-- Denne side / ref.:  20080505-info-rlh.html

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )


Videre Info til Politiet ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Og til Barnevern-tjenesten i Grue kommune og Vindafjord kommune.

-- Dagboks-notater, mandag 05. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 5, 4 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. På det høyeste 25 her ute i dag.
   Sol, flott og sint vær ifra klokken 7.30. Søtkirsebær-trærne har også begynt å synge med i den blomstrende sangen!

---

   Hun gikk likevel altså med på mitt første ønske, om å la rettsvesenet avgjøre for oss med hensyn til barna.
   Vedlagt mitt forslag - og hennes forslag. Rent bortsett fra at hennes forslag i steden var et krav, datert samme dag som hun kidnapper, fanger og barrikaderer barna! Efterfulgt av en begjæring om mekling i saken, hvor i samme begjæring hennes samme krav fremføres.
   Et forslag som ifra hennes side ble avvist. Og et krav som ifra min side ble avvist.

   Derefter fremsetter jeg 17.04. 2008 et nytt skriftlig forslag for henne ( ekstern ), som hun enda ikke har besvart.

   Men hvorfor i all verden kidnapper hun barna først, den 03.04. 2008?
   For å svekke vårt forsvar fremfor Fylkesnemnda i juni 2008?
   For å svekke mitt forsvar fremfor Fylkesnemnda i juni 2008?
   Eller av hvilken positiv grunn?
   Finnes det i det heletatt noen positiv grunn?
   I så fall: Hvilken!

   Det finnes iallfall mange negative grunner som synes som å være riktige!
   Og som det er fremført dokumentasjon og bevis for!

---

   Den såkalte "hjelpen" Åse og Aud Signy gav Trude, kommer hun aldri i det efterfølgende å takke de for!
   Selvfølgelig ikke.
   Det hverken var eller er en slik form for hjelp en takker for.
   Tvert imot.

---

   Også dette at Trude har gjort denne kidnappingen, og 15.04. 2006 født barnet i barrikadering, uten enda å ha sagt et ord til meg om fødselen, og dog under svangerskapet hevdet at jeg var far til barnet, nødvendiggjør at jeg snarest gir myndighetene beskjed om at jeg neppe er far til barnet.
   Særlig det at hun fullstendig motsetter seg å snakke med meg nødvendiggjør å snarlig få fastsatt hvem som er far til barnet, eller iallfall at det ikke er meg.
   Med mindre Trude nu ønsker å snakke med meg om dette, vil jeg derfor med det nærmeste gi myndighetene beskjed om at jeg neppe kan være far til barnet.
   Dermed er myndighetene efter § 5 i Lov om barn og foreldre / Barneloven ( ekstern ) forpliktet til å undersøke hvem som er far til barnet.
   Og også jeg vil ha dette saks-forholdet snarest mulig avklart.

   Det er trafikk-regler for slikt noe også.

---

   Iren K. Hebnes tror barna har det bra der hvor de nu er hun, og hvor de ble bragt imot sin vilje, bort fra sitt hjemsted og sitt hverdagsliv. Holdt til fange, barrikadert. Selvfølgelig tror hun det - hun har jo selv stimulert og oppfordret til kidnappingen! Men for å la det se ut som hun liksom tar saken på alvor, så sender hun noen ifra Barnevern-tjenesten på et lite hjemmebesøk til Aud Signy og Trude, som varsler sin ankomst en dag eller to i forveien.
   Barnevern-tjenesten på et hyggelig lite hjemmebesøk der. Den samme Barnevern-tjenesten som har sagt til de samme barna at de ønsker å knuse og til-intetgjøre deres verden! Hvilket barna meget til fulle er oppmerksom på!
   Så da så, sier Iren K. Hebnes til oss andre. Da syns jo alt å se vel og bra ut da.
   Samtidig som den samme Iren K. Hebnes sitter med beviser og dokumentasjon i sitt fang, på det motsatte!

---

   Jeg er ganske så sikker på at mange som hører litt bare om den pågående kidnappingen, straks og umiddelbart tenker som så: At det må da ha vært en grunn til at snille og gode kona di stakk hjemmenfra og tok med seg barna! Og den grunnen er selvfølgelig du! Og hvis du ikke skjønner det så må du være dum. Og du må ikke snakke stygt om henne!

   Knapt noen - ofte - kan tenke seg til at det har vært og er annerledes! Og det er forferdelig trist og urett egentlig. Hvis noen vil utnytte seg dette fenomenet. Og kvinner også kan bli lokket, skremt eller truet galskapen eller det kriminelle i vold! Av andre! Av forskjellig slags andre! Det er ikke alltid at det er mannen, hennes ektefelle, som er grunnen eller årsaken!
   Hvor troskyldig enn kona kan synes! Hvor liten og sped, rund og glad og god hun enn kan synes!

   Dette er noe viktig vi må begynne å forstå bedre! At vi ikke forhaster oss i våre slutninger i forhold til! Det er tilfeller hvor også mannen ikke er grunnen eller årsaken - selv om det kan synes som å se slik ut. Fordi det jo er så altfor lett å si:
At det må da ha vært en grunn til at snille og gode kona di stakk hjemmenfra og tok med seg barna! Og den grunnen er selvfølgelig du! Og hvis du ikke skjønner det så må du være dum. Og du må ikke snakke stygt om henne! Det gjør du hvis du sier hun er dum. Eller hvis du sier at det ikke var du som var grunnen til at hun stakk hjemmenfra, med ungene! Du må heller legge deg langflat for henne, så kanskje du får komme på besøk hos ungene en gang til neste år!

   Men oftere og oftere har det blitt annerledes, eller iallfall flere og flere kvinner som utnytter seg av dette fenomenet. Også efter forskjellige slags innflytelser ifra andre. Oftere og oftere i tiden efter at godt betalt Morstrygd ble innført, og i tiden efter Grøss & Gru Harem Brunstland. Det spekuleres av mange kvinner hist og pist i misbruk av trygde-systemets Morstrygd og Barnetrygd. Og hvorfor?

   Ikke bare av alminnelig grådighet og egoisme for penger. Men også for eksempel for å underkue eller true mannen - for eksempel i forbindelse med en krangel. Eller for at mannen ikke lenger er sexy nok, eller for at kona er utro, kanskje mannen har blitt for tykk, kona har funnet en eller flere yngre, eller for at hun vil ha "moderne" frigjøring ifra ekteskapet, selvstendighet, en annen livsstil, osv., osv. Årsakene og fristelsene kan være mange og så forskjellige. Og det er dette vi nu mere og mere må være oppmerksomme på!

   En første betingelse i så måte er at saken undersøkes, og kona spørres og får forklare seg. I forhold til mannens forklaringer. Og at en ikke er u-interessert i disse forklaringer og undersøkelser! At vi mere og mere tar på alvor inn over oss at årsakene og begivenhetene ganske enkelt også kan være andre, så som for eksempel kidnapping, hysteri, forvillelse, forførelse, fristelser, utroskap, osv. - og motivene også fullstendig andre enn det tilsynelatende kan se ut for eller høres ut for!

   Gjør vi ikke det så kan vårt samfunn fort og lett bli forskrudd i de kriminelle dårligheter og perversiteter!
   Likegyldige eller naive har vi ikke lov til å være! Det kan koste oss - og andre - dyrt!

   Som det gjør nu i forhold til hva Trude, Åse og Aud Signy holder på med! Og når jeg sier det så snakker jeg ikke stygt om de! Selv om de syns og sier så - og vil ha det til å se ut som så! Og selvfølgelig vil de det!

   Trude har for eksempel nu ikke "krav på" Morstrygd. Men hun har ved kriminell selvtekt i form av kidnapping forsøkt å tilrane seg å være berettiget til Morstrygd. Og om Trygdeetaten fant på å ville gi henne det, da ville hun i praksis premieres for kidnappingen! Og det er også det hun, Åse og Aud Signy håper på og tror på. Hvilket igjen overfor andre ville legge et troskyldighetens slør over både kidnappingen og trygde-misbruket! Hvis da ikke Politiet griper inn før så skjer!
   Samtidig ville jeg mistet Barne-tillegget og Ektefelle-tillegget i den trygden jeg har ifra Trygdeetaten, og dermed kanskje knapt bli i stand til å betale de faste utgifter - for så kanskje å bli nødt til å gå til Sosialkontoret, hvor Iren K. Hebnes også sitter som leder, og be henne på mine knær om penger til mat og tak over hodet!

   Den forurettede straffes, og den som foruretter premieres. Og hele familien fullstendig ødelagt i og av det kriminelle. Og det ville jo tatt seg riktig så godt ut! Hvis Trude altså slipper gjennom og unna med hva hun har gjort! Og det ønsker som bekjent særlig Iren K. Hebnes. Men også Åse, Aud Signy - og flere til. Det vil komme til å være som en stor triumf for de. Og særlig da det - da å kunne "synes synd på" meg! Ifra røverreirets og hovmodets tinder! Det er sånn det helst skal gå, tenker de. Og har de nokså stor tro på. Litt usikre nu, men ved godt mot!

   Og kanskje vil i mellomtiden mine egne barn bli nokså ugjenkjennelige og fremmede for meg? Det også har de godt håp om. Og om at barna vil glemme.
   Og dog igjen mange år senere, gjenfinne mine Dagboks-notater og gamle fotografier ifra tiden før tiden ...
   Det er en spesiell slags forhåpninger Trude, Åse og Aud Signy har. Og jeg holder speilet og kameraet opp foran de.
   Fremtiden, litt lengre fremme i nuet, er uant langt borte vekke for de. Og i natteborgen slukkes alle lys. Og den ene dagen slår den andre ihjel. Kildene i det egne er borte vekke, avskårne, avrevne, bortrøvede - i beste fall bare rester igjen. Ingenting ifra det egne igjen å forløse eller å utfolde! Frastjålet sin uskyld, identitet og integritet og frihet i sødme, trygghet og glede! Trude har knapt noen som helst peiling på hva det betyr.

---

   Hva enn Trude sier i det meklings-møtet hun har begjært, eller derefter i Tingretten om det blir stevning for retten, så regner jeg uansett med at hun straffe-forfølges og dømmes for det kriminelle hun har gjort og som hun er politi-anmeldt for.
   Og hva godt kan hun så si i meklings-møtet eller i retten? At hun ønsker vi skal komme på besøk til henne en gang i blandt - i fengselet? Samværs-rett?

   Hvis ikke Iren K. Hebnes tar barna først da? Eller kanskje hun også kommer i fengselet?

   Å tro seg klok er ikke det samme som å være klok.

---

   Diverse telefonering, en tur til Haugesund, og ellers nokså rolig og stille her i dag.

---

   Jeg har i mange år skrevet minst ett 17. mai-dikt hvert år.
   Jeg er litt tidlig ute med et i år, som går slik:

   
Styrke, styrke

I dag vil vi inderlig hedre lov og rett.
Som våre åpne hjerter setter høyt i akt.
Fri oss fra ulov, terror og avmakt.
Styrke, styrke, vårt hjerte, sinn og vett!

I dag vil vi inderlig hedre lov og rett.
Som veileder vårt folk, og vår tanke.
I uskyld og anstendighet holder oss ranke.
Styrke, styrke, vårt hjerte, sinn og vett!

I dag vil vi inderlig hedre lov og rett.
Som ifra visdom og forstand vi akter.
Og vår trygghet, tillit og trivsel forpakter.
Styrke, styrke, vårt hjerte, sinn og vett!

I dag vil vi inderlig hedre lov og rett.
Som i ydmykhet, vi overfor står.
Og inderlig, bedre og bedre forstår.
Styrke, styrke, vårt hjerte, sinn og vett!

*

Rune L. Hansen, 05.05. 2008, Vinberget.

***

   
---

   Det at Trude ikke lar høre fra seg, tar jeg også som et tegn på at også hun vil ha farsskapet fastslått.
   Tror nok neppe fordi hun vil ha bevist at det er meg.
   Og iøvrig det hele alt ifra hennes side også som et tegn på at jeg ikke er barnets far.
   (Skjønt det kan jo iøvrig videre også mest være alminnelig skadefryd og sadisme ... Eller også Planen som opprettholdes.)
   Jeg tar det også som et nokså sikkert tegn på at hun til fulle er bestemt på skilsmisse. Og at hun bak falskhetens maske trolig har villet det siden helt ifra begynnelsen. Men iherdig om og om igjen hele veien har sagt at det vil hun absolutt ikke, men er det jeg som vil, fordi hun jo så ivrig og iherdig har villet hykle kristendom.
   Og på at hun også i meklings-møtet videre vil fastholde sitt krav - eller et nokså lignende krav.
   Det er som sagt selv-avsløringens tid - også enda. (Og det er det jo iøvrig alltid.)
   Jeg har ikke noe imot at det er selv-avsløringenes tid. Så tvert imot. Men ingen av oss bør trekke forhastede slutninger.
   Trekker vi ikke forhastede slutninger så står fakta og sannheten der i all sin renhet - eller nakenhet, om så løgn. Hvilket er av stor verdi for oss.

   Eirik sa at han ikke har tilsendt Trude og Aud Signy noen lyd-opptak. Så da var det antagligvis og nokså sikkert i så fall bare noe Aud Signy sa i løse luften som løgn til Rolf.

---

*****


--