-- Denne side:  20080403-fra-adv-Trond-Hjelde-til-jurist-Helene-Cameron.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Til:
Jurist Helene Cameron,
Sørbyhaugen 1 B,
0377 Oslo
 

   Haugesund, den 03.04.08.                               

Trude Monica Hansen - Rune Leander Hansen

Jeg har fått opplyst at De representerer Rune Hansen i forbindelse med sak for Fylkesnemnda i Rogaland om omsorgsovertakelse for barna.

Partene er separert. For tiden bor de under samme tak, men det ekteskapelige samlivet har opphørt.

Mor vil kreve å få den daglige omsorgen for barna.

Forholdet mellom foreldrene må derfor avklares før behandlingen av saken i fylkesnemnda, at mor skal ha det daglige omsorgsansvaret for barna, og at de skal bo fast hos henne.

Det bør kunne la seg ordne privatrettslig, at det inngås en avtale om dette mellom foreldrene.

Jeg tør høfligst anmode om at De snarest tar dette opp med Deres klient.

Bakgrunnen for denne henvendelsen er at en således kan prosedere på at dersom en evnt. omsorgsovertakelse skjer vis a vis far, kan barna plasseres hos mor. Det er det hjemmel og praksis for.

Dersom en ikke kan få til en minnelig avtale knyttet til dette, vil en se seg nødsaget til å få en rettslig avgjørelse, i første omgang en midlertidig avgjørelse.

Jeg må be om å få en snarlig tilbakemelding.

Gjenpart av dette brevet sendes Trude Hansen.


Med hilsen
Trond Hjelde (+ underskrift)
advokat

 
---Advokatfirma Trond Hjelde AS,
medlem av Den Norske Advokatforening.
Org. nr. NO 989 132 199 MVA

Postadresse:
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Besøksadresse:
Djupaskarvn. 38,
5522 Haugesund.

Tlf. kontor: 52 70 82 70
Telefax: 52 70 82 71
Mobil: 900 85 955
Bankkonto: 3361.05.02550.
Klientkonto: 3361.09.57949.
E-post:  advokattrondhjelde@broadpark.no