-- Denne side - ref.:  20080421-Til-Fylkesmannen-Rogaland-fra-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

 
   BREV pr. e-post /

Til:

Fylkesmannen i Rogaland, 

Postboks 59,
4001 Stavanger.
Telefon: 51 56 87 00.

E-post: postmottak@fmro.no 


   Til Fylkesmannen i Rogaland,
    angående Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.

Dato: mandag 21. april 2008, Vikebygd.

   Den Data-DVD-platen jeg forleden dag tilsendte dere pr. post, inneholder en omfattende grundig dokumentasjon på hva Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon på lovstridige vis har gjort av ondt overfor meg og min familie, nu i to års tid.
   Det dreier seg om uhyre grove trusler, og om trakassering og terror.
   Som mildt sagt har virket meget så ødeleggende overfor meg og min familie. Og enda gjør det.
   Jeg har forstått det som at Fylkesmannen er klage-instans i slike saker.
   Og derfor her nu denne henvendelse.
   Jeg vil også i det videre politi-anmelde de angjeldende ansatte i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Men nu først denne henvendelse og klage til Fylkesmannen.
   Som jeg håper snarest må kunne forholde seg rett og riktig til dette.
   
   Jeg har ikke på bedre eller andre måter kunnet presentere og fremlegge denne saken for Fylkesmannen.
   Men jeg har gjort mitt beste i så måte.
   Og håper at det er godt nok.
   Og saken oppdateres til orientering daglig på mitt nettsted:  http://hunwww.net

   Med beste hilsen ifra
   Rune L. Hansen.

   Adresse:
   Rune L. Hansen, tlf. 53 76 76 87,
   Tindeland,
   N-5568 Vikebygd.


---


---