-- Denne side: 20080422-fra-Balder-Idun-Gudmund-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html 

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

RLH: Dette brevet var Bevis nr. 2 av 2, i Prosesskrift datert 15.05. 2008 ifra Trudes advokat Trond Hjelde. ( ekstern ).
Ankom rlh via hans advokat Helene Cameron sent kvelden 19.05. 2008.

KOPI / AVSKRIFT, rlh 20.05. 2008:   Til barnevernsleder Hebnes, Vindafjord.

   Vi tre eldste barna i familien Hansen vil med dette gi til kjenne hvordan vi ser på situasjonen vår familie er kommet i.
   Vi støtter vår mor i at det var det riktige å ta med seg barna og reise fra vår far Rune L. Hansen. Vi har nå alle tre vært sammen med mor og våre småsøsken hjemme hos Aud Signy Jakobsen og hennes familie på Grue Finnskog. Vi støtter vår mor 100% i at hun får ha den daglige omsorgen for barna.
   Vi er i samråd med vår mor blitt enige om at dersom vår far skal ha samvær med barna i familien vår må det skje med tilsyn. Vi er klar over at det er andre som tar denne avgjørelsen, men for ordens skyld gjør vi oppmerksom på vårt syn på dette. Vår far kan ikke ta kontakt med vår familie så lenge de er hos Aud Signy Jakobsen. Han blir nektet adgang til telefonkontakt og til å komme på besøk. Dette på grunn av hans truende oppførsel her natt til 7. april 08, og hans ødeleggende måte å forholde seg til sin familie på.

   Balder Skjærvik-Hansen, Idun Hansen, Gudmund C. Hansen, 22/4-08.

---