-- Denne side:  20080404-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Fylkesnemnda.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Til:
Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland,
p.b. 247,
4002 Stavanger

   Haugesund, den 04.04.08.                               


TILSVAR
TIL
BEGJÆRING OM OMSORGSOVERTAKELSE

TIL

FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG
SOSIALE SAKER I ROGALAND


Sak 08/015

Offentlig part:   Vindafjord kommune v/ barneverntjenesten
Prosessfullmektig:   Adv. Bjørn O. Vikse, p.b. 10, 5501 Haugesund

Privat part:   1.   Trude Monica Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:   Adv. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.

                   2.   Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:   Rettshjelper / jurist Helene Cameron

                   3.   Gudmund Cusanus Hansen (barn med partsrettigheter)
Prosessfullmektig:   adv. Odd Arild Helland, p.b. 490, 5501 Haugesund


**********


   Mor vil motsette seg omsorgsovertakelsen. Hun mener bestemt at hun har tilfredsstillende omsorgsevne og vilje for barna.


Side 2:

   Foreldrene er separert. De har så langt levd under samme tak, men det ekteskapelige samlivet har opphørt.

   I forholdet mellom foreldrene vil mor kreve å få den daglige omsorgen.

   Slik begjæring er fremsatt overfor far ved hans juridiske rådgiver / jurist Helene Cameron.


   Bevis 1:   Kopi av brev til rådgiver / jurist Helene Cameron fra adv. Hjelde dat. 03.04.08.


   Når det gjelder vitneførsel vil mor påberope følgende vitner:


   Vitnebevis:   1.   Marta Straume, adr. Londalsflaten 41, 5267 Espeland.
                             Hun er / har vært tilsynslærer for hjemmeskolen til familien
                             gjennom 5 år i Vikedal + 2 år i Sveio.

                       2.   Aase Marie Kristensen, adr. Lygre, 5646 Nordtveitgrend.
                             Hun er venninne av mor.

                       3.   Liv Grete Ødegård, adr. Isvik, 5574 Skjold.

                       4.   Arne Ødegård, adr. Isvik, 5574 Skjold.
                             Liv Grete og Arne Ødegård er gode venner av mor og far.

                        5.   Anne Kristine Andersen, adr. 5580 Ølen.
                              Hun er rektor på musikkskolen i Ølen der Frøydis, Stauda og
                              Alfredo går (+ Gudmund, Idun og Balder har gått.)

                        6.   Lena Husebø, p.b. 20, 5588 Ølen.
                              Hun er fiolinlæreren til Frøydis.

                        7.   Wenche Tindeland, adr. Tindeland, 5568 Vikedal.
                              Hun er nærmeste nabo til familien.


Side 3:

                        8.   Wenke Strand Hauge, adr. 5580 Ølen.
                               Hun er jordmor. Mor går til kontroll hos henne i Skjold.

                        9.   Synnøve Magnussen, adr. Helgabergv. 17, 4265 Håvik.
                              Hun er venninne av mor.

                       10.   Idun Hansen, adr. p.t. Aurland Øko-Landbruksskole.
                               Datter til Trude og Rune Hansen.

   Det tas forbehold om ytterligere bevistilbud mht. vitneførsel.


   Trude Hansen mener at alle saksdokumenter og journaler ikke er fremlagt i saken.

   Disse begjæres fremlagt.

   I det en ikke vet hvilke dokumenter barneverntjenesten besitter, kan en selvfølgelig heller ikke spesifisere dette.

   Dersom kommunen mener at samtlige dokumenter som foreligger i saken er fremlagt, må en få dette bekreftet - i motsatt fall må samtlige dokumenter og journaler i denne saken fremlegges.

   En vil når disse dokumentene er mottatt, komme med et mer utførlig tilsvar mht. det faktiske forhold som påberopes av kommunen.


   Haugesund, den 04.04.08
   Trond Hjelde, (+ underskrift)
   Advokat

   Tilsvaret sendes Fylkesnemnda i 6 eksemplar, 2 eks. til adv. Vikse, 2 eks. til rettshjelper / jurist Cameron og 2 eks. til adv. Helland.---Advokatfirma Trond Hjelde AS,
medlem av Den Norske Advokatforening.
Org. nr. NO 989 132 199 MVA

Postadresse:
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Besøksadresse:
Djupaskarvn. 38,
5522 Haugesund.

Tlf. kontor: 52 70 82 70
Telefax: 52 70 82 71
Mobil: 900 85 955
Bankkonto: 3361.05.02550.
Klientkonto: 3361.09.57949.
E-post:  advokattrondhjelde@broadpark.no