-- Denne side: 20080414-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Familievernkontoret-Haugesund.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Til:
Familievernkontoret i Haugesund,
p.b. 388 Sentrum,
5501 Haugesund
 
 

   Haugesund, den 14.04.08.                               

Innkalling til barnemekling.

Mor:   Trude Monika Hansen, f. 09.08.68, adr. Tindeland, 5568 Vikebygd.

Far:     Rune Hansen, f. 06.12.55, adr. Tindeland, 5568 Vikebygd.


Undertegnede representerer Trude Hansen.

Partene er separert.

I forbindelse med seperasjon var det mekling mellom partene. Det var imidlertid ikke barnemekling, og det antas nødvendig at det skjer for å komme frem enten til en enighet mellom partene om den daglige omsorgen og hvor barna skal bo fast.

Mor vil kreve at barna skal bo fast hos henne. 

Trude Hansen oppholder seg imidlertid for tiden på c/o adr. som er:

     Trude Hansen
      c/o Aud Signy Jacobsen
      adr. Skytebanevn. 1
      2256 Grue Finnskog

Mor kan treffes på mob.nr. 917 29920.


---Advokatfirma Trond Hjelde AS,
medlem av Den Norske Advokatforening.
Org. nr. NO 989 132 199 MVA

Postadresse:
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Besøksadresse:
Djupaskarvn. 38,
5522 Haugesund.

Tlf. kontor: 52 70 82 70
Telefax: 52 70 82 71
Mobil: 900 85 955
Bankkonto: 3361.05.02550.
Klientkonto: 3361.09.57949.
E-post:  advokattrondhjelde@broadpark.no