )


--- Kopi / avskrift: rlh pr. 14.04. 2008 /
 En kopi av dette brevet ankom i en konvolutt post-stemplet 31.03. 2008 Gudmund Hansen ca. 01.04. 2008 ifra advokat Odd Arild Helland.
 I samme konvolutt den omtalte Kontrakten, hvor datoen av Barnevern-tjenesten er endret (forfalsket?) fra 26.09. 2007 til 15.09. 2007.
 NB: Samtalen og møtene vedr. kontrakten stoppet ikke hos foreldrene, men hos Ingeborg Nyland i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon! Se Møte-referat av Ingeborg Nyland og Rune L. Hansen angående dette. ( ekstern ). Lyd-opptak ifra dette og de forutgående møtene eksisterer også og kan evt. offentliggjøres eller undersøkes i tilfelle uenighet om hva som faktisk ble sagt.
Fra:
Barneverntenesta Vindafjord kommune,
Brit Jorunn Krakk,
barnevernkonsulent,
Postboks 70,
5586 Vikedal

Til:
Advokat Odd Arild Helland,
Postboks 490,
5501 Haugesund

Ikkje offentleg                                            

Vår dato:   Arkiv:  06/37   Sakshandsamar:  INY   Dato:  27.03.2008

Vedr. Gudmund Hansen, f. 10.05.91

Vi viser til brev frå deg motteke 11.03.08 der du etterlyser ein kontrakt om samarbeid mellom Gudmund sine foreldre og barneverntenesta. Kontrakten du viser til stoppa hjå foreldra til Gudmund. Barneverntenesta har hatt fleire møter med foreldra for å få dei til å skrive under kontrakten. Det er likevel slik at barneverntenesta betaler skulepengar og utgifter til drosje for Gudmund. Vedlagt følgjer kontrakten. ( ekstern ).

Med helsing
Brit Jorunn Krakk (+ underskrift)
Barnevernkonsulent

Barneverntenesta Vindafjord kommune,
Postboks 70,
5586 Vikedal.
Telefon: 53 65 56 00.
Telefaks: 53 65 56 01.
Bankgiro: 3240 17 27271.
Org.nr.: 988 893 226.
Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.---


---