-- Denne side / ref.:  20080507-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )


Videre Info til Politiet ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Og til Barnevern-tjenesten i Grue kommune og Vindafjord kommune.

-- Dagboks-notater, onsdag 07. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 5 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.
   Meget tydelig tåkedis ifra grytidlig på dagen, som ble til-intetgjort i solen utover formiddagen.

---

   Noen skrev følgende melding i Gjesteboken i natt:

Navn: brl
Fra: noreg
E-post: ekskusemossami@hotmail.com

Du spekulerer for masse
  Tilføyd: May 7, 2008

***

   Og jeg skrev følgende svar:

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no

Bare forsiktig og berettiget, vil jeg si,
for ikke å forstyrre fakta.
Forsiktig, berettiget og tilbakeholdent.
Motparten ønsker forvirring og spekulasjon,
deri skal en ikke fristes eller lures.
Fakta er dog fakta, og de urokkelige fakta
i denne saken - kidnappingen - bør belyses også
hypotetisk, samtidig som saklighet og perspektiv
fastholdes og undersøkes.
Men takk for reaksjonen, og konkretiser gjerne
hvis det kan være av betydning eller interesse.
Takk, takk.
  Tilføyd: May 7, 2008

***
---

   Dette er ikke første gang Trude går til kidnapping for å få det som hun vil. Det er tredje gangen. Og alle tre gangene er hun av andre med dårlige, kriminelle og forhastede motiver blitt forledet til det.
   Den forrige gangen, i desember 2006 ( ekstern ) var det for å true til seg sin vilje med hensyn til Balder. Det er det ikke denne gangen. Det er ganske så langt mere alvorlig denne gangen!
   Og ingen av gangene har det vært fordi hun har vært redd for meg eller fordi jeg har gjort henne noe som helst. Bortsett fra det med Balder. Hvor en heller må snakke om at hun har gjort meg og resten av familien galt, og jeg det rette og riktige.
   Og jeg har efter forrige gang, i desember 2006, vært forberedt på at hun igjen nok kunne komme til å gjøre det - på grunn av det med Balder. Og også ifra hennes side har det vært innrømmet og sagt flere ganger - at det er ikke for noe som helst annet enn det med Balder.
   At hun skulle vært underkuet av meg eller redd for meg har hun ved mange anledninger, også overfor andre og i lyd-opptak, sagt ikke er tilfelle og at det ikke er noen som helst grunn for. Men at det er så tvert imot.
   Og med hensyn til skilsmisse og omsorgs-fordeling av barna, har jeg klart og tydelig overfor henne og enhver ifra begynnelsen sagt at hvis ikke vi blir enige om det så er det rett og riktig at rettsvesenet tar avgjørelsen for oss.
   I steden har hun nu to ganger gjort selvtekt i form av kidnapping og barrikadering for å få det som hun vil!
   Og altså ikke for noe som helst annet!
   Og dette fordi hun har dårlig utviklede begreper om det å ville forholde seg til lov og rett.
   Og fordi hun er ustabil, og fort og lett lar seg forlede.
   Hvilket heller ikke er på grunn av meg.
   Hvilket også kan bevises!
   Og alt dette er forhold som det grundig og godt foreligger bevis for.
   Hvilket nok de som allierer seg med henne, eller som syns synd på henne, ser bort ifra!
   De tror ganske enkelt også at det har noe som helst med meg å gjøre, annet enn det med Balder.
   Hvilket Trude selv om og om igjen har benektet, og sagt at det ikke er!

---

   Det er også ikke minst derfor at hun ikke vil snakke eller si det minste som helst ord nu.
   Hun vet at vi begge vet hvordan det egentlig forholder seg.
   Og det vil hun ikke ha utbasunert.
   Hun håper tvert om at det vil bli fortiet, og av andre forbigått.
   Det er hun avhengig av nu for å kunne få det som Åse og Aud Signy vil.
   Ingen snakking.
   Ingen spørsmål.
   Ingen svar.
   Taushet.
   At ingen skal bry seg.
   At alle heller skal tro noe.
   Tro det de selv ønsker å tro!
   Spekulasjoner.
   Forvirring.
   Hvilket igjen forsterker inntrykket av at det er jeg som har gjort noe som helst alvorlig galt.
   Og ved en slik taushet så må det jo være temmelig så uhyggelig, uhyrlig galt!
   Tenker mange fort og lett.
   Hvilket er formåls-tjenlig for Trude, Åse og Aud Signy nu, at andre tror og tenker og spekulerer i.
   Alt har som bekjent sin årsak.
   Og hvem skulle vel kunne tro noe slikt om Trude!
   Det ønsker hun heller ikke at andre skal tro, eller vite.
   Og iallfall ikke nu.
   Og hva skulle vel taushet ellers være godt for?
   Fullstendig taushet!

---

   Og ungene nu undrer på hvorfor ingen kommer og hjelper de!
   Og de har så mye å fortelle!
   Og de syns det er forferdelig det mamma nu gjør.
   Dog vil de helst også gjerne tro at mamma er snill.
   Men dette fatter og begriper de ikke riktigheten av!
   Noen må komme og hjelpe de!
   Det er det de bare vil!
   Det er jeg ikke det minste som helst i tvil om.
   Jeg kjenner barna mine.
   Jeg har knapt vært borte fra de en eneste dag i vårt liv.
   Og det er meget så snille, kjærlige, ærlige, flinke og gode barn!
   Makeløst i så henseende!
   Det er ingenting som helst ondt i de.
   Men de har det vondt nu!
   Meget så vondt.

   Jeg er berettiget meget så bekymret for barna.
   Det er mildt sagt sikkert og visst!

---

   Guds kvern maler langsomt noen ganger.
   Og i Guds vilje, beroende på annen slags langsomhet, eller forstyrrelser og lureri, for langsomt noen ganger!
   Og fort noen ganger.
   Og for fort noen ganger!
   
   Det i samfunnslivet forsomlede og også det forhastede, inkorporerer skader og ødeleggelser i virkelighetens verden.
   Som uvirkeliggjør virkeligheten.
   Arvesynd.

---

   Jeg har underveis hele veien, ifra begynnelsen, fortløpende holdt Politiet og den offentlig Barnevern-tjenesten, og også andre - særlig via disse mine Dagboks-notater - grundig, åpenhjertig og flidig orientert og informert i forløpet i denne saken.
   Mine Dagboks-notater her på Internettet har sånn sett også den fordel at mange forskjellige ifra min side samtidig kan holdes orienterte. (For eksempel uten at jeg nødvendigvis trenger å skrive et brev til hver enkelt. Hvilket ville ha vært uoverkommelig!)
   Og også Trygdeetaten har jeg - forleden dag - skriftlig orientert om dette Trude sitt
forsøk på trygde-misbruk ved gjennom selvtekt i form av kidnapping og barrikadering (i taushet) å forsøke å tilrane seg berettigelse til Morstrygd, Sosialstønad, etc.
   Og forsøk på ved selvtekt å tilrane seg hevd på alene-omsorg og foreldre-ansvar for barna.
   Hvorvidt Trygdeetaten vil undersøke dette forhold de er gjort oppmerksomme på, eller ikke gjøre noe som helst før de eventuelt får beskjed ifra Politiet eller andre myndigheter om saksforholdet, det vet jeg enda ikke. Men jeg skal snakke videre med Tea Birkeland i Trygdeetaten i morgen. Og også videre om at jeg umiddelbart begjærer å få fastslått farsskapet til barnet, i henhold til § 5 i Lov om barn og foreldre ( ekstern ).
   Videre skal jeg i morgen tidlig snakke videre med Politiet, Arild Austerheim, ved Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord, som der har saken, om fremdriften i denne saken. Og om det er som førstebetjent Grindheim der gav uttrykk for.
   Vedkommende jeg egentlig skulle snakke med om det i dag, Arild Austerheim, blir ikke til stede før i morgen.

   Både min advokat og andre jeg har snakket med finner det helt absurd og klart lovstridig at jeg og barna nektes og hindres kontakt, dialog og samvær med hverandre. Og nu i mere enn en måned! Og sier umiddelbart at dette taler så langt ifra til Trudes fordel.
   Det groteske og uholdbare i det synes de ikke som å ha det minste vanskelig for å forstå. Både med hensyn til barna og meg.

   Men det er svært så mye meget i denne saken som ikke taler til Trudes fordel. For å si det mildt.
   Hun er ute på meget så tynn is.
   Hva hun enn sier eller hevder til sitt forsvar.

   Og både min advokat og flere jeg har snakket med sier at jeg og Trude selvfølgelig burde stå sammen i denne kampen, og det at vi ikke gjør det er ugunstig for oss, og mest av alt for Trude.
   Jeg forstår det jo. Men ikke Trude.
   Sammen hadde vi stått meget så sterkt, spør du meg!

   Ikke minst også med hensyn til å påvise den skyld Iren K. Hebnes har i det hele!
   Det er jo hun som står bak det hele!
   Og som har fått alt og det hele til å skje!
   Med de verste slags løgner, trusler, angrep og forhastede slutninger!
   Og ikke minst også ved å lokke og oppfordre til kidnapping! ( ekstern )!
   Hvilket for Trude og meg sammen særlig er meget så lett å både bevise og å beskrive!
   Og hva ble det da igjen av saken fremfor Fylkesnemnda?
   Ingenting som helst!

   Og skilsmisse får Trude uansett når tid som helst hun måtte ønske det, som jeg alltid har sagt til henne.
   Også nu om hun ønsker det.
   Det er bare kjærlighetens bånd som holder oss sammen.
   Som jeg alltid har sagt til henne.

---

   Telefonen der i huset er tydelig nok strengt forbudt område for barna.
   Jeg forsøkte å telefonere igjen ved 11-tiden, i håp om at en av barna skulle kunne ta telefonen.
   Ringing i tre minutter, igjen.
   Ingen tok telefonen.

---

   Jeg fikk likevel allerede nu i dag ved 13-tiden tilbakemelding ifra Trygdeetaten, som telefonerte.
   Hun jeg der snakket med kunne bare snakke på generell basis. 
   Jeg forstod det blandt annet som at en fremsatt mistanke om trygde-misbruk uansett vil bli vurdert og eventuelt bli undersøkt nærmere.
   Og at dette med å få fastslått eller undersøkt farsskap for barnet, og når, er beroende på forskjellige omstendigheter.
   Og at jeg sånn sett uansett nu foreløbig må avvente nærmere beskjed i saken.
   Og at hva Politiet nu gjør i forhold til en slik sak - selve kidnappingen og barrikaderingen - vil ha meget så stor betydning.

---

   Da jeg nu litt før klokken 14 telefonerte for å få kontakt med barna fikk jeg ifra televerket beskjed om at det nu er en feil på telefonlinjen. Det ble sagt, at: "Telefon-nummeret er for tiden dessverre uten forbindelse, på grunn av feil."

---

   Skal Trude og Aud Signy best mulig kunne komme seg ut av den forferdelige situasjonen de befinner seg i, så er mitt gode råd at de ydmyker seg, besinner seg og beskikker seg nu - og samrår seg med meg for hvordan vi best mulig skal kunne løse opp i disse forholdene. Hvilket er mitt inderlige ønske. Og har jeg visshet for vil være det beste for alle.
   Den uredde gode vilje i visdom og kjærlighet har så meget å si!
   At de samrår seg med sine advokater er også et godt råd. Men at de fortrinnsvis samrår seg med meg er overlegent det beste og mest selvfølgelige råd, og også det som kan bære de beste fruktene.
   At de ikke gjør det er både lovstridig og alt for stabeiset molbo dumt, ganske enkelt.

---

   Antagligvis alle de mange vitnene som innkommer til vår sak fremfor Fylkesnemnda vil åpenhjertig si at våre barn er gode, snille, flinke, harmoniske, sosiale og glade. Eller som Tordis Veastad sa det: At det er så godt å se at våre barn er et så godt vitnesbyrd om - og særdeles gode representanter for - en harmonisk, god og glad familie!
   Hvilket vi endog kan få sakkyndige til overdådig å bekrefte nu! (Men selvfølgelig ikke sakkyndige kjøpt og betalt av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon!)
   Til og med Iren K. Hebnes sa jo, via Jens Tveit omkring påsketider 2006 ( ekstern ), at hun var sikker på at barna i vår familie og vår familie, har det godt og vel! (Men at det ikke var det det kom an på!)
   Og har til og med de Barnevern-tjenestene vi opp gjennom årene har hatt gleden av å komme i kontakt med stadfestet og gitt særdeles gode vitnesbyrd om!
   Hvilket aldri noen noensinne for alvor har betvilt med hensyn til vår familie. Tvert om. Bortsett fra Olav Høstad
i Barnevern-tjenesten i Skaun kommune-administrasjon, og hans medspillerne, da vi for omkring 15 års tid siden varslet om hjemmeskole for våre barn! (Hvilket det gikk enormt utrolig mye hysteri i!)
   Og bortsett fra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon, da jeg våren 2006 gjorde de oppmerksom på at jeg kom til å offentliggjøre hele vårt første møte med de i Vikedal mandag 13. mars 2006 ( ekstern ), samt de  efterfølgende brevene ( ekstern ) - og mine Dagboks-notater ( ekstern ) for den tiden! (Hvilket de rett og slett i hysteri og desperasjon blandt annet forsøkte å få meg erklært sinnssyk for å gjøre!)
   I disse sammenhenger kommer dessuten også mine flidige lyd-opptak og Dagboks-notater oss til hjelp!

   Og dette er fakta. Og ikke noe jeg påstår!
   Meget så vesentlige fakta i saken!

---

   Og angående dette med Balder:
   Jeg sa også til Trude, for lenge siden nu, at det blir hipp som happ for meg om det er hun som via Balder ødelegger vår familie, eller om det blir Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Og hva som er verst eller best av de to måter å ødelegge vår familie og barna på, det vet jeg faktisk enda ikke!

---

   Jeg telefonerte igjen ved 19.30-tiden, og telefonen ble tatt der i andre enden, men uten at noe ble sagt - av hvem vet jeg ikke, men antagligvis Aud Signy. Jeg snakket forsiktig i et par minutters tid, uten å vite sikkert hvem jeg snakket til, før telefonen ble lagt på der i andre enden.
  Jeg gjorde meg så inderlig et håp om å få snakke med Trude nu, og da telefonen ble tatt, men det lyktes altså ikke denne gangen heller.

---

   Jeg kom nettopp, nu før jeg telefonerte, ned fra toppen av Vinberget, hvor solen står opp tidlig og går ned sent, og enda en god stund varmer og stråler.
   Hærlig!
   Tok noen bilder, hentet knusktørr ved og koste meg der en stund. Ryddet opp teltet der, som var ramlet sammen i vinter, og hang de våte teppene til tørk. Alt tørker og luftes nu i dette storlig hærlige vårværet, hvor det jo også er tørketid!
   Og frukttre-blomstring!
   Jeg skulle ha ligget under den snart blomstrende gyvelen i sørbakken nu, glad sammen med Trude og beibien!
   Eller hun også på Vinberget, som jeg elsker mere og mere for hvert skritt!
   Jeg holder fortsatt på med ryddingen.
   Men mye annet også.

---

   Jeg vet at Trude på sett og vis er dum og farlig, også fordi hun fort lar seg rive med, og er en hissigpropp, som fort og lett overdriver også.
   Det har jeg alltid visst det, men like fullt elsket henne uansett.
   Men hun misforstår meg fort når jeg forsøker å stagge henne.
   Og da kan hun noen ganger bli nokså ille.
   Men det varierer.
   Hun er veldig periodisk av seg!
   Og da kan forskjellen være veldig stor.
   Men det er ikke så lett for henne å forstå, at jeg er likså glad i henne når jeg forsøker å stagge henne!
   Det er jeg dog.
   Og har jeg alltid vært.
   Bare ikke når det gikk altfor ille langt noen ganger i løpet av de siste par års tid.
   Da har jeg ofte ikke skjønt hvorfor og hvordan jeg kan være så glad i henne!
   Og vel også noen ganger gitt uttrykk for det.
   Men stort sett så har hun misforstått meg.
   Og det har jeg også skjønt efterpå.

   Det hender seg såvisst at vi mennesker misforstår hverandre!
   Og trekker forhastede ord eller slutninger.
   Endog med fatale konsekvenser.
   Og hvor små humper, skrenter og tuer kan velte store lass.

---

   Ivar B. Løne i Voss telefonerte før klokken 21, og vi hadde en lang, koslig og trivlig prat.
   Blandt annet om møllen.

---

   Jeg bryr meg ingenting om jeg er far til barnet eller ikke, Trude.
   Kanskje ikke om alt det dumme og farlige du har gjort heller.
   Og jeg vil bare både deg og Aud Signy det beste.
   Jeg vil du skal komme hjem igjen.
   Så vi kan være far og mor igjen.
   Og mann og kone igjen.
   Mere ydmykt og bedre enn før.
   Våger du å forsøke?
   Jeg gjør! Og har tro på det.
   Du kan i det minste bare forsøke?
   Er det forsøket verdt?
   Er det sjangsen verdt?
   Kanskje vi begge har lært mye nu?
   Og står sterkere?
   Og:
   Barna også vil bli meget glade for det!
   Alle!
   Alle som teller!

---

   Eller var absolutt alt ifra deg bare løgn og falskhet?

---

   Hva er vel kjærlighet uten godhet og visdom?
   Eller uten vilje til godhet og visdom?

---

*****

--08-- 

-- Dagboks-notater, torsdag 08. mai 2008, Vinberget:

   Temperaturen

---